Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Murerlaget As
Juridisk navn:  Murerlaget As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95841328
Flyplassveien 1B Flyplassveien 1B Fax:
4560 Vanse 4560 Vanse
Fylke: Kommune:
Agder Farsund
Org.nr: 913030346
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 12/1/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
105.98%
Resultat  
  
206.08%
Egenkapital  
  
273.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.337.000 2.591.000 1.607.000 1.665.000 1.667.000
Resultat: 805.000 263.000 58.000 -119.000 113.000
Egenkapital: 856.000 229.000 12.000 -45.000 74.000
Regnskap for  Murerlaget As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.337.000 2.591.000 1.607.000 1.665.000 1.667.000
Driftskostnader -4.524.000 -2.320.000 -1.537.000 -1.775.000 -1.542.000
Driftsresultat 814.000 271.000 70.000 -110.000 125.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -8.000 -13.000 -9.000 -12.000
Finans -9.000 -8.000 -13.000 -9.000 -12.000
Resultat før skatt 805.000 263.000 58.000 -119.000 113.000
Skattekostnad -177.000 -47.000 0 0 -14.000
Årsresultat 628.000 216.000 58.000 -119.000 99.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 359.000 370.000 168.000 195.000 218.000
Sum omløpsmidler 1.563.000 519.000 100.000 116.000 304.000
Sum eiendeler 1.922.000 889.000 268.000 311.000 522.000
Sum opptjent egenkapital 826.000 198.000 -18.000 -75.000 44.000
Sum egenkapital 856.000 229.000 12.000 -45.000 74.000
Sum langsiktig gjeld 151.000 25.000 48.000 116.000 180.000
Sum kortsiktig gjeld 915.000 636.000 207.000 240.000 268.000
Sum gjeld og egenkapital 1.922.000 889.000 267.000 311.000 522.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.336.000 2.590.000 1.601.000 1.664.000 1.660.000
Andre inntekter 2.000 1.000 6.000 1.000 7.000
Driftsinntekter 5.337.000 2.591.000 1.607.000 1.665.000 1.667.000
Varekostnad -2.027.000 -1.260.000 -795.000 -794.000 -622.000
Lønninger -1.952.000 -703.000 -416.000 -557.000 -418.000
Avskrivning -51.000 -34.000 -27.000 -26.000 -26.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -494.000 -323.000 -299.000 -398.000 -476.000
Driftskostnader -4.524.000 -2.320.000 -1.537.000 -1.775.000 -1.542.000
Driftsresultat 814.000 271.000 70.000 -110.000 125.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -9.000 -8.000 -13.000 -9.000 -12.000
Finans -9.000 -8.000 -13.000 -9.000 -12.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 628.000 216.000 58.000 -119.000 99.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 359.000 366.000 164.000 190.000 214.000
Sum varige driftsmidler 359.000 366.000 164.000 190.000 214.000
Sum finansielle anleggsmidler 4.000 4.000 4.000 4.000
Sum anleggsmidler 359.000 370.000 168.000 195.000 218.000
Varebeholdning 380.000 255.000 62.000 36.000 41.000
Kundefordringer 854.000 319.000 14.000 39.000 231.000
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 328.000 -55.000 23.000 41.000 32.000
Sum omløpsmidler 1.563.000 519.000 100.000 116.000 304.000
Sum eiendeler 1.922.000 889.000 268.000 311.000 522.000
Sum opptjent egenkapital 826.000 198.000 -18.000 -75.000 44.000
Sum egenkapital 856.000 229.000 12.000 -45.000 74.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 151.000 25.000 48.000 116.000 180.000
Leverandørgjeld 256.000 221.000 167.000 132.000 122.000
Betalbar skatt 204.000 49.000 7.000 7.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 253.000 94.000 30.000 88.000 94.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 202.000 272.000 3.000 13.000 39.000
Sum kortsiktig gjeld 915.000 636.000 207.000 240.000 268.000
Sum gjeld og egenkapital 1.922.000 889.000 267.000 311.000 522.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 648.000 -117.000 -107.000 -124.000 36.000
Likviditetsgrad 1 1.7 0.8 0.5 0.5 1
Likviditetsgrad 2 1.3 0.4 0.2 0.3 1
Soliditet 44.5 25.7 4.5 -14.5 14.2
Resultatgrad 15.3 10.5 4.4 -6.6 7.5
Rentedekningsgrad 90.4 33.9 5.4 -12.2 10.4
Gjeldsgrad 1.2 2.9 21.3 -7.9 6.1
Total kapitalrentabilitet 42.4 30.4 26.2 -35.4 23.9
Signatur
02.02.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex