Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Murpartner Eiendom As
Juridisk navn:  Murpartner Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Knudsmyr 10 Knudsmyr 10 Fax:
4625 Flekkerøy 4625 Flekkerøy
Fylke: Kommune:
Agder Kristiansand
Org.nr: 912490769
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 8/15/2013
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
102.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 168.000 168.000 120.000 120.000 120.000
Resultat: 118.000 118.000 66.000 81.000 80.000
Egenkapital: 184.000 91.000 89.000 88.000 83.000
Regnskap for  Murpartner Eiendom As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 168.000 168.000 120.000 120.000 120.000
Driftskostnader -50.000 -50.000 -54.000 -39.000 -40.000
Driftsresultat 118.000 118.000 66.000 81.000 80.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt 118.000 118.000 66.000 81.000 80.000
Skattekostnad -26.000 -26.000 -15.000 -17.000 -18.000
Årsresultat 92.000 92.000 51.000 64.000 62.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 811.000 840.000 871.000 903.000 937.000
Sum omløpsmidler 116.000 44.000 61.000 206.000 109.000
Sum eiendeler 927.000 884.000 932.000 1.109.000 1.046.000
Sum opptjent egenkapital 154.000 61.000 59.000 58.000 53.000
Sum egenkapital 184.000 91.000 89.000 88.000 83.000
Sum langsiktig gjeld 39.000 39.000 38.000 37.000 38.000
Sum kortsiktig gjeld 704.000 754.000 805.000 984.000 924.000
Sum gjeld og egenkapital 927.000 884.000 932.000 1.109.000 1.045.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 168.000 168.000 120.000 120.000 120.000
Driftsinntekter 168.000 168.000 120.000 120.000 120.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -30.000 -31.000 -32.000 -33.000 -35.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -20.000 -19.000 -22.000 -6.000 -5.000
Driftskostnader -50.000 -50.000 -54.000 -39.000 -40.000
Driftsresultat 118.000 118.000 66.000 81.000 80.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -90.000 -50.000 -60.000 -100.000
Årsresultat 92.000 92.000 51.000 64.000 62.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 811.000 840.000 871.000 903.000 937.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 811.000 840.000 871.000 903.000 937.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 811.000 840.000 871.000 903.000 937.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 88.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 28.000 44.000 61.000 206.000 109.000
Sum omløpsmidler 116.000 44.000 61.000 206.000 109.000
Sum eiendeler 927.000 884.000 932.000 1.109.000 1.046.000
Sum opptjent egenkapital 154.000 61.000 59.000 58.000 53.000
Sum egenkapital 184.000 91.000 89.000 88.000 83.000
Sum avsetninger til forpliktelser 39.000 39.000 38.000 37.000 38.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 39.000 39.000 38.000 37.000 38.000
Leverandørgjeld -1.000 0 0 0
Betalbar skatt 26.000 26.000 14.000 18.000 18.000
Skyldig offentlige avgifter 7.000 7.000 5.000 5.000 5.000
Utbytte -90.000 -50.000 -60.000 -100.000
Annen kortsiktig gjeld 671.000 632.000 736.000 901.000 801.000
Sum kortsiktig gjeld 704.000 754.000 805.000 984.000 924.000
Sum gjeld og egenkapital 927.000 884.000 932.000 1.109.000 1.045.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -588.000 -710.000 -744.000 -778.000 -815.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.1 0.2 0.1
Soliditet 19.8 10.3 9.5 7.9 7.9
Resultatgrad 70.2 70.2 5 67.5 66.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.0 8.7 9.5 11.6 11.6
Total kapitalrentabilitet 12.7 13.3 7.1 7.3 7.7
Signatur
26.09.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex