Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Murmester Steen As
Juridisk navn:  Murmester Steen As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Jarenveien 133 Jarenveien 133 Fax:
3370 Vikersund 3370 Vikersund
Fylke: Kommune:
Viken Modum
Org.nr: 922809666
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 3/25/2019
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Account Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-71.12%
Resultat  
  
19.35%
Egenkapital  
  
-251.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 307.000 1.063.000 579.000
Resultat: -150.000 -186.000 121.000
Egenkapital: -211.000 -60.000 119.000
Regnskap for  Murmester Steen As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 307.000 1.063.000 579.000
Driftskostnader -453.000 -1.247.000 -458.000
Driftsresultat -146.000 -184.000 121.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -4.000 -2.000 0
Finans -4.000 -2.000 0
Resultat før skatt -150.000 -186.000 121.000
Skattekostnad 6.000 -26.000
Årsresultat -150.000 -180.000 95.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 95.000 131.000 168.000
Sum omløpsmidler 21.000 290.000 323.000
Sum eiendeler 116.000 421.000 491.000
Sum opptjent egenkapital -235.000 -85.000 95.000
Sum egenkapital -211.000 -60.000 119.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 200.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 282.000 365.000
Sum gjeld og egenkapital 115.000 421.000 490.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 307.000 1.063.000 579.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 307.000 1.063.000 579.000
Varekostnad -103.000 -285.000 -85.000
Lønninger -180.000 -668.000 -263.000
Avskrivning -37.000 -37.000 -15.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -133.000 -257.000 -95.000
Driftskostnader -453.000 -1.247.000 -458.000
Driftsresultat -146.000 -184.000 121.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader -4.000 -2.000 0
Finans -4.000 -2.000 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -150.000 -180.000 95.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 95.000 131.000 168.000
Sum varige driftsmidler 95.000 131.000 168.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 95.000 131.000 168.000
Varebeholdning 27.000 0
Kundefordringer 213.000 159.000
Andre fordringer 21.000 2.000 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 47.000 164.000
Sum omløpsmidler 21.000 290.000 323.000
Sum eiendeler 116.000 421.000 491.000
Sum opptjent egenkapital -235.000 -85.000 95.000
Sum egenkapital -211.000 -60.000 119.000
Sum avsetninger til forpliktelser 6.000
Gjeld til kredittinstitutt 47.000 0
Sum langsiktig gjeld 200.000 200.000 6.000
Leverandørgjeld 2.000 77.000 40.000
Betalbar skatt 20.000
Skyldig offentlige avgifter 68.000 34.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 77.000 137.000 272.000
Sum kortsiktig gjeld 126.000 282.000 365.000
Sum gjeld og egenkapital 115.000 421.000 490.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -105.000 8.000 -42.000
Likviditetsgrad 1 0.2 1.0 0.9
Likviditetsgrad 2 0.2 0.9 0.9
Soliditet -183.5 -14.2 24.3
Resultatgrad -47.6 -17.3 20.9
Rentedekningsgrad -36.5 -92.0
Gjeldsgrad -1.5 -8.0 3.1
Total kapitalrentabilitet -127.0 -43.6 24.7
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex