Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mur I Sør Eiendom As
Juridisk navn:  Mur I Sør Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90583562
Lundeveien 99 Lundeveien 99 Fax:
4640 Søgne 4640 Søgne
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 992277122
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/1/2008 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjon Sør As
Utvikling:
Omsetning  
  
-51.44%
Resultat  
  
11.7%
Egenkapital  
  
19.4%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 60.169.000 123.919.000 132.679.000 55.056.000 29.297.000
Resultat: 16.631.000 14.889.000 28.086.000 10.108.000 11.029.000
Egenkapital: 103.349.000 86.556.000 81.328.000 69.593.000 79.330.000
Regnskap for  Mur I Sør Eiendom As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 60.169.000 123.919.000 132.679.000 55.056.000 29.297.000
Driftskostnader -59.597.000 -115.464.000 -107.239.000 -54.333.000 -30.041.000
Driftsresultat 573.000 8.455.000 25.440.000 723.000 -744.000
Finansinntekter 18.389.000 10.655.000 7.599.000 13.817.000 13.059.000
Finanskostnader -2.332.000 -4.221.000 -4.953.000 -4.432.000 -1.287.000
Finans 16.057.000 6.434.000 2.646.000 9.385.000 11.772.000
Resultat før skatt 16.631.000 14.889.000 28.086.000 10.108.000 11.029.000
Skattekostnad 162.000 -2.641.000 -4.713.000 -1.162.000 394.000
Årsresultat 16.793.000 12.248.000 23.373.000 8.946.000 11.422.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.937.000 29.534.000 44.504.000 51.726.000 36.984.000
Sum omløpsmidler 267.325.000 209.624.000 278.728.000 199.777.000 116.875.000
Sum eiendeler 298.262.000 239.158.000 323.232.000 251.503.000 153.859.000
Sum opptjent egenkapital 52.010.000 35.217.000 29.989.000 18.253.000 27.990.000
Sum egenkapital 103.349.000 86.556.000 81.328.000 69.593.000 79.330.000
Sum langsiktig gjeld 54.189.000 53.626.000 78.816.000 72.425.000 62.128.000
Sum kortsiktig gjeld 140.725.000 98.975.000 163.088.000 109.485.000 12.401.000
Sum gjeld og egenkapital 298.263.000 239.157.000 323.232.000 251.502.000 153.858.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 58.632.000 117.352.000 131.079.000 53.802.000 28.147.000
Andre inntekter 1.537.000 6.567.000 1.600.000 1.254.000 1.150.000
Driftsinntekter 60.169.000 123.919.000 132.679.000 55.056.000 29.297.000
Varekostnad -53.352.000 -109.497.000 -102.111.000 -49.120.000 -26.386.000
Lønninger -2.267.000 -1.724.000 -1.540.000 -1.449.000 -1.314.000
Avskrivning -18.000 -78.000 -81.000 -117.000 -118.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.960.000 -4.165.000 -3.507.000 -3.647.000 -2.223.000
Driftskostnader -59.597.000 -115.464.000 -107.239.000 -54.333.000 -30.041.000
Driftsresultat 573.000 8.455.000 25.440.000 723.000 -744.000
Finansinntekter 18.389.000 10.655.000 7.599.000 13.817.000 13.059.000
Finanskostnader -2.332.000 -4.221.000 -4.953.000 -4.432.000 -1.287.000
Finans 16.057.000 6.434.000 2.646.000 9.385.000 11.772.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -15.000.000 0
Årsresultat 16.793.000 12.248.000 23.373.000 8.946.000 11.422.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 4.500.000 4.500.000 14.246.000 14.295.000 14.344.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 78.000 96.000 35.000 67.000 209.000
Sum varige driftsmidler 4.578.000 4.596.000 14.281.000 14.362.000 14.554.000
Sum finansielle anleggsmidler 26.359.000 24.938.000 30.223.000 37.364.000 22.430.000
Sum anleggsmidler 30.937.000 29.534.000 44.504.000 51.726.000 36.984.000
Varebeholdning 123.955.000 127.244.000 169.360.000 143.952.000 59.134.000
Kundefordringer 785.000 201.000 81.000 211.000 384.000
Andre fordringer 140.905.000 81.414.000 95.374.000 54.937.000 55.097.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.680.000 764.000 13.914.000 678.000 2.260.000
Sum omløpsmidler 267.325.000 209.624.000 278.728.000 199.777.000 116.875.000
Sum eiendeler 298.262.000 239.158.000 323.232.000 251.503.000 153.859.000
Sum opptjent egenkapital 52.010.000 35.217.000 29.989.000 18.253.000 27.990.000
Sum egenkapital 103.349.000 86.556.000 81.328.000 69.593.000 79.330.000
Sum avsetninger til forpliktelser 691.000 853.000 298.000 25.000 26.000
Gjeld til kredittinstitutt 61.918.000 27.804.000 68.565.000 4.025.000 0
Sum langsiktig gjeld 54.189.000 53.626.000 78.816.000 72.425.000 62.128.000
Leverandørgjeld 1.520.000 1.530.000 2.396.000 21.566.000 2.950.000
Betalbar skatt 106.000 964.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 347.000 181.000 206.000 194.000 231.000
Utbytte 0 0 -15.000.000 0
Annen kortsiktig gjeld 76.940.000 69.354.000 90.956.000 83.701.000 9.219.000
Sum kortsiktig gjeld 140.725.000 98.975.000 163.088.000 109.485.000 12.401.000
Sum gjeld og egenkapital 298.263.000 239.157.000 323.232.000 251.502.000 153.858.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 126.600.000 110.649.000 115.640.000 90.292.000 104.474.000
Likviditetsgrad 1 1.9 2.1 1.7 1.8 9.4
Likviditetsgrad 2 1.0 0.8 0.7 0.5 4.7
Soliditet 34.7 36.2 25.2 27.7 51.6
Resultatgrad 1.0 6.8 19.2 1.3 -2.5
Rentedekningsgrad 0.2 2 5.1 0.2 -0.6
Gjeldsgrad 1.9 1.8 3 2.6 0.9
Total kapitalrentabilitet 6.4 8 10.2 5.8 8
Signatur
08.05.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
07.06.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex