Mudi AS
Juridisk navn:  Mudi AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66965530
Postboks 12 Nesetveien 55B Fax: 66910202
1561 Larkollen 1560 Larkollen
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 914091128
Aksjekapital: 140.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 9/17/1976
Foretakstype: AS
Tidligere navn: master naxos as
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.57%
Resultat  
  
4005.26%
Egenkapital  
  
908.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 878.000 1.134.000 1.581.000 2.336.000 2.929.000
Resultat: 780.000 19.000 -283.000 -495.000 -275.000
Egenkapital: 695.000 -86.000 -105.000 -382.000 114.000
Regnskap for  Mudi AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 878.000 1.134.000 1.581.000 2.336.000 2.929.000
Driftskostnader -989.000 -1.289.000 -1.869.000 -2.835.000 -3.214.000
Driftsresultat -111.000 -155.000 -289.000 -499.000 -286.000
Finansinntekter 956.000 187.000 8.000 10.000 17.000
Finanskostnader -64.000 -13.000 -2.000 -6.000 -5.000
Finans 892.000 174.000 6.000 4.000 12.000
Resultat før skatt 780.000 19.000 -283.000 -495.000 -275.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 780.000 19.000 -283.000 -495.000 -275.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 80.000 80.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 6.749.000 2.104.000 926.000 1.508.000 2.210.000
Sum eiendeler 6.829.000 2.184.000 926.000 1.508.000 2.210.000
Sum opptjent egenkapital 555.000 -226.000 -245.000 -5.982.000 -5.806.000
Sum egenkapital 695.000 -86.000 -105.000 -382.000 114.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.134.000 2.269.000 1.031.000 1.889.000 2.096.000
Sum gjeld og egenkapital 6.829.000 2.183.000 926.000 1.507.000 2.210.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 800.000 1.046.000 1.436.000 2.064.000 2.591.000
Andre inntekter 78.000 88.000 145.000 272.000 337.000
Driftsinntekter 878.000 1.134.000 1.581.000 2.336.000 2.929.000
Varekostnad -458.000 -632.000 -846.000 -1.278.000 -1.438.000
Lønninger -334.000 -337.000 -644.000 -1.036.000 -1.242.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -197.000 -320.000 -379.000 -521.000 -534.000
Driftskostnader -989.000 -1.289.000 -1.869.000 -2.835.000 -3.214.000
Driftsresultat -111.000 -155.000 -289.000 -499.000 -286.000
Finansinntekter 956.000 187.000 8.000 10.000 17.000
Finanskostnader -64.000 -13.000 -2.000 -6.000 -5.000
Finans 892.000 174.000 6.000 4.000 12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 780.000 19.000 -283.000 -495.000 -275.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 80.000 80.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 80.000 80.000 0 0 0
Varebeholdning 15.000 15.000 30.000 80.000 274.000
Kundefordringer 78.000 162.000 252.000 449.000 411.000
Andre fordringer 6.469.000 1.647.000 208.000 227.000 178.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 187.000 280.000 436.000 751.000 1.347.000
Sum omløpsmidler 6.749.000 2.104.000 926.000 1.508.000 2.210.000
Sum eiendeler 6.829.000 2.184.000 926.000 1.508.000 2.210.000
Sum opptjent egenkapital 555.000 -226.000 -245.000 -5.982.000 -5.806.000
Sum egenkapital 695.000 -86.000 -105.000 -382.000 114.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 5.701.000 1.673.000 353.000 1.113.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 305.000 464.000 565.000 526.000 708.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 16.000 16.000 36.000 124.000 122.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 112.000 116.000 77.000 126.000 1.266.000
Sum kortsiktig gjeld 6.134.000 2.269.000 1.031.000 1.889.000 2.096.000
Sum gjeld og egenkapital 6.829.000 2.183.000 926.000 1.507.000 2.210.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 615.000 -165.000 -105.000 -381.000 114.000
Likviditetsgrad 1 1.1 0.9 0.9 0.8 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1 0.9 0.9 0.8 0.9
Soliditet 10.2 -3.9 -11.3 -25.3 5.2
Resultatgrad -12.6 -13.7 -18.3 -21.4 -9.8
Rentedekningsgrad -1.7 -11.9 -144.5 -83.2 -57.2
Gjeldsgrad 8.8 -26.4 -9.8 -4.9 18.4
Total kapitalrentabilitet 12.4 1.5 -30.3 -32.4 -12.2
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG ELLER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex