Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Murmester Sekkenes As
Juridisk navn:  Murmester Sekkenes As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91340476
Kirkefjell 13 Kirkefjell 13 Fax:
4842 Arendal 4842 Arendal
Fylke: Kommune:
Agder Arendal
Org.nr: 913134893
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2014 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Landbø Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-18.6%
Resultat  
  
14.87%
Egenkapital  
  
-37.14%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 2.757.000 3.387.000 2.724.000 2.759.000 1.891.000
Resultat: 811.000 706.000 446.000 511.000 381.000
Egenkapital: 22.000 35.000 35.000 38.000 34.000
Regnskap for  Murmester Sekkenes As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 2.757.000 3.387.000 2.724.000 2.759.000 1.891.000
Driftskostnader -1.946.000 -2.680.000 -2.277.000 -2.248.000 -1.509.000
Driftsresultat 811.000 706.000 447.000 512.000 382.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 811.000 706.000 446.000 511.000 381.000
Skattekostnad -178.000 -155.000 -99.000 -118.000 -91.000
Årsresultat 632.000 550.000 347.000 394.000 290.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 232.000 68.000 32.000 44.000 74.000
Sum omløpsmidler 932.000 1.099.000 717.000 825.000 583.000
Sum eiendeler 1.164.000 1.167.000 749.000 869.000 657.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 5.000 5.000 8.000 4.000
Sum egenkapital 22.000 35.000 35.000 38.000 34.000
Sum langsiktig gjeld 7.000 0 1.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 1.135.000 1.132.000 714.000 831.000 620.000
Sum gjeld og egenkapital 1.164.000 1.167.000 749.000 870.000 656.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.757.000 3.387.000 2.724.000 2.759.000 1.891.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 2.757.000 3.387.000 2.724.000 2.759.000 1.891.000
Varekostnad -613.000 -1.391.000 -1.008.000 -1.152.000 -535.000
Lønninger -919.000 -921.000 -907.000 -744.000 -731.000
Avskrivning -23.000 -16.000 -15.000 -13.000 -7.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -391.000 -352.000 -347.000 -339.000 -236.000
Driftskostnader -1.946.000 -2.680.000 -2.277.000 -2.248.000 -1.509.000
Driftsresultat 811.000 706.000 447.000 512.000 382.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -645.000 -550.000 -350.000 -390.000 -300.000
Årsresultat 632.000 550.000 347.000 394.000 290.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 232.000 68.000 32.000 30.000 43.000
Sum varige driftsmidler 232.000 68.000 32.000 30.000 43.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 14.000 31.000
Sum anleggsmidler 232.000 68.000 32.000 44.000 74.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 161.000 76.000 80.000 177.000 14.000
Andre fordringer 10.000 23.000 20.000 12.000 47.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 761.000 1.000.000 617.000 637.000 522.000
Sum omløpsmidler 932.000 1.099.000 717.000 825.000 583.000
Sum eiendeler 1.164.000 1.167.000 749.000 869.000 657.000
Sum opptjent egenkapital -8.000 5.000 5.000 8.000 4.000
Sum egenkapital 22.000 35.000 35.000 38.000 34.000
Sum avsetninger til forpliktelser 7.000 0 1.000 2.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 7.000 0 1.000 2.000
Leverandørgjeld 69.000 185.000 29.000 133.000 20.000
Betalbar skatt 171.000 155.000 100.000 119.000 91.000
Skyldig offentlige avgifter 110.000 137.000 114.000 112.000 100.000
Utbytte -645.000 -550.000 -350.000 -390.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 139.000 105.000 122.000 77.000 109.000
Sum kortsiktig gjeld 1.135.000 1.132.000 714.000 831.000 620.000
Sum gjeld og egenkapital 1.164.000 1.167.000 749.000 870.000 656.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -203.000 -33.000 3.000 -6.000 -37.000
Likviditetsgrad 1 0.8 1.0 1 1 0.9
Likviditetsgrad 2 0.8 1.0 1 1 0.9
Soliditet 1.9 3.0 4.7 4.4 5.2
Resultatgrad 29.4 20.8 16.4 18.6 20.2
Rentedekningsgrad 706.0 4 5 3
Gjeldsgrad 51.9 32.3 20.4 21.9 18.3
Total kapitalrentabilitet 69.7 60.5 59.7 58.9 58.2
Signatur
28.01.2014
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
SIGNATUR
SEKKENES YNGVE MØRLAND
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex