Myken Destilleri As
Juridisk navn:  Myken Destilleri As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92632560
Mykenveien 60 Mykenveien 60 Fax:
8181 Myken 8181 Myken
Fylke: Kommune:
Nordland Rødøy
Org.nr: 913072308
Aksjekapital: 7.958.700 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 11/28/2013
Foretakstype: AS
Revisor: Helgeland Revisjon As
Regnskapsfører: Lurøy Bygg Og Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.03%
Resultat  
  
152.59%
Egenkapital  
  
101.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2022 2021 2020 2019 2018
Omsetning: 3.151.000 3.623.000 3.350.000 2.534.000 1.496.000
Resultat: 927.000 367.000 804.000 74.000 70.000
Egenkapital: 19.219.000 9.558.000 5.986.000 3.731.000 2.608.000
Regnskap for  Myken Destilleri As
Resultat 2022 2021 2020 2019 2018
Driftsinntekter 3.151.000 3.623.000 3.350.000 2.534.000 1.496.000
Driftskostnader -1.742.000 -3.007.000 -2.257.000 -2.347.000 -1.397.000
Driftsresultat 1.408.000 617.000 1.093.000 188.000 100.000
Finansinntekter 25.000 5.000 7.000 8.000 4.000
Finanskostnader -506.000 -255.000 -295.000 -122.000 -34.000
Finans -481.000 -250.000 -288.000 -114.000 -30.000
Resultat før skatt 927.000 367.000 804.000 74.000 70.000
Skattekostnad -207.000 -44.000 0 0
Årsresultat 720.000 322.000 804.000 74.000 70.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 11.936.000 10.844.000 9.410.000 5.975.000 2.040.000
Sum omløpsmidler 21.259.000 10.889.000 8.640.000 6.069.000 4.356.000
Sum eiendeler 33.195.000 21.733.000 18.050.000 12.044.000 6.396.000
Sum opptjent egenkapital 1.157.000 437.000 115.000 -689.000 -763.000
Sum egenkapital 19.219.000 9.558.000 5.986.000 3.731.000 2.608.000
Sum langsiktig gjeld 7.992.000 6.251.000 1.400.000 700.000 700.000
Sum kortsiktig gjeld 5.983.000 5.924.000 10.665.000 7.613.000 3.088.000
Sum gjeld og egenkapital 33.194.000 21.733.000 18.050.000 12.044.000 6.395.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.121.000 4.306.000 3.716.000 2.478.000 1.546.000
Andre inntekter 30.000 -684.000 -366.000 55.000 -50.000
Driftsinntekter 3.151.000 3.623.000 3.350.000 2.534.000 1.496.000
Varekostnad -1.901.000 -1.188.000 -1.418.000 -1.113.000 -815.000
Lønninger -2.252.000 -1.688.000 -1.500.000 -1.497.000 -1.367.000
Avskrivning -504.000 -262.000 -205.000 -188.000 -169.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -2.078.000 -1.068.000 -1.142.000 -1.072.000 -917.000
Driftskostnader -1.742.000 -3.007.000 -2.257.000 -2.347.000 -1.397.000
Driftsresultat 1.408.000 617.000 1.093.000 188.000 100.000
Finansinntekter 25.000 5.000 7.000 8.000 4.000
Finanskostnader -506.000 -255.000 -295.000 -122.000 -34.000
Finans -481.000 -250.000 -288.000 -114.000 -30.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 720.000 322.000 804.000 74.000 70.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 23.000 36.000 49.000 62.000
Fast eiendom 10.436.000 9.431.000 8.240.000 4.877.000 943.000
Maskiner anlegg 311.000 76.000 110.000 144.000 178.000
Driftsløsøre 1.168.000 1.284.000 1.024.000 905.000 857.000
Sum varige driftsmidler 11.915.000 10.791.000 9.374.000 5.926.000 1.977.000
Sum finansielle anleggsmidler 31.000 0 0
Sum anleggsmidler 11.936.000 10.844.000 9.410.000 5.975.000 2.040.000
Varebeholdning 14.453.000 9.460.000 8.081.000 5.577.000 4.053.000
Kundefordringer 352.000 501.000 343.000 115.000 203.000
Andre fordringer 576.000 17.000 20.000 288.000 6.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 5.878.000 912.000 196.000 90.000 94.000
Sum omløpsmidler 21.259.000 10.889.000 8.640.000 6.069.000 4.356.000
Sum eiendeler 33.195.000 21.733.000 18.050.000 12.044.000 6.396.000
Sum opptjent egenkapital 1.157.000 437.000 115.000 -689.000 -763.000
Sum egenkapital 19.219.000 9.558.000 5.986.000 3.731.000 2.608.000
Sum avsetninger til forpliktelser 251.000 44.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.448.000 3.861.000 3.927.000 628.000
Sum langsiktig gjeld 7.992.000 6.251.000 1.400.000 700.000 700.000
Leverandørgjeld 1.152.000 42.000 2.342.000 741.000 58.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 104.000 201.000 -111.000 47.000 86.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.727.000 4.233.000 4.572.000 2.897.000 2.316.000
Sum kortsiktig gjeld 5.983.000 5.924.000 10.665.000 7.613.000 3.088.000
Sum gjeld og egenkapital 33.194.000 21.733.000 18.050.000 12.044.000 6.395.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.276.000 4.965.000 -2.025.000 -1.544.000 1.268.000
Likviditetsgrad 1 3.6 1.8 0.8 0.8 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 0.2 0.1 0.1 0.1
Soliditet 57.9 44.0 33.2 3 40.8
Resultatgrad 44.7 17.0 32.6 7.4 6.7
Rentedekningsgrad 2.8 2.4 3.7 1.5 2.9
Gjeldsgrad 0.7 1.3 2.0 2.2 1.5
Total kapitalrentabilitet 4.3 2.9 6.1 1.6 1.6
Signatur
23.11.2022
DAGLIG LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
23.11.2022
Daglig leder alene.
Styrets leder alene.
To styremedlemmer i fellesskap.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2022
Normal beretning
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex