Muritunet AS
Juridisk navn:  Muritunet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 70258300
Grandegata 58 Grandegata 58 Fax: 70257500
6210 Valldal 6210 Valldal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Fjord 
Org.nr: 961721652
Aksjekapital: 14.343.000 NOK
Antall ansatte: 104
Etableringsdato: 7/4/1991 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.28%
Resultat  
  
2008.84%
Egenkapital  
  
12.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 74.297.000 75.262.000 69.881.000 66.156.000 63.103.000
Resultat: 4.534.000 215.000 -1.383.000 553.000 718.000
Egenkapital: 39.936.000 35.403.000 35.188.000 36.572.000 36.018.000
Regnskap for  Muritunet AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 74.297.000 75.262.000 69.881.000 66.156.000 63.103.000
Driftskostnader -69.519.000 -74.639.000 -70.862.000 -65.266.000 -61.843.000
Driftsresultat 4.778.000 622.000 -981.000 891.000 1.259.000
Finansinntekter 550.000 696.000 615.000 821.000 836.000
Finanskostnader -794.000 -1.103.000 -1.018.000 -1.159.000 -1.377.000
Finans -244.000 -407.000 -403.000 -338.000 -541.000
Resultat før skatt 4.534.000 215.000 -1.383.000 553.000 718.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 4.534.000 215.000 -1.383.000 553.000 718.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 66.387.000 69.458.000 73.233.000 76.626.000 83.033.000
Sum omløpsmidler 21.583.000 15.303.000 14.442.000 13.359.000 11.220.000
Sum eiendeler 87.970.000 84.761.000 87.675.000 89.985.000 94.253.000
Sum opptjent egenkapital 25.593.000 21.060.000 20.845.000 22.229.000 21.675.000
Sum egenkapital 39.936.000 35.403.000 35.188.000 36.572.000 36.018.000
Sum langsiktig gjeld 36.934.000 39.112.000 42.553.000 44.785.000 48.960.000
Sum kortsiktig gjeld 11.099.000 10.247.000 9.934.000 8.628.000 9.275.000
Sum gjeld og egenkapital 87.969.000 84.762.000 87.675.000 89.985.000 94.253.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 72.919.000 71.121.000 65.772.000 61.627.000 58.323.000
Andre inntekter 1.378.000 4.141.000 4.109.000 4.529.000 4.779.000
Driftsinntekter 74.297.000 75.262.000 69.881.000 66.156.000 63.103.000
Varekostnad -2.556.000 -4.170.000 -3.910.000 -4.236.000 -4.338.000
Lønninger -48.942.000 -51.590.000 -48.826.000 -43.912.000 -40.779.000
Avskrivning -3.579.000 -3.475.000 -3.365.000 -3.171.000 -3.110.000
Nedskrivning -26.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.416.000 -15.404.000 -14.761.000 -13.947.000 -13.616.000
Driftskostnader -69.519.000 -74.639.000 -70.862.000 -65.266.000 -61.843.000
Driftsresultat 4.778.000 622.000 -981.000 891.000 1.259.000
Finansinntekter 550.000 696.000 615.000 821.000 836.000
Finanskostnader -794.000 -1.103.000 -1.018.000 -1.159.000 -1.377.000
Finans -244.000 -407.000 -403.000 -338.000 -541.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 4.534.000 215.000 -1.383.000 553.000 718.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 121.000 143.000 227.000 202.000 210.000
Fast eiendom 20.890.000 22.939.000 24.604.000 26.527.000 28.486.000
Maskiner anlegg 2.271.000 2.330.000 2.389.000 2.449.000 2.465.000
Driftsløsøre 5.050.000 5.173.000 4.966.000 4.822.000 4.341.000
Sum varige driftsmidler 28.211.000 30.442.000 31.959.000 33.797.000 35.293.000
Sum finansielle anleggsmidler 38.055.000 38.873.000 41.047.000 42.627.000 47.530.000
Sum anleggsmidler 66.387.000 69.458.000 73.233.000 76.626.000 83.033.000
Varebeholdning 364.000 407.000 361.000 331.000 321.000
Kundefordringer 1.828.000 3.373.000 10.504.000 466.000 924.000
Andre fordringer 107.000 306.000 306.000 302.000 818.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 19.284.000 11.217.000 3.270.000 12.260.000 9.156.000
Sum omløpsmidler 21.583.000 15.303.000 14.442.000 13.359.000 11.220.000
Sum eiendeler 87.970.000 84.761.000 87.675.000 89.985.000 94.253.000
Sum opptjent egenkapital 25.593.000 21.060.000 20.845.000 22.229.000 21.675.000
Sum egenkapital 39.936.000 35.403.000 35.188.000 36.572.000 36.018.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 36.934.000 39.112.000 42.553.000 44.785.000 48.960.000
Leverandørgjeld 1.342.000 1.814.000 1.829.000 1.770.000 1.255.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.045.000 3.135.000 2.908.000 2.523.000 2.419.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.711.000 5.298.000 5.197.000 4.335.000 5.600.000
Sum kortsiktig gjeld 11.099.000 10.247.000 9.934.000 8.628.000 9.275.000
Sum gjeld og egenkapital 87.969.000 84.762.000 87.675.000 89.985.000 94.253.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 10.484.000 5.056.000 4.508.000 4.731.000 1.945.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.5 1.5 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 1.9 1.5 1.4 1.5 1.2
Soliditet 45.4 41.8 40.1 40.6 38.2
Resultatgrad 6.4 0.8 -1.4 1.3 2
Rentedekningsgrad 6.0 0.6 0.8 0.9
Gjeldsgrad 1.2 1.4 1.5 1.5 1.6
Total kapitalrentabilitet 6.1 1.6 -0.4 1.9 2.2
Signatur
23.06.2021
STYREFORMANNEN OG EIT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.06.2021
Dagleg leiar åleine.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex