Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Multident AS
Juridisk navn:  Multident AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33470540
Kløvfaret 19 Kløvfaret 19 Fax:
3280 Tjodalyng 3280 Tjodalyng
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 990341095
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/22/2006
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Master Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.74%
Resultat  
  
-633.33%
Egenkapital  
  
-41.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 983.000 1.195.000 1.506.000 1.439.000 1.248.000
Resultat: -154.000 -21.000 49.000 66.000 190.000
Egenkapital: 221.000 375.000 397.000 359.000 309.000
Regnskap for  Multident AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 983.000 1.195.000 1.506.000 1.439.000 1.248.000
Driftskostnader -1.140.000 -1.217.000 -1.458.000 -1.374.000 -1.060.000
Driftsresultat -155.000 -22.000 48.000 65.000 188.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Resultat før skatt -154.000 -21.000 49.000 66.000 190.000
Skattekostnad 0 0 -11.000 -16.000 -56.000
Årsresultat -154.000 -21.000 38.000 50.000 134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 18.000 22.000 28.000 39.000
Sum omløpsmidler 314.000 434.000 491.000 497.000 647.000
Sum eiendeler 327.000 452.000 513.000 525.000 686.000
Sum opptjent egenkapital 191.000 345.000 367.000 329.000 279.000
Sum egenkapital 221.000 375.000 397.000 359.000 309.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 107.000 77.000 117.000 166.000 377.000
Sum gjeld og egenkapital 328.000 452.000 514.000 525.000 686.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 983.000 1.195.000 1.506.000 1.439.000 1.248.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 983.000 1.195.000 1.506.000 1.439.000 1.248.000
Varekostnad -228.000 -236.000 -396.000 -325.000 -257.000
Lønninger -691.000 -746.000 -809.000 -752.000 -615.000
Avskrivning -5.000 -5.000 -6.000 -7.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -216.000 -230.000 -247.000 -290.000 -188.000
Driftskostnader -1.140.000 -1.217.000 -1.458.000 -1.374.000 -1.060.000
Driftsresultat -155.000 -22.000 48.000 65.000 188.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000 3.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -154.000 -21.000 38.000 50.000 134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 18.000 22.000 28.000 39.000
Sum varige driftsmidler 13.000 18.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 18.000 22.000 28.000 39.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 103.000 66.000 96.000 110.000 21.000
Andre fordringer 26.000 0 0 0 9.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 185.000 369.000 396.000 387.000 617.000
Sum omløpsmidler 314.000 434.000 491.000 497.000 647.000
Sum eiendeler 327.000 452.000 513.000 525.000 686.000
Sum opptjent egenkapital 191.000 345.000 367.000 329.000 279.000
Sum egenkapital 221.000 375.000 397.000 359.000 309.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 5.000 -22.000 18.000 28.000 0
Betalbar skatt 0 0 11.000 16.000 47.000
Skyldig offentlige avgifter 36.000 28.000 10.000 60.000 55.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 66.000 71.000 77.000 62.000 275.000
Sum kortsiktig gjeld 107.000 77.000 117.000 166.000 377.000
Sum gjeld og egenkapital 328.000 452.000 514.000 525.000 686.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 207.000 357.000 374.000 331.000 270.000
Likviditetsgrad 1 2.9 5.6 4.2 3 1.7
Likviditetsgrad 2 2.9 5.6 4.2 3 1.8
Soliditet 67.4 8 77.2 68.4 45.0
Resultatgrad -15.8 -1.8 3.2 4.5 15.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.2 0.3 0.5 1.2
Total kapitalrentabilitet -4.6 9.5 12.6 27.8
Signatur
08.10.2014
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex