Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Myggstopp Nordic As
Juridisk navn:  Myggstopp Nordic As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55165580
Lundehaugvegen 12 Lundehaugvegen 12 Fax: 55169883
5357 Fjell 5357 Fjell
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 942751478
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 3/27/1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
52.29%
Resultat  
  
760%
Egenkapital  
  
72.47%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 565.000 371.000 502.000 424.000 322.000
Resultat: 129.000 15.000 87.000 36.000 -177.000
Egenkapital: 307.000 178.000 162.000 76.000 40.000
Regnskap for  Myggstopp Nordic As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 565.000 371.000 502.000 424.000 322.000
Driftskostnader -435.000 -355.000 -412.000 -392.000 -499.000
Driftsresultat 130.000 15.000 90.000 34.000 -177.000
Finansinntekter 1.000 0 0 3.000 0
Finanskostnader -2.000 0 -4.000 -1.000 0
Finans -1.000 0 -4.000 2.000 0
Resultat før skatt 129.000 15.000 87.000 36.000 -177.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 129.000 15.000 87.000 36.000 -177.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000
Sum omløpsmidler 422.000 290.000 238.000 203.000 82.000
Sum eiendeler 519.000 387.000 335.000 300.000 179.000
Sum opptjent egenkapital 207.000 78.000 62.000 -24.000 -60.000
Sum egenkapital 307.000 178.000 162.000 76.000 40.000
Sum langsiktig gjeld 209.000 183.000 169.000 205.000 0
Sum kortsiktig gjeld 4.000 26.000 3.000 20.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 520.000 387.000 334.000 301.000 180.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 565.000 371.000 502.000 424.000 322.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 565.000 371.000 502.000 424.000 322.000
Varekostnad -228.000 -271.000 -258.000 -325.000 -259.000
Lønninger -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -156.000 -117.000 -147.000 -114.000 -170.000
Driftskostnader -435.000 -355.000 -412.000 -392.000 -499.000
Driftsresultat 130.000 15.000 90.000 34.000 -177.000
Finansinntekter 1.000 0 0 3.000 0
Finanskostnader -2.000 0 -4.000 -1.000 0
Finans -1.000 0 -4.000 2.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 129.000 15.000 87.000 36.000 -177.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 97.000 97.000 97.000 97.000 97.000
Varebeholdning 24.000 74.000 40.000 48.000 0
Kundefordringer 1.000 0 0 0 0
Andre fordringer 7.000 3.000 4.000 5.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 389.000 212.000 193.000 151.000 77.000
Sum omløpsmidler 422.000 290.000 238.000 203.000 82.000
Sum eiendeler 519.000 387.000 335.000 300.000 179.000
Sum opptjent egenkapital 207.000 78.000 62.000 -24.000 -60.000
Sum egenkapital 307.000 178.000 162.000 76.000 40.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 209.000 183.000 169.000 205.000 0
Leverandørgjeld 4.000 25.000 3.000 20.000 5.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.000 1.000 0 1.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 134.000
Sum kortsiktig gjeld 4.000 26.000 3.000 20.000 140.000
Sum gjeld og egenkapital 520.000 387.000 334.000 301.000 180.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 418.000 264.000 235.000 183.000 -58.000
Likviditetsgrad 1 105.5 11. 7 10. 0.6
Likviditetsgrad 2 99.5 8.3 6 7.8 0.6
Soliditet 59.0 4 48.5 25.2 22.2
Resultatgrad 23.0 4 17.9 8
Rentedekningsgrad 65.0 22.5 3
Gjeldsgrad 0.7 1.2 1.1 3 3.5
Total kapitalrentabilitet 25.2 3.9 26.9 12.3 -98.3
Signatur
12.10.2015
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
12.10.2015
Daglig leder alene.
Styrets medlemmer hver for seg.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex