Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Murerfirma Yngvar Knutsen & Sønner As
Juridisk navn:  Murerfirma Yngvar Knutsen & Sønner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Sagmyra 2 Sagmyra 2 Fax:
4624 Kristiansand S 4624 Kristiansand S
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 919824867
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 9
Etableringsdato: 9/29/2017
Foretakstype: AS
Revisor: Revisjonsfirma Omsland As
Regnskapsfører: Prosjekt & Regnskap AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.66%
Resultat  
  
7.89%
Egenkapital  
  
-0.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 9.302.000 8.561.000 8.206.000
Resultat: 383.000 355.000 -859.000
Egenkapital: 528.000 529.000 253.000
Regnskap for  Murerfirma Yngvar Knutsen & Sønner As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 9.302.000 8.561.000 8.206.000
Driftskostnader -8.919.000 -8.207.000 -9.065.000
Driftsresultat 383.000 355.000 -859.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt 383.000 355.000 -859.000
Skattekostnad -84.000 -79.000 191.000
Årsresultat 299.000 276.000 -668.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 224.000 381.000 502.000
Sum omløpsmidler 3.206.000 2.044.000 2.977.000
Sum eiendeler 3.430.000 2.425.000 3.479.000
Sum opptjent egenkapital 498.000 499.000 223.000
Sum egenkapital 528.000 529.000 253.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.903.000 1.896.000 3.226.000
Sum gjeld og egenkapital 3.431.000 2.425.000 3.479.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 9.199.000 8.516.000 8.206.000
Andre inntekter 103.000 45.000 0
Driftsinntekter 9.302.000 8.561.000 8.206.000
Varekostnad -2.534.000 -2.400.000 -2.824.000
Lønninger -5.180.000 -4.618.000 -4.956.000
Avskrivning -46.000 -70.000 -106.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.159.000 -1.119.000 -1.179.000
Driftskostnader -8.919.000 -8.207.000 -9.065.000
Driftsresultat 383.000 355.000 -859.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 900.000
Utbytte -300.000 0 0
Årsresultat 299.000 276.000 -668.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 27.000 112.000 191.000
Fast eiendom 92.000 107.000 121.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 47.000 78.000 92.000
Sum varige driftsmidler 139.000 185.000 213.000
Sum finansielle anleggsmidler 58.000 85.000 98.000
Sum anleggsmidler 224.000 381.000 502.000
Varebeholdning 86.000 32.000 92.000
Kundefordringer 686.000 354.000 821.000
Andre fordringer 114.000 88.000 77.000
Sum investeringer 0 5.000
Kasse, bank 2.145.000 1.395.000 1.082.000
Sum omløpsmidler 3.206.000 2.044.000 2.977.000
Sum eiendeler 3.430.000 2.425.000 3.479.000
Sum opptjent egenkapital 498.000 499.000 223.000
Sum egenkapital 528.000 529.000 253.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 18.000 59.000 1.311.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 320.000 200.000 244.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.135.000 1.134.000 1.167.000
Utbytte -300.000 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.129.000 503.000 505.000
Sum kortsiktig gjeld 2.903.000 1.896.000 3.226.000
Sum gjeld og egenkapital 3.431.000 2.425.000 3.479.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 303.000 148.000 -249.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 0.9
Soliditet 15.4 21.8 7.3
Resultatgrad 4.1 4.1 -10.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 5.5 3.6 12.8
Total kapitalrentabilitet 11.2 14.7 -24.7
Signatur
25.11.2020
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex