Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Multi Fritid AS
Juridisk navn:  Multi Fritid AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 77650776
Winston Churchills Veg 39A Winston Churchills Veg 39A Fax:
9014 Tromsø 9014 Tromsø
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Tromsø
Org.nr: 988327018
Aksjekapital: 200.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2005 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Båtsfjord Regnskapsbyrå As
Utvikling:
Omsetning  
  
8.41%
Resultat  
  
-2250%
Egenkapital  
  
-25.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 116.000 107.000 170.000 103.000 126.000
Resultat: -43.000 2.000 1.000 9.000 -38.000
Egenkapital: 126.000 169.000 167.000 167.000 161.000
Regnskap for  Multi Fritid AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 116.000 107.000 170.000 103.000 126.000
Driftskostnader -159.000 -105.000 -168.000 -94.000 -178.000
Driftsresultat -44.000 2.000 1.000 9.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 13.000
Resultat før skatt -43.000 2.000 1.000 9.000 -38.000
Skattekostnad -1.000 -1.000 -2.000 9.000
Årsresultat -43.000 2.000 0 6.000 -29.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 19.000 23.000 7.000 10.000
Sum omløpsmidler 157.000 175.000 181.000 197.000 172.000
Sum eiendeler 163.000 194.000 204.000 204.000 182.000
Sum opptjent egenkapital -75.000 -32.000 -34.000 -34.000 -40.000
Sum egenkapital 126.000 169.000 167.000 167.000 161.000
Sum langsiktig gjeld 18.000 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 19.000 25.000 36.000 38.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 163.000 194.000 203.000 205.000 182.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 116.000 107.000 170.000 102.000 126.000
Andre inntekter 0 0 1.000 0
Driftsinntekter 116.000 107.000 170.000 103.000 126.000
Varekostnad -122.000 -85.000 -126.000 -54.000 -112.000
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -4.000 -1.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -16.000 -41.000 -40.000 -66.000
Driftskostnader -159.000 -105.000 -168.000 -94.000 -178.000
Driftsresultat -44.000 2.000 1.000 9.000 -51.000
Finansinntekter 0 0 0 13.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 13.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -43.000 2.000 0 6.000 -29.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 6.000 6.000 7.000 7.000 10.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 7.000 9.000 0 0
Driftsløsøre 6.000 7.000 0 0
Sum varige driftsmidler 13.000 17.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 6.000 19.000 23.000 7.000 10.000
Varebeholdning 93.000 128.000 113.000 113.000 104.000
Kundefordringer 7.000 17.000 27.000 3.000 1.000
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 58.000 31.000 41.000 82.000 67.000
Sum omløpsmidler 157.000 175.000 181.000 197.000 172.000
Sum eiendeler 163.000 194.000 204.000 204.000 182.000
Sum opptjent egenkapital -75.000 -32.000 -34.000 -34.000 -40.000
Sum egenkapital 126.000 169.000 167.000 167.000 161.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 18.000 0 0 0 0
Leverandørgjeld 20.000 6.000 14.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 5.000 0 2.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 18.000 37.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 19.000 25.000 36.000 38.000 21.000
Sum gjeld og egenkapital 163.000 194.000 203.000 205.000 182.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 138.000 150.000 145.000 159.000 151.000
Likviditetsgrad 1 8.3 7 5 5.2 8.2
Likviditetsgrad 2 3.4 1.9 1.9 2.2 3.2
Soliditet 77.3 87.1 82.3 81.5 88.5
Resultatgrad -37.9 1.9 0.6 8.7 -40.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.3 0.1 0.2 0.2 0.1
Total kapitalrentabilitet -27.0 1 0.5 4.4 -20.9
Signatur
29.11.2011
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex