Museumsgata 6a As
Juridisk navn:  Museumsgata 6a As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nordre Kullerød 6 Nordre Kullerød 6 Fax:
3241 Sandefjord 3241 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 921731086
Aksjekapital: 1.600.000 NOK
Etableringsdato: 10/30/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Hlo Revisjon & Rådgivning As
Regnskapsfører: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-0.99%
Resultat  
  
-105.38%
Egenkapital  
  
-13.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 300.000 303.000 293.000 300.000 9.000
Resultat: -191.000 -93.000 -63.000 -52.000 -23.000
Egenkapital: 1.178.000 1.369.000 1.462.000 1.525.000 1.577.000
Regnskap for  Museumsgata 6a As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 300.000 303.000 293.000 300.000 9.000
Driftskostnader -369.000 -293.000 -242.000 -231.000 -25.000
Driftsresultat -69.000 10.000 50.000 68.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -122.000 -103.000 -114.000 -120.000 -6.000
Finans -122.000 -103.000 -114.000 -120.000 -6.000
Resultat før skatt -191.000 -93.000 -63.000 -52.000 -23.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -191.000 -93.000 -63.000 -52.000 -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.432.000 4.528.000 4.625.000 4.721.000 4.818.000
Sum omløpsmidler 136.000 133.000 29.000 18.000 41.000
Sum eiendeler 4.568.000 4.661.000 4.654.000 4.739.000 4.859.000
Sum opptjent egenkapital -422.000 -231.000 -138.000 -75.000 -23.000
Sum egenkapital 1.178.000 1.369.000 1.462.000 1.525.000 1.577.000
Sum langsiktig gjeld 2.788.000 3.225.000 3.123.000 3.198.000 3.263.000
Sum kortsiktig gjeld 603.000 68.000 69.000 16.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 4.569.000 4.662.000 4.654.000 4.739.000 4.858.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 300.000 303.000 293.000 300.000 9.000
Driftsinntekter 300.000 303.000 293.000 300.000 9.000
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning -96.000 -96.000 -96.000 -96.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -273.000 -197.000 -146.000 -135.000 -25.000
Driftskostnader -369.000 -293.000 -242.000 -231.000 -25.000
Driftsresultat -69.000 10.000 50.000 68.000 -17.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -122.000 -103.000 -114.000 -120.000 -6.000
Finans -122.000 -103.000 -114.000 -120.000 -6.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -191.000 -93.000 -63.000 -52.000 -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 4.432.000 4.528.000 4.625.000 4.721.000 4.818.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.432.000 4.528.000 4.625.000 4.721.000 4.818.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 4.432.000 4.528.000 4.625.000 4.721.000 4.818.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 110.000 87.000 0 0 0
Andre fordringer 25.000 9.000 29.000 18.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 33.000 0 0 24.000
Sum omløpsmidler 136.000 133.000 29.000 18.000 41.000
Sum eiendeler 4.568.000 4.661.000 4.654.000 4.739.000 4.859.000
Sum opptjent egenkapital -422.000 -231.000 -138.000 -75.000 -23.000
Sum egenkapital 1.178.000 1.369.000 1.462.000 1.525.000 1.577.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 46.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.788.000 3.225.000 3.123.000 3.198.000 3.263.000
Leverandørgjeld 2.000 1.000 18.000 3.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 601.000 22.000 51.000 13.000 0
Sum kortsiktig gjeld 603.000 68.000 69.000 16.000 18.000
Sum gjeld og egenkapital 4.569.000 4.662.000 4.654.000 4.739.000 4.858.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -467.000 65.000 -40.000 2.000 23.000
Likviditetsgrad 1 0.2 2.0 0.4 1.1 2.3
Likviditetsgrad 2 0.2 2.0 0.4 1.1 2.3
Soliditet 25.8 29.4 31.4 32.2 32.5
Resultatgrad -23.0 3.3 17.1 22.7 -188.9
Rentedekningsgrad -0.6 0.1 0.4 0.6 -2.8
Gjeldsgrad 2.9 2.4 2.2 2.1 2.1
Total kapitalrentabilitet -1.5 0.2 1.1 1.4 -0.3
Signatur
04.08.2022
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex