Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Munn- Og Fotmalende Kunstneres Forlag As
Juridisk navn:  Munn- Og Fotmalende Kunstneres Forlag As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22508180
Grini Mølle Grinidammen 10 Grini Mølle Grinidammen 10 Fax: 22500065
1359 Eiksmarka 1359 Eiksmarka
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 914431794
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 5/5/1962 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Thore Wilhelmsen As
Regnskapsfører: Grant Thornton Økonomiservice As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.05%
Resultat  
  
-20.12%
Egenkapital  
  
9.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2016
Omsetning: 14.948.000 14.792.000 14.283.000 20.163.000 15.678.000
Resultat: 393.000 492.000 323.000 451.000 187.000
Egenkapital: 3.665.000 3.360.000 2.881.000 2.636.000 2.212.000
Regnskap for  Munn- Og Fotmalende Kunstneres Forlag As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2016
Driftsinntekter 14.948.000 14.792.000 14.283.000 20.163.000 15.678.000
Driftskostnader -14.541.000 -14.308.000 -13.965.000 -19.719.000 -15.493.000
Driftsresultat 407.000 485.000 318.000 444.000 185.000
Finansinntekter 6.000 9.000 5.000 11.000 6.000
Finanskostnader -20.000 -2.000 0 -3.000 -4.000
Finans -14.000 7.000 5.000 8.000 2.000
Resultat før skatt 393.000 492.000 323.000 451.000 187.000
Skattekostnad -87.000 -13.000 -78.000 -27.000 -10.000
Årsresultat 306.000 479.000 245.000 424.000 176.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 64.000 89.000 115.000 117.000 144.000
Sum omløpsmidler 4.374.000 4.012.000 3.905.000 3.241.000 6.847.000
Sum eiendeler 4.438.000 4.101.000 4.020.000 3.358.000 6.991.000
Sum opptjent egenkapital 3.465.000 3.160.000 2.681.000 2.436.000 2.012.000
Sum egenkapital 3.665.000 3.360.000 2.881.000 2.636.000 2.212.000
Sum langsiktig gjeld 100.000 100.000 120.000 120.000 120.000
Sum kortsiktig gjeld 673.000 641.000 1.019.000 602.000 4.659.000
Sum gjeld og egenkapital 4.438.000 4.101.000 4.020.000 3.358.000 6.991.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 14.948.000 14.353.000 14.199.000 19.771.000 15.491.000
Andre inntekter 439.000 84.000 392.000 187.000
Driftsinntekter 14.948.000 14.792.000 14.283.000 20.163.000 15.678.000
Varekostnad -12.321.000 -12.016.000 0 -16.200.000 -13.313.000
Lønninger -1.569.000 -1.523.000 -1.360.000 -2.201.000 -1.319.000
Avskrivning -7.000 -7.000 -2.000 0 -48.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -644.000 -762.000 -887.000 -1.318.000 -813.000
Driftskostnader -14.541.000 -14.308.000 -13.965.000 -19.719.000 -15.493.000
Driftsresultat 407.000 485.000 318.000 444.000 185.000
Finansinntekter 6.000 9.000 5.000 11.000 6.000
Finanskostnader -20.000 -2.000 0 -3.000 -4.000
Finans -14.000 7.000 5.000 8.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 306.000 479.000 245.000 424.000 176.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 49.000 49.000 49.000 117.000 144.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 5.000 12.000 19.000 0 0
Sum varige driftsmidler 5.000 12.000 19.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 10.000 29.000 48.000 0 0
Sum anleggsmidler 64.000 89.000 115.000 117.000 144.000
Varebeholdning 176.000 189.000 205.000 194.000 457.000
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 2.427.000 1.646.000 1.547.000 270.000 793.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.771.000 2.176.000 2.153.000 2.778.000 5.597.000
Sum omløpsmidler 4.374.000 4.012.000 3.905.000 3.241.000 6.847.000
Sum eiendeler 4.438.000 4.101.000 4.020.000 3.358.000 6.991.000
Sum opptjent egenkapital 3.465.000 3.160.000 2.681.000 2.436.000 2.012.000
Sum egenkapital 3.665.000 3.360.000 2.881.000 2.636.000 2.212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 100.000 100.000 120.000 120.000 120.000
Leverandørgjeld 35.000 5.000 34.000 29.000 3.354.000
Betalbar skatt 87.000 23.000 10.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 469.000 518.000 881.000 427.000 1.112.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 82.000 95.000 95.000 146.000 192.000
Sum kortsiktig gjeld 673.000 641.000 1.019.000 602.000 4.659.000
Sum gjeld og egenkapital 4.438.000 4.101.000 4.020.000 3.358.000 6.991.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.701.000 3.371.000 2.886.000 2.639.000 2.188.000
Likviditetsgrad 1 6.5 6.3 3.8 5.4 1.5
Likviditetsgrad 2 6.2 6.0 3.6 5.1 1.4
Soliditet 82.6 81.9 71.7 78.5 31.6
Resultatgrad 2.7 3.3 2.2 2.2 1.2
Rentedekningsgrad 20.4 242.5 1 46.3
Gjeldsgrad 0.2 0.2 0.4 0.3 2.2
Total kapitalrentabilitet 9.3 12.0 8 13.5 2.7
Signatur
10.01.2020
STYRETS FORMANN OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
10.01.2020
Prokura
Heier Øivind
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex