Mullaard Invest As
Juridisk navn:  Mullaard Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55931831
Trettevika 9 Trettevika 9 Fax:
5363 Ågotnes 5363 Ågotnes
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 989040251
Aksjekapital: 4.525.000 NOK
Etableringsdato: 11/30/2005
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Formuesforvaltning Forretningsførsel
Utvikling:
Omsetning  
  
-59.92%
Resultat  
  
-62.76%
Egenkapital  
  
-1.29%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 780.000 1.946.000 0 966.000 4.251.000
Resultat: 722.000 1.939.000 -495.000 857.000 4.102.000
Egenkapital: 21.309.000 21.587.000 20.273.000 23.533.000 22.677.000
Regnskap for  Mullaard Invest As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 780.000 1.946.000 0 966.000 4.251.000
Driftskostnader -198.000 -168.000 -518.000 -113.000 -166.000
Driftsresultat 583.000 1.778.000 -518.000 853.000 4.085.000
Finansinntekter 143.000 162.000 23.000 6.000 31.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 0 -3.000 -14.000
Finans 139.000 160.000 23.000 3.000 17.000
Resultat før skatt 722.000 1.939.000 -495.000 857.000 4.102.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 722.000 1.939.000 -495.000 857.000 4.102.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 125.000 2.925.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 22.518.000 19.032.000 21.394.000 23.551.000 24.564.000
Sum eiendeler 22.643.000 21.957.000 21.394.000 23.551.000 24.564.000
Sum opptjent egenkapital 16.784.000 17.062.000 15.748.000 16.733.000 15.877.000
Sum egenkapital 21.309.000 21.587.000 20.273.000 23.533.000 22.677.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.334.000 370.000 1.121.000 18.000 1.887.000
Sum gjeld og egenkapital 22.643.000 21.957.000 21.394.000 23.551.000 24.564.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 780.000 1.946.000 0 966.000 4.251.000
Driftsinntekter 780.000 1.946.000 0 966.000 4.251.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -198.000 -168.000 -518.000 -113.000 -166.000
Driftskostnader -198.000 -168.000 -518.000 -113.000 -166.000
Driftsresultat 583.000 1.778.000 -518.000 853.000 4.085.000
Finansinntekter 143.000 162.000 23.000 6.000 31.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 0 -3.000 -14.000
Finans 139.000 160.000 23.000 3.000 17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -625.000 -2.765.000 0 0
Årsresultat 722.000 1.939.000 -495.000 857.000 4.102.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 125.000 2.925.000 0 0 0
Sum anleggsmidler 125.000 2.925.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 155.000 0 0 0
Sum investeringer 18.785.000 18.435.000 20.433.000 23.073.000 21.971.000
Kasse, bank 3.734.000 441.000 961.000 478.000 2.592.000
Sum omløpsmidler 22.518.000 19.032.000 21.394.000 23.551.000 24.564.000
Sum eiendeler 22.643.000 21.957.000 21.394.000 23.551.000 24.564.000
Sum opptjent egenkapital 16.784.000 17.062.000 15.748.000 16.733.000 15.877.000
Sum egenkapital 21.309.000 21.587.000 20.273.000 23.533.000 22.677.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 0 4.000 2.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte -1.000.000 -625.000 -2.765.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 327.000 270.000 117.000 16.000 1.887.000
Sum kortsiktig gjeld 1.334.000 370.000 1.121.000 18.000 1.887.000
Sum gjeld og egenkapital 22.643.000 21.957.000 21.394.000 23.551.000 24.564.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 21.184.000 18.662.000 20.273.000 23.533.000 22.677.000
Likviditetsgrad 1 16.9 51.4 19.1 1308.4 13.0
Likviditetsgrad 2 16.9 51.4 19.1 1308.4 13.1
Soliditet 94.1 98.3 94.8 99.9 92.3
Resultatgrad 74.7 91.4 88.3 96.1
Rentedekningsgrad 145.8 8 284.3 294.0
Gjeldsgrad 0.1 0 0.1 0 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.2 8.8 -2.3 3.6 16.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex