Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Musikkselskapet Nordvegen AS
Juridisk navn:  Musikkselskapet Nordvegen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 52743464
Postboks 136 Sentrum Daniel Danielsens gate 55 Fax: 52725119
5501 Haugesund 5523 Haugesund
Fylke: Kommune:
Rogaland Haugesund
Org.nr: 990918023
Aksjekapital: 150.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/12/2006
Foretakstype: AS
Tidligere navn: miro-musikerne as
Revisor: Deloitte AS
Regnskapsfører: Hagland Finans AS
Utvikling:
Omsetning  
  
2.43%
Resultat  
  
-120.76%
Egenkapital  
  
-13.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 5.431.000 5.302.000 5.110.000 5.164.000 4.988.000
Resultat: -60.000 289.000 -83.000 -94.000 -165.000
Egenkapital: 383.000 444.000 154.000 237.000 331.000
Regnskap for  Musikkselskapet Nordvegen AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 5.431.000 5.302.000 5.110.000 5.164.000 4.988.000
Driftskostnader -5.490.000 -5.014.000 -5.193.000 -5.258.000 -5.152.000
Driftsresultat -59.000 289.000 -83.000 -94.000 -164.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 0 0 0
Resultat før skatt -60.000 289.000 -83.000 -94.000 -165.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -60.000 289.000 -83.000 -94.000 -165.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.000 58.000 62.000 60.000 31.000
Sum omløpsmidler 1.012.000 1.079.000 672.000 858.000 943.000
Sum eiendeler 1.066.000 1.137.000 734.000 918.000 974.000
Sum opptjent egenkapital 218.000 279.000 -11.000 72.000 166.000
Sum egenkapital 383.000 444.000 154.000 237.000 331.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 683.000 693.000 579.000 681.000 643.000
Sum gjeld og egenkapital 1.066.000 1.137.000 733.000 918.000 974.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 594.000 5.302.000 537.000 700.000 630.000
Andre inntekter 4.837.000 4.573.000 4.464.000 4.358.000
Driftsinntekter 5.431.000 5.302.000 5.110.000 5.164.000 4.988.000
Varekostnad -40.000 -141.000 -33.000
Lønninger -3.760.000 -3.484.000 -3.725.000 -3.298.000 -3.485.000
Avskrivning -4.000 -4.000 -11.000 -11.000 -11.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.726.000 -1.526.000 -1.417.000 -1.808.000 -1.623.000
Driftskostnader -5.490.000 -5.014.000 -5.193.000 -5.258.000 -5.152.000
Driftsresultat -59.000 289.000 -83.000 -94.000 -164.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000
Finanskostnader -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Finans -2.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -60.000 289.000 -83.000 -94.000 -165.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 54.000 58.000 62.000 73.000 44.000
Sum varige driftsmidler 54.000 58.000 62.000 73.000 44.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 -12.000 -13.000
Sum anleggsmidler 54.000 58.000 62.000 60.000 31.000
Varebeholdning 0 0 113.000
Kundefordringer 4.000 6.000 9.000 449.000 46.000
Andre fordringer 52.000 11.000 65.000 127.000 83.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 956.000 1.063.000 598.000 282.000 700.000
Sum omløpsmidler 1.012.000 1.079.000 672.000 858.000 943.000
Sum eiendeler 1.066.000 1.137.000 734.000 918.000 974.000
Sum opptjent egenkapital 218.000 279.000 -11.000 72.000 166.000
Sum egenkapital 383.000 444.000 154.000 237.000 331.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 64.000 103.000 46.000 155.000 84.000
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 269.000 229.000 206.000 220.000 227.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 350.000 361.000 327.000 306.000 332.000
Sum kortsiktig gjeld 683.000 693.000 579.000 681.000 643.000
Sum gjeld og egenkapital 1.066.000 1.137.000 733.000 918.000 974.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 329.000 386.000 93.000 177.000 300.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.6 1.2 1.3 1.5
Likviditetsgrad 2 1.5 1.6 1.2 1.3 1.3
Soliditet 35.9 39.1 2 25.8 3
Resultatgrad -1.1 5.5 -1.6 -1.8 -3.3
Rentedekningsgrad -29.5 289.0
Gjeldsgrad 1.8 1.6 3.8 2.9 1.9
Total kapitalrentabilitet -5.5 25.5 -11.2 -10.1 -16.7
Signatur
18.01.2022
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex