Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Multinet AS
Juridisk navn:  Multinet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73874410
Olav Tryggvasons Gate 45 Olav Tryggvasons Gate 45 Fax: 73874411
7011 Trondheim 7011 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 974398389
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/24/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirmaet Leif Langø As
Regnskapsfører: Effektiv Bedrift AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-23.61%
Resultat  
  
557.14%
Egenkapital  
  
374.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.152.000 1.508.000 2.020.000 2.191.000 2.428.000
Resultat: 384.000 -84.000 507.000 291.000 102.000
Egenkapital: 489.000 103.000 185.000 197.000 346.000
Regnskap for  Multinet AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.152.000 1.508.000 2.020.000 2.191.000 2.428.000
Driftskostnader -956.000 -1.669.000 -1.938.000 -1.932.000 -2.388.000
Driftsresultat 197.000 -161.000 83.000 259.000 39.000
Finansinntekter 225.000 103.000 441.000 43.000 73.000
Finanskostnader -38.000 -27.000 -17.000 -12.000 -11.000
Finans 187.000 76.000 424.000 31.000 62.000
Resultat før skatt 384.000 -84.000 507.000 291.000 102.000
Skattekostnad 2.000 2.000 -19.000 -61.000 -11.000
Årsresultat 386.000 -82.000 488.000 230.000 91.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 378.000 475.000 571.000 512.000 185.000
Sum omløpsmidler 902.000 886.000 1.187.000 1.834.000 1.440.000
Sum eiendeler 1.280.000 1.361.000 1.758.000 2.346.000 1.625.000
Sum opptjent egenkapital 389.000 3.000 85.000 97.000 246.000
Sum egenkapital 489.000 103.000 185.000 197.000 346.000
Sum langsiktig gjeld 171.000 252.000 343.000 315.000 5.000
Sum kortsiktig gjeld 620.000 1.006.000 1.229.000 1.833.000 1.273.000
Sum gjeld og egenkapital 1.280.000 1.361.000 1.757.000 2.345.000 1.624.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.100.000 1.442.000 2.023.000 2.151.000 2.406.000
Andre inntekter 52.000 65.000 -3.000 41.000 22.000
Driftsinntekter 1.152.000 1.508.000 2.020.000 2.191.000 2.428.000
Varekostnad -498.000 -1.095.000 -1.045.000 -1.270.000 -1.765.000
Lønninger 0 -53.000 -4.000 -5.000
Avskrivning -112.000 -96.000 -55.000 -31.000 -70.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -346.000 -478.000 -785.000 -627.000 -548.000
Driftskostnader -956.000 -1.669.000 -1.938.000 -1.932.000 -2.388.000
Driftsresultat 197.000 -161.000 83.000 259.000 39.000
Finansinntekter 225.000 103.000 441.000 43.000 73.000
Finanskostnader -38.000 -27.000 -17.000 -12.000 -11.000
Finans 187.000 76.000 424.000 31.000 62.000
Konsernbidrag 0 0 -129.000 0
Utbytte 0 -500.000 -250.000 0
Årsresultat 386.000 -82.000 488.000 230.000 91.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 15.000 0 0 14.000 35.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 263.000 375.000 471.000 397.000 19.000
Sum varige driftsmidler 263.000 375.000 471.000 397.000 19.000
Sum finansielle anleggsmidler 100.000 100.000 100.000 100.000 131.000
Sum anleggsmidler 378.000 475.000 571.000 512.000 185.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 346.000 281.000 228.000 184.000 354.000
Andre fordringer 31.000 68.000 63.000 102.000 48.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 121.000 133.000 589.000 747.000 266.000
Sum omløpsmidler 902.000 886.000 1.187.000 1.834.000 1.440.000
Sum eiendeler 1.280.000 1.361.000 1.758.000 2.346.000 1.625.000
Sum opptjent egenkapital 389.000 3.000 85.000 97.000 246.000
Sum egenkapital 489.000 103.000 185.000 197.000 346.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 2.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 355.000 355.000 0 169.000 930.000
Sum langsiktig gjeld 171.000 252.000 343.000 315.000 5.000
Leverandørgjeld 234.000 553.000 584.000 1.292.000 201.000
Betalbar skatt 13.000 0 3.000 0 8.000
Skyldig offentlige avgifter 18.000 0 28.000 23.000 19.000
Utbytte 0 -500.000 -250.000 0
Annen kortsiktig gjeld 97.000 115.000 99.000 114.000
Sum kortsiktig gjeld 620.000 1.006.000 1.229.000 1.833.000 1.273.000
Sum gjeld og egenkapital 1.280.000 1.361.000 1.757.000 2.345.000 1.624.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 282.000 -120.000 -42.000 1.000 167.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.9 1 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.5 0.9 1 1 1.1
Soliditet 38.2 7.6 10.5 8.4 21.3
Resultatgrad 17.1 -10.7 4.1 11.8 1.6
Rentedekningsgrad 5.2 4.9 21.6 3.5
Gjeldsgrad 1.6 12.2 8.5 10.9 3.7
Total kapitalrentabilitet 33.0 -4.3 29.8 12.9 6.9
Signatur
28.08.2008
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
28.08.2008
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex