Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Musikkloftet AS
Juridisk navn:  Musikkloftet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 22375751
Heggedalsveien 10 Heggedalsveien 10 Fax: 22381442
1385 Asker 1385 Asker
Fylke: Kommune:
Viken Asker
Org.nr: 962175341
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/1991 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Inger's Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
54.91%
Resultat  
  
-131.82%
Egenkapital  
  
-1.53%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 536.000 346.000 518.000 573.000 650.000
Resultat: -7.000 22.000 -79.000 59.000 132.000
Egenkapital: 321.000 326.000 309.000 371.000 573.000
Regnskap for  Musikkloftet AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 536.000 346.000 518.000 573.000 650.000
Driftskostnader -543.000 -325.000 -599.000 -515.000 -519.000
Driftsresultat -7.000 21.000 -81.000 58.000 131.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000
Resultat før skatt -7.000 22.000 -79.000 59.000 132.000
Skattekostnad 2.000 -5.000 17.000 -12.000 -30.000
Årsresultat -6.000 17.000 -62.000 48.000 101.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 433.000 386.000 403.000 490.000 495.000
Sum omløpsmidler 363.000 260.000 241.000 251.000 210.000
Sum eiendeler 796.000 646.000 644.000 741.000 705.000
Sum opptjent egenkapital 291.000 296.000 279.000 341.000 293.000
Sum egenkapital 321.000 326.000 309.000 371.000 573.000
Sum langsiktig gjeld 27.000 32.000 278.000 295.000 33.000
Sum kortsiktig gjeld 448.000 288.000 57.000 75.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 796.000 646.000 644.000 741.000 705.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 494.000 275.000 514.000 566.000 564.000
Andre inntekter 42.000 71.000 5.000 6.000 85.000
Driftsinntekter 536.000 346.000 518.000 573.000 650.000
Varekostnad -59.000 -176.000 -180.000 -194.000
Lønninger -9.000 -3.000 0 0 -1.000
Avskrivning -130.000 -91.000 -87.000 -62.000 -44.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -345.000 -231.000 -336.000 -273.000 -280.000
Driftskostnader -543.000 -325.000 -599.000 -515.000 -519.000
Driftsresultat -7.000 21.000 -81.000 58.000 131.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader 0 0 0
Finans 1.000 1.000 1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -6.000 17.000 -62.000 48.000 101.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 433.000 386.000 403.000 490.000 476.000
Sum varige driftsmidler 433.000 386.000 403.000 490.000 476.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 19.000
Sum anleggsmidler 433.000 386.000 403.000 490.000 495.000
Varebeholdning -91.000 0 0 0
Kundefordringer 122.000 116.000 89.000 48.000 110.000
Andre fordringer 24.000 24.000 24.000 0 9.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 217.000 211.000 129.000 203.000 90.000
Sum omløpsmidler 363.000 260.000 241.000 251.000 210.000
Sum eiendeler 796.000 646.000 644.000 741.000 705.000
Sum opptjent egenkapital 291.000 296.000 279.000 341.000 293.000
Sum egenkapital 321.000 326.000 309.000 371.000 573.000
Sum avsetninger til forpliktelser 27.000 32.000 27.000 44.000 33.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 27.000 32.000 278.000 295.000 33.000
Leverandørgjeld -10.000 24.000 0 1.000 38.000
Betalbar skatt 3.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 36.000 17.000 57.000 74.000 49.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 420.000 246.000 0 0 12.000
Sum kortsiktig gjeld 448.000 288.000 57.000 75.000 99.000
Sum gjeld og egenkapital 796.000 646.000 644.000 741.000 705.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -85.000 -28.000 184.000 176.000 111.000
Likviditetsgrad 1 0.8 0.9 4.2 3.3 2.1
Likviditetsgrad 2 0.8 1.2 4.2 3.3 2.1
Soliditet 40.3 50.5 4 50.1 81.3
Resultatgrad -1.3 6.1 -15.6 10.1 20.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.5 1.0 1.1 1 0.2
Total kapitalrentabilitet -0.9 3.4 -12.4 8 18.7
Signatur
24.03.2022
STYRETS LEDER OG DAGLIG LEDER HVER FOR SEG, ELLER TO STYREMEDLEMMER I
FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex