Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Musikk-Husets Forlag AS
Juridisk navn:  Musikk-Husets Forlag AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22825903
c/o Norsk Musikkforlag AS Postboks 1499 Vika Konows Gate 67B Fax: 22825901
0116 Oslo 196 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 952856375
Aksjekapital: 101.200 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/10/1989
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.65%
Resultat  
  
-2.38%
Egenkapital  
  
-0.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.749.000 2.853.000 3.127.000 3.164.000 3.533.000
Resultat: 411.000 421.000 188.000 332.000 326.000
Egenkapital: 1.866.000 1.874.000 1.886.000 1.915.000 1.989.000
Regnskap for  Musikk-Husets Forlag AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.749.000 2.853.000 3.127.000 3.164.000 3.533.000
Driftskostnader -2.337.000 -2.433.000 -2.940.000 -2.831.000 -3.206.000
Driftsresultat 412.000 420.000 187.000 333.000 327.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -2.000 -3.000
Finans -1.000 1.000 0 -1.000 -1.000
Resultat før skatt 411.000 421.000 188.000 332.000 326.000
Skattekostnad -90.000 -93.000 -45.000 -81.000 -101.000
Årsresultat 321.000 328.000 143.000 251.000 226.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 37.000 60.000 88.000 161.000 233.000
Sum omløpsmidler 2.934.000 2.520.000 2.490.000 2.635.000 3.130.000
Sum eiendeler 2.971.000 2.580.000 2.578.000 2.796.000 3.363.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 1.866.000 1.874.000 1.886.000 1.915.000 1.989.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.105.000 706.000 692.000 880.000 1.374.000
Sum gjeld og egenkapital 2.971.000 2.580.000 2.578.000 2.795.000 3.363.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 657.000 830.000 818.000 906.000 766.000
Andre inntekter 2.093.000 2.023.000 2.309.000 2.258.000 2.768.000
Driftsinntekter 2.749.000 2.853.000 3.127.000 3.164.000 3.533.000
Varekostnad -410.000 -323.000 -921.000 -701.000 -1.209.000
Lønninger -1.239.000 -1.332.000 -1.254.000 -1.193.000 -1.131.000
Avskrivning -16.000 -41.000 -106.000 -174.000 -171.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -672.000 -737.000 -659.000 -763.000 -695.000
Driftskostnader -2.337.000 -2.433.000 -2.940.000 -2.831.000 -3.206.000
Driftsresultat 412.000 420.000 187.000 333.000 327.000
Finansinntekter 1.000 0 1.000 2.000
Finanskostnader -1.000 0 0 -2.000 -3.000
Finans -1.000 1.000 0 -1.000 -1.000
Konsernbidrag -297.000 -308.000 -159.000 -300.000 -220.000
Utbytte -31.000 -32.000 -14.000 -25.000 -24.000
Årsresultat 321.000 328.000 143.000 251.000 226.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 20.000 27.000 33.000 30.000 16.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 17.000 33.000 55.000 131.000 217.000
Sum varige driftsmidler 17.000 33.000 55.000 131.000 217.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 37.000 60.000 88.000 161.000 233.000
Varebeholdning 2.249.000 2.249.000 2.249.000 2.099.000 2.240.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 8.000 17.000 13.000 133.000 240.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 677.000 254.000 228.000 403.000 650.000
Sum omløpsmidler 2.934.000 2.520.000 2.490.000 2.635.000 3.130.000
Sum eiendeler 2.971.000 2.580.000 2.578.000 2.796.000 3.363.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0 0
Sum egenkapital 1.866.000 1.874.000 1.886.000 1.915.000 1.989.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 49.000 0 18.000 43.000 89.000
Betalbar skatt 0 0 0 39.000
Skyldig offentlige avgifter 87.000 85.000 51.000 33.000 94.000
Utbytte -31.000 -32.000 -14.000 -25.000 -24.000
Annen kortsiktig gjeld 937.000 589.000 610.000 780.000 1.129.000
Sum kortsiktig gjeld 1.105.000 706.000 692.000 880.000 1.374.000
Sum gjeld og egenkapital 2.971.000 2.580.000 2.578.000 2.795.000 3.363.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.829.000 1.814.000 1.798.000 1.755.000 1.756.000
Likviditetsgrad 1 2.7 3.6 3.6 3 2.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.3 0.6 0.6
Soliditet 62.8 72.6 73.2 68.5 59.1
Resultatgrad 15.0 14.7 6 10.5 9.3
Rentedekningsgrad 412.0 166.5 1
Gjeldsgrad 0.6 0.4 0.4 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 13.9 16.3 7.3 11.9 9.8
Signatur
16.08.2017
STYRETS FORMANN SAMMEN MED ET AV STYRETS ØVRIGE MEDLEMMER.
Prokurister
16.08.2017
Prokura
Boretti Unni Sandholt
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex