Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Multi Finans AS
Juridisk navn:  Multi Finans AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67518215
Postboks 500 Vestmarkveien 110 Fax:
1302 Sandvika 1341 Slependen
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 929527143
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Etableringsdato: 1/25/1952
Foretakstype: AS
Tidligere navn: viking oljeraffineri as
Utvikling:
Omsetning  
  
29.55%
Resultat  
  
-32.23%
Egenkapital  
  
488.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 798.000 616.000 545.000 1.172.000 825.000
Resultat: 82.000 121.000 -107.000 39.000 583.000
Egenkapital: 10.747.000 1.827.000 -825.000 -752.000 -792.000
Regnskap for  Multi Finans AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 798.000 616.000 545.000 1.172.000 825.000
Driftskostnader -850.000 -495.000 -651.000 -1.131.000 -242.000
Driftsresultat -51.000 121.000 -107.000 40.000 583.000
Finansinntekter 631.000 0 0 0 0
Finanskostnader -498.000 0 0 0 0
Finans 133.000 0 0 0 0
Resultat før skatt 82.000 121.000 -107.000 39.000 583.000
Skattekostnad -163.000 -14.000 33.000 0 -136.000
Årsresultat -81.000 107.000 -73.000 40.000 447.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.947.000 15.267.000 5.480.000 4.739.000 4.792.000
Sum omløpsmidler 371.000 130.000 142.000 285.000 344.000
Sum eiendeler 15.318.000 15.397.000 5.622.000 5.024.000 5.136.000
Sum opptjent egenkapital 747.000 827.000 -1.825.000 -1.752.000 -1.792.000
Sum egenkapital 10.747.000 1.827.000 -825.000 -752.000 -792.000
Sum langsiktig gjeld 768.000 9.884.000 195.000 228.000 229.000
Sum kortsiktig gjeld 3.804.000 3.684.000 6.252.000 5.547.000 5.699.000
Sum gjeld og egenkapital 15.319.000 15.395.000 5.622.000 5.023.000 5.136.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 798.000 616.000 545.000 1.172.000 825.000
Driftsinntekter 798.000 616.000 545.000 1.172.000 825.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -72.000 -69.000 -53.000 -53.000 -8.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -778.000 -426.000 -598.000 -1.078.000 -234.000
Driftskostnader -850.000 -495.000 -651.000 -1.131.000 -242.000
Driftsresultat -51.000 121.000 -107.000 40.000 583.000
Finansinntekter 631.000 0 0 0 0
Finanskostnader -498.000 0 0 0 0
Finans 133.000 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -81.000 107.000 -73.000 40.000 447.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.430.000 4.430.000 4.430.000 4.430.000 4.430.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 266.000 338.000 157.000 210.000 263.000
Sum varige driftsmidler 4.696.000 4.768.000 4.587.000 4.640.000 4.693.000
Sum finansielle anleggsmidler 10.250.000 10.498.000 892.000 98.000 98.000
Sum anleggsmidler 14.947.000 15.267.000 5.480.000 4.739.000 4.792.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 143.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 371.000 130.000 142.000 141.000 344.000
Sum omløpsmidler 371.000 130.000 142.000 285.000 344.000
Sum eiendeler 15.318.000 15.397.000 5.622.000 5.024.000 5.136.000
Sum opptjent egenkapital 747.000 827.000 -1.825.000 -1.752.000 -1.792.000
Sum egenkapital 10.747.000 1.827.000 -825.000 -752.000 -792.000
Sum avsetninger til forpliktelser 270.000 226.000 195.000 228.000 229.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 768.000 9.884.000 195.000 228.000 229.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 119.000 0 0 0 112.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 3.684.000 3.684.000 6.252.000 5.547.000 5.587.000
Sum kortsiktig gjeld 3.804.000 3.684.000 6.252.000 5.547.000 5.699.000
Sum gjeld og egenkapital 15.319.000 15.395.000 5.622.000 5.023.000 5.136.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.433.000 -3.554.000 -6.110.000 -5.262.000 -5.355.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0 0 0.1 0.1
Likviditetsgrad 2 0.1 0 0 0.1 0.1
Soliditet 70.2 11.9 -14.7 -15.4
Resultatgrad -6.4 19.6 -19.6 3.4 70.7
Rentedekningsgrad -0.1
Gjeldsgrad 0.4 7.4 -7.8 -7.7 -7.5
Total kapitalrentabilitet 3.8 0.8 -1.9 0.8 11.4
Signatur
24.02.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
15.12.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex