Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Multicad AS
Juridisk navn:  Multicad AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51012798
C/O Tone Helene Mydland Drivgarnsveien 8 C/O Tone Helene Mydland Drivgarnsveien 8 Fax: 51013094
4085 Hundvåg 4085 Hundvåg
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 985281572
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2003 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Proplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.78%
Resultat  
  
335%
Egenkapital  
  
21.73%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 383.000 386.000 452.000 490.000 559.000
Resultat: 87.000 20.000 57.000 32.000 119.000
Egenkapital: 381.000 313.000 298.000 254.000 229.000
Regnskap for  Multicad AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 383.000 386.000 452.000 490.000 559.000
Driftskostnader -296.000 -365.000 -396.000 -460.000 -440.000
Driftsresultat 87.000 20.000 56.000 31.000 118.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 1.000 1.000 0
Resultat før skatt 87.000 20.000 57.000 32.000 119.000
Skattekostnad -19.000 -4.000 -12.000 -7.000 -25.000
Årsresultat 68.000 15.000 44.000 24.000 93.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0
Sum omløpsmidler 434.000 352.000 363.000 317.000 305.000
Sum eiendeler 434.000 352.000 363.000 317.000 305.000
Sum opptjent egenkapital 281.000 213.000 198.000 154.000 129.000
Sum egenkapital 381.000 313.000 298.000 254.000 229.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 53.000 38.000 65.000 63.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 434.000 351.000 363.000 317.000 305.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 383.000 386.000 452.000 490.000 559.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 383.000 386.000 452.000 490.000 559.000
Varekostnad -11.000 -2.000 -7.000 -2.000
Lønninger -136.000 -230.000 -225.000 -237.000 -283.000
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -160.000 -124.000 -169.000 -216.000 -155.000
Driftskostnader -296.000 -365.000 -396.000 -460.000 -440.000
Driftsresultat 87.000 20.000 56.000 31.000 118.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 1.000 1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 68.000 15.000 44.000 24.000 93.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 9.000 25.000 34.000 31.000 25.000
Andre fordringer 6.000 4.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 419.000 323.000 329.000 285.000 280.000
Sum omløpsmidler 434.000 352.000 363.000 317.000 305.000
Sum eiendeler 434.000 352.000 363.000 317.000 305.000
Sum opptjent egenkapital 281.000 213.000 198.000 154.000 129.000
Sum egenkapital 381.000 313.000 298.000 254.000 229.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 3.000 3.000 0 3.000 7.000
Betalbar skatt 19.000 4.000 12.000 7.000 25.000
Skyldig offentlige avgifter 16.000 10.000 30.000 28.000 22.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 14.000 21.000 23.000 25.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000 38.000 65.000 63.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 434.000 351.000 363.000 317.000 305.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 381.000 314.000 298.000 254.000 229.000
Likviditetsgrad 1 8.2 9.3 5.6 5 4
Likviditetsgrad 2 8.2 9.3 5.6 5 4
Soliditet 87.8 89.2 82.1 80.1 75.1
Resultatgrad 22.7 5.2 12.4 6.3 21.1
Rentedekningsgrad 20.0
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3
Total kapitalrentabilitet 20.0 5.7 15.7 10.1 38.7
Signatur
23.09.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex