Museumskvartalet Borettslag
Juridisk navn:  Museumskvartalet Borettslag
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22983800
Usbl Sandefjord Rådhusgata 24 Usbl Sandefjord Rådhusgata 24 Fax:
3211 Sandefjord 3211 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 993085723
Aksjekapital: 215.000 NOK
Etableringsdato: 8/13/2008
Foretakstype: BRL
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Boligbyggelaget Usbl
Utvikling:
Omsetning  
  
4.53%
Resultat  
  
-8.77%
Egenkapital  
  
22.21%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 2.928.000 2.801.000 2.913.000 2.987.000 2.165.000
Resultat: 1.914.000 2.098.000 1.871.000 1.342.000 394.000
Egenkapital: 10.532.000 8.618.000 6.520.000 4.649.000 3.307.000
Regnskap for  Museumskvartalet Borettslag
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 2.928.000 2.801.000 2.913.000 2.987.000 2.165.000
Driftskostnader -1.130.000 -1.126.000 -1.204.000 -1.618.000 -1.022.000
Driftsresultat 2.605.000 2.568.000 2.518.000 2.093.000 1.143.000
Finansinntekter 44.000 7.000 15.000 34.000 24.000
Finanskostnader -735.000 -477.000 -662.000 -786.000 -773.000
Finans -691.000 -470.000 -647.000 -752.000 -749.000
Resultat før skatt 1.914.000 2.098.000 1.871.000 1.342.000 394.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 1.914.000 2.098.000 1.871.000 1.342.000 394.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 123.844.000 123.844.000 125.271.000 125.001.000 124.837.000
Sum omløpsmidler 4.150.000 4.075.000 2.279.000 2.224.000 2.581.000
Sum eiendeler 127.994.000 127.919.000 127.550.000 127.225.000 127.418.000
Sum opptjent egenkapital 10.532.000 8.618.000 6.520.000 4.649.000 3.307.000
Sum egenkapital 10.532.000 8.618.000 6.520.000 4.649.000 3.307.000
Sum langsiktig gjeld 117.142.000 118.643.000 120.407.000 122.025.000 123.520.000
Sum kortsiktig gjeld 320.000 658.000 623.000 551.000 591.000
Sum gjeld og egenkapital 128.209.000 128.134.000 127.765.000 127.440.000 127.633.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 3.735.000 3.694.000 3.722.000 3.712.000 2.165.000
Driftsinntekter 2.928.000 2.801.000 2.913.000 2.987.000 2.165.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -49.000 -49.000 -47.000 -49.000 -49.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -1.081.000 -1.077.000 -1.157.000 -1.569.000 -973.000
Driftskostnader -1.130.000 -1.126.000 -1.204.000 -1.618.000 -1.022.000
Driftsresultat 2.605.000 2.568.000 2.518.000 2.093.000 1.143.000
Finansinntekter 44.000 7.000 15.000 34.000 24.000
Finanskostnader -735.000 -477.000 -662.000 -786.000 -773.000
Finans -691.000 -470.000 -647.000 -752.000 -749.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.914.000 2.098.000 1.871.000 1.342.000 394.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 123.844.000 123.844.000 123.844.000 123.735.000 123.735.000
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 123.844.000 123.844.000 123.844.000 123.735.000 123.735.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.427.000 1.266.000 1.102.000
Sum anleggsmidler 123.844.000 123.844.000 125.271.000 125.001.000 124.837.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 5.000 0 12.000
Andre fordringer 4.000 0
Sum investeringer 586.000 422.000 472.000 461.000
Kasse, bank 4.150.000 3.484.000 1.858.000 1.748.000 2.107.000
Sum omløpsmidler 4.150.000 4.075.000 2.279.000 2.224.000 2.581.000
Sum eiendeler 127.994.000 127.919.000 127.550.000 127.225.000 127.418.000
Sum opptjent egenkapital 10.532.000 8.618.000 6.520.000 4.649.000 3.307.000
Sum egenkapital 10.532.000 8.618.000 6.520.000 4.649.000 3.307.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 117.142.000 118.643.000 120.407.000 122.025.000 123.520.000
Leverandørgjeld 22.000 30.000 53.000 40.000 66.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 298.000 628.000 570.000 512.000 525.000
Sum kortsiktig gjeld 320.000 658.000 623.000 551.000 591.000
Sum gjeld og egenkapital 128.209.000 128.134.000 127.765.000 127.440.000 127.633.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.830.000 3.417.000 1.656.000 1.673.000 1.990.000
Likviditetsgrad 1 13.0 6.2 3.7 4 4.4
Likviditetsgrad 2 13.0 6.2 3.7 4 4.4
Soliditet 8.2 6.7 5.1 3.7 2.6
Resultatgrad 89.0 91.7 86.4 70.1 52.8
Rentedekningsgrad 3.5 5.4 3.8 2.7 1.5
Gjeldsgrad 11.2 13.8 18.6 26.4 37.5
Total kapitalrentabilitet 2.1 2.0 2.0 1.7 0.9
Signatur
10.11.2023
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
07.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex