Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Murmester Jan Arild Johannesen As
Juridisk navn:  Murmester Jan Arild Johannesen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 97050124
Moldveien 15 Moldveien 15 Fax:
4848 Arendal 4848 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 913107039
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 1/2/2014 1
Foretakstype: AS
Revisor: Statsautorisert Revisor Tor Løvberg As
Regnskapsfører: Regnskapstjenester AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.55%
Resultat  
  
404%
Egenkapital  
  
54.8%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 5.935.000 5.273.000 6.300.000 4.638.000 3.111.000
Resultat: 378.000 75.000 7.000 13.000 55.000
Egenkapital: 870.000 562.000 517.000 514.000 508.000
Regnskap for  Murmester Jan Arild Johannesen As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 5.935.000 5.273.000 6.300.000 4.638.000 3.111.000
Driftskostnader -5.549.000 -5.180.000 -6.276.000 -4.543.000 -3.047.000
Driftsresultat 386.000 93.000 25.000 94.000 64.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -19.000 -18.000 -81.000 -10.000
Finans -8.000 -19.000 -18.000 -81.000 -10.000
Resultat før skatt 378.000 75.000 7.000 13.000 55.000
Skattekostnad -71.000 -30.000 -4.000 -7.000 -14.000
Årsresultat 307.000 45.000 3.000 6.000 41.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 561.000 708.000 771.000 562.000 595.000
Sum omløpsmidler 1.507.000 1.026.000 869.000 728.000 676.000
Sum eiendeler 2.068.000 1.734.000 1.640.000 1.290.000 1.271.000
Sum opptjent egenkapital 840.000 532.000 487.000 484.000 478.000
Sum egenkapital 870.000 562.000 517.000 514.000 508.000
Sum langsiktig gjeld 41.000 200.000 409.000 207.000 251.000
Sum kortsiktig gjeld 1.157.000 972.000 713.000 569.000 512.000
Sum gjeld og egenkapital 2.068.000 1.734.000 1.639.000 1.290.000 1.271.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.935.000 5.273.000 6.255.000 4.638.000 3.111.000
Andre inntekter 0 0 45.000 0 0
Driftsinntekter 5.935.000 5.273.000 6.300.000 4.638.000 3.111.000
Varekostnad -2.120.000 -1.818.000 -2.994.000 -2.015.000 -1.223.000
Lønninger -2.421.000 -2.298.000 -2.181.000 -1.790.000 -1.114.000
Avskrivning -139.000 -178.000 -140.000 -119.000 -190.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -869.000 -886.000 -961.000 -619.000 -520.000
Driftskostnader -5.549.000 -5.180.000 -6.276.000 -4.543.000 -3.047.000
Driftsresultat 386.000 93.000 25.000 94.000 64.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader -8.000 -19.000 -18.000 -81.000 -10.000
Finans -8.000 -19.000 -18.000 -81.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 307.000 45.000 3.000 6.000 41.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 561.000 708.000 771.000 562.000 595.000
Sum varige driftsmidler 561.000 708.000 771.000 562.000 595.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 561.000 708.000 771.000 562.000 595.000
Varebeholdning 0 10.000 0 0 0
Kundefordringer 349.000 214.000 245.000 266.000 322.000
Andre fordringer 67.000 71.000 56.000 31.000 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.091.000 731.000 568.000 431.000 335.000
Sum omløpsmidler 1.507.000 1.026.000 869.000 728.000 676.000
Sum eiendeler 2.068.000 1.734.000 1.640.000 1.290.000 1.271.000
Sum opptjent egenkapital 840.000 532.000 487.000 484.000 478.000
Sum egenkapital 870.000 562.000 517.000 514.000 508.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 41.000 200.000 409.000 207.000 251.000
Leverandørgjeld 8.000 31.000 183.000 105.000 149.000
Betalbar skatt 71.000 30.000 4.000 7.000 14.000
Skyldig offentlige avgifter 515.000 344.000 249.000 237.000 142.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 562.000 567.000 277.000 219.000 207.000
Sum kortsiktig gjeld 1.157.000 972.000 713.000 569.000 512.000
Sum gjeld og egenkapital 2.068.000 1.734.000 1.639.000 1.290.000 1.271.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 350.000 54.000 156.000 159.000 164.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1 1.2 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 1.3 1 1.2 1.3 1.3
Soliditet 42.1 32.4 31.5 39.8 4
Resultatgrad 6.5 1.8 0.4 2 2.1
Rentedekningsgrad 48.3 4.9 1.4 1.2 6.4
Gjeldsgrad 1.4 2.1 2.2 1.5 1.5
Total kapitalrentabilitet 18.7 5.4 1.5 7.3 5
Signatur
22.01.2014
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex