Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Murmester Markussen As
Juridisk navn:  Murmester Markussen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Elvevegen 22 Elvevegen 22 Fax:
3550 Gol 3550 Gol
Fylke: Kommune:
Viken Gol
Org.nr: 922768536
Aksjekapital: 240.000 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 4/8/2019 1
Foretakstype: AS
Revisor: Hallingdal Revisjon Og Regnskap, K.M. Fauske
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Valhall As
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.08%
Resultat  
  
61.73%
Egenkapital  
  
146.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 27.535.000 27.557.000 23.835.000
Resultat: 1.855.000 1.147.000 -324.000
Egenkapital: 2.431.000 986.000 -126.000
Regnskap for  Murmester Markussen As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 27.535.000 27.557.000 23.835.000
Driftskostnader -25.656.000 -26.361.000 -24.112.000
Driftsresultat 1.880.000 1.195.000 -276.000
Finansinntekter 11.000 3.000 3.000
Finanskostnader -35.000 -51.000 -50.000
Finans -24.000 -48.000 -47.000
Resultat før skatt 1.855.000 1.147.000 -324.000
Skattekostnad -410.000 -245.000 0
Årsresultat 1.445.000 902.000 -324.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.732.000 508.000 676.000
Sum omløpsmidler 8.256.000 7.972.000 5.832.000
Sum eiendeler 9.988.000 8.480.000 6.508.000
Sum opptjent egenkapital 2.191.000 746.000 -150.000
Sum egenkapital 2.431.000 986.000 -126.000
Sum langsiktig gjeld 608.000 908.000 1.374.000
Sum kortsiktig gjeld 6.949.000 6.586.000 5.260.000
Sum gjeld og egenkapital 9.988.000 8.480.000 6.508.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.510.000 27.720.000 23.665.000
Andre inntekter 25.000 -163.000 171.000
Driftsinntekter 27.535.000 27.557.000 23.835.000
Varekostnad -12.568.000 -14.696.000 -12.927.000
Lønninger -9.534.000 -8.972.000 -8.445.000
Avskrivning -278.000 -260.000 -234.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -3.276.000 -2.433.000 -2.506.000
Driftskostnader -25.656.000 -26.361.000 -24.112.000
Driftsresultat 1.880.000 1.195.000 -276.000
Finansinntekter 11.000 3.000 3.000
Finanskostnader -35.000 -51.000 -50.000
Finans -24.000 -48.000 -47.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.445.000 902.000 -324.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 728.000 424.000 551.000
Sum varige driftsmidler 728.000 424.000 551.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.004.000 84.000 125.000
Sum anleggsmidler 1.732.000 508.000 676.000
Varebeholdning 539.000 501.000 649.000
Kundefordringer 4.964.000 4.571.000 4.929.000
Andre fordringer 425.000 601.000 342.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 2.328.000 2.299.000 0
Sum omløpsmidler 8.256.000 7.972.000 5.832.000
Sum eiendeler 9.988.000 8.480.000 6.508.000
Sum opptjent egenkapital 2.191.000 746.000 -150.000
Sum egenkapital 2.431.000 986.000 -126.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 -4.000
Sum langsiktig gjeld 608.000 908.000 1.374.000
Leverandørgjeld 3.297.000 3.465.000 2.903.000
Betalbar skatt 410.000 245.000 0
Skyldig offentlige avgifter 1.106.000 1.298.000 1.191.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.135.000 1.578.000 1.170.000
Sum kortsiktig gjeld 6.949.000 6.586.000 5.260.000
Sum gjeld og egenkapital 9.988.000 8.480.000 6.508.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.307.000 1.386.000 572.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1
Soliditet 24.3 11.6 -1.9
Resultatgrad 6.8 4.3 -1.2
Rentedekningsgrad 53.7 23.4 -5.5
Gjeldsgrad 3.1 7.6 -52.7
Total kapitalrentabilitet 18.9 14.1 -4.2
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex