Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Muldvarpen AS
Juridisk navn:  Muldvarpen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92870369
Vådanstien 26 Vådanstien 26 Fax:
7024 Trondheim 7024 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 890146422
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/21/2006
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonskompaniet Midt-Norge AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-22.8%
Resultat  
  
-215.66%
Egenkapital  
  
-80.18%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 4.894.000 6.339.000 4.978.000 4.613.000 5.132.000
Resultat: -1.337.000 1.156.000 33.000 -536.000 97.000
Egenkapital: 258.000 1.302.000 401.000 384.000 801.000
Regnskap for  Muldvarpen AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 4.894.000 6.339.000 4.978.000 4.613.000 5.132.000
Driftskostnader -6.156.000 -5.157.000 -4.901.000 -5.116.000 -4.977.000
Driftsresultat -1.261.000 1.182.000 76.000 -504.000 155.000
Finansinntekter 0 0 0 6.000
Finanskostnader -76.000 -26.000 -43.000 -33.000 -64.000
Finans -76.000 -26.000 -43.000 -33.000 -58.000
Resultat før skatt -1.337.000 1.156.000 33.000 -536.000 97.000
Skattekostnad 293.000 -255.000 -16.000 119.000 -28.000
Årsresultat -1.044.000 901.000 17.000 -417.000 69.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.106.000 1.032.000 1.399.000 1.728.000 879.000
Sum omløpsmidler 3.123.000 4.405.000 2.096.000 1.849.000 2.597.000
Sum eiendeler 4.229.000 5.437.000 3.495.000 3.577.000 3.476.000
Sum opptjent egenkapital 157.000 1.201.000 301.000 284.000 700.000
Sum egenkapital 258.000 1.302.000 401.000 384.000 801.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.971.000 4.135.000 3.095.000 3.193.000 2.675.000
Sum gjeld og egenkapital 4.228.000 5.436.000 3.496.000 3.577.000 3.475.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.832.000 6.339.000 4.899.000 4.501.000 4.995.000
Andre inntekter 62.000 0 79.000 111.000 137.000
Driftsinntekter 4.894.000 6.339.000 4.978.000 4.613.000 5.132.000
Varekostnad -1.636.000 -2.079.000 -1.574.000 -1.215.000 -1.791.000
Lønninger -1.415.000 -1.475.000 -1.283.000 -1.721.000 -1.214.000
Avskrivning -212.000 -280.000 -303.000 -238.000 -160.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.893.000 -1.323.000 -1.741.000 -1.942.000 -1.812.000
Driftskostnader -6.156.000 -5.157.000 -4.901.000 -5.116.000 -4.977.000
Driftsresultat -1.261.000 1.182.000 76.000 -504.000 155.000
Finansinntekter 0 0 0 6.000
Finanskostnader -76.000 -26.000 -43.000 -33.000 -64.000
Finans -76.000 -26.000 -43.000 -33.000 -58.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -1.044.000 901.000 17.000 -417.000 69.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 414.000 76.000 163.000 179.000 59.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 588.000 688.000 833.000 984.000 0
Driftsløsøre 104.000 268.000 403.000 538.000 759.000
Sum varige driftsmidler 692.000 956.000 1.236.000 1.522.000 759.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 28.000 61.000
Sum anleggsmidler 1.106.000 1.032.000 1.399.000 1.728.000 879.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 2.689.000 3.899.000 1.904.000 1.363.000 2.251.000
Andre fordringer 6.000 6.000 25.000 48.000 56.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 429.000 500.000 168.000 437.000 290.000
Sum omløpsmidler 3.123.000 4.405.000 2.096.000 1.849.000 2.597.000
Sum eiendeler 4.229.000 5.437.000 3.495.000 3.577.000 3.476.000
Sum opptjent egenkapital 157.000 1.201.000 301.000 284.000 700.000
Sum egenkapital 258.000 1.302.000 401.000 384.000 801.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.114.000 1.752.000 1.540.000 1.514.000 1.675.000
Betalbar skatt 45.000 168.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 923.000 1.133.000 383.000 512.000 347.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 889.000 1.082.000 1.173.000 1.167.000 653.000
Sum kortsiktig gjeld 3.971.000 4.135.000 3.095.000 3.193.000 2.675.000
Sum gjeld og egenkapital 4.228.000 5.436.000 3.496.000 3.577.000 3.475.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -848.000 270.000 -999.000 -1.344.000 -78.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.1 0.7 0.6 1
Likviditetsgrad 2 0.8 1.1 0.7 0.6 1
Soliditet 6.1 23.9 11.5 10.7 2
Resultatgrad -25.8 18.6 1.5 -10.9 3
Rentedekningsgrad -16.6 45.5 1.8 -15.3 2.4
Gjeldsgrad 15.4 3.2 7.7 8.3 3.3
Total kapitalrentabilitet -29.8 21.7 2.2 -14.1 4.6
Signatur
17.08.2006
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Årsregnskapet er ikke avgitt innen lovens frist
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex