Mt Slakt AS
Juridisk navn:  Mt Slakt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94879394
c/o Finnmark Rein AS Tanafjordveien 95 Avzziluodda Fax:
9845 Tana 9520 Kautokeino
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Guovdageaidnu Kautokeino
Org.nr: 992124954
Aksjekapital: 44.171 NOK
Antall ansatte: 99
Etableringsdato: 12/4/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Degerstrøms Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
11.96%
Resultat  
  
-13.14%
Egenkapital  
  
-16.82%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 21.665.000 19.350.000 25.529.000 17.323.000 18.318.000
Resultat: -3.384.000 -2.991.000 2.126.000 -7.236.000 -7.086.000
Egenkapital: 7.320.000 8.800.000 8.893.000 7.012.000 7.215.000
Regnskap for  Mt Slakt AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 21.665.000 19.350.000 25.529.000 17.323.000 18.318.000
Driftskostnader -24.765.000 -22.008.000 -24.361.000 -24.461.000 -25.381.000
Driftsresultat -3.099.000 -2.658.000 1.169.000 -7.138.000 -7.063.000
Finansinntekter 8.000 1.721.000 1.000 6.000
Finanskostnader -284.000 -341.000 -765.000 -99.000 -30.000
Finans -284.000 -333.000 956.000 -98.000 -24.000
Resultat før skatt -3.384.000 -2.991.000 2.126.000 -7.236.000 -7.086.000
Skattekostnad 744.000 660.000 -245.000 1.803.000 2.129.000
Årsresultat -2.639.000 -2.332.000 1.881.000 -5.433.000 -4.957.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.351.000 1.773.000 2.272.000 3.387.000 3.158.000
Sum omløpsmidler 13.265.000 19.996.000 35.233.000 22.238.000 26.897.000
Sum eiendeler 14.616.000 21.769.000 37.505.000 25.625.000 30.055.000
Sum opptjent egenkapital 1.881.000 0 -61.000
Sum egenkapital 7.320.000 8.800.000 8.893.000 7.012.000 7.215.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 172.000 341.000 509.000 669.000
Sum kortsiktig gjeld 7.288.000 12.796.000 28.271.000 18.105.000 22.172.000
Sum gjeld og egenkapital 14.616.000 21.768.000 37.505.000 25.626.000 30.055.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.432.000 19.149.000 24.617.000 17.058.000 18.074.000
Andre inntekter 233.000 201.000 912.000 265.000 245.000
Driftsinntekter 21.665.000 19.350.000 25.529.000 17.323.000 18.318.000
Varekostnad -1.965.000 -1.457.000 -1.658.000 -1.753.000 -1.214.000
Lønninger -13.072.000 -11.969.000 -14.326.000 -13.401.000 -10.708.000
Avskrivning -697.000 -755.000 -959.000 -944.000 -986.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -9.031.000 -7.827.000 -7.418.000 -8.363.000 -12.473.000
Driftskostnader -24.765.000 -22.008.000 -24.361.000 -24.461.000 -25.381.000
Driftsresultat -3.099.000 -2.658.000 1.169.000 -7.138.000 -7.063.000
Finansinntekter 8.000 1.721.000 1.000 6.000
Finanskostnader -284.000 -341.000 -765.000 -99.000 -30.000
Finans -284.000 -333.000 956.000 -98.000 -24.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -2.639.000 -2.332.000 1.881.000 -5.433.000 -4.957.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 554.000 137.000 108.000 353.000 112.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 689.000 1.479.000 2.161.000 3.031.000 3.043.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 689.000 1.479.000 2.161.000 3.031.000 3.043.000
Sum finansielle anleggsmidler 109.000 157.000 3.000 3.000 3.000
Sum anleggsmidler 1.351.000 1.773.000 2.272.000 3.387.000 3.158.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 6.720.000 6.187.000 884.000 0 0
Andre fordringer 293.000 155.000 999.000 2.796.000 13.067.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 245.000 135.000 142.000 610.000 1.745.000
Sum omløpsmidler 13.265.000 19.996.000 35.233.000 22.238.000 26.897.000
Sum eiendeler 14.616.000 21.769.000 37.505.000 25.625.000 30.055.000
Sum opptjent egenkapital 1.881.000 0 -61.000
Sum egenkapital 7.320.000 8.800.000 8.893.000 7.012.000 7.215.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.870.000 11.568.000 25.583.000 14.343.000 16.631.000
Sum langsiktig gjeld 8.000 172.000 341.000 509.000 669.000
Leverandørgjeld 153.000 831.000 1.647.000 2.439.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 102.000 0 0 1.413.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.264.000 1.126.000 1.857.000 2.114.000 1.688.000
Sum kortsiktig gjeld 7.288.000 12.796.000 28.271.000 18.105.000 22.172.000
Sum gjeld og egenkapital 14.616.000 21.768.000 37.505.000 25.626.000 30.055.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.977.000 7.200.000 6.962.000 4.133.000 4.725.000
Likviditetsgrad 1 1.8 1.6 1.2 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 1.8 1.6 1.2 1.2 1.2
Soliditet 50.1 40.4 23.7 27.4 2
Resultatgrad -14.3 -13.7 4.6 -41.2 -38.6
Rentedekningsgrad -10.9 -7.8 1.5 -72.1 -235.4
Gjeldsgrad 1.0 1.5 3.2 2.7 3.2
Total kapitalrentabilitet -21.2 -12.2 7.7 -27.9 -23.5
Signatur
17.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
19.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Ny beretning etter at tidligere beretning er tilbakekalt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex