Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Myklands Murservice As
Juridisk navn:  Myklands Murservice As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Jørn Mykland Bakkeroveien 4 c/o Jørn Mykland Bakkeroveien 4 Fax:
1423 Ski 1423 Ski
Fylke: Kommune:
Viken Nordre Follo
Org.nr: 922717206
Aksjekapital: 70.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/8/2019 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorkollegiet AS
Regnskapsfører: Ecit Ski As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.57%
Resultat  
  
-160.73%
Egenkapital  
  
-19.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019
Omsetning: 3.404.000 3.723.000 9.509.000
Resultat: -300.000 494.000 2.540.000
Egenkapital: 1.429.000 1.771.000 1.587.000
Regnskap for  Myklands Murservice As
Resultat 2021 2020 2019
Driftsinntekter 3.404.000 3.723.000 9.509.000
Driftskostnader -3.696.000 -3.213.000 -6.966.000
Driftsresultat -293.000 511.000 2.543.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -7.000 -18.000 -3.000
Finans -7.000 -17.000 -3.000
Resultat før skatt -300.000 494.000 2.540.000
Skattekostnad 8.000 -110.000 -560.000
Årsresultat -291.000 384.000 1.980.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 315.000 290.000 225.000
Sum omløpsmidler 1.708.000 2.477.000 2.696.000
Sum eiendeler 2.023.000 2.767.000 2.921.000
Sum opptjent egenkapital 1.361.000 1.702.000 1.518.000
Sum egenkapital 1.429.000 1.771.000 1.587.000
Sum langsiktig gjeld 136.000 169.000 190.000
Sum kortsiktig gjeld 458.000 826.000 1.144.000
Sum gjeld og egenkapital 2.023.000 2.765.000 2.920.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.404.000 3.723.000 9.509.000
Andre inntekter 0
Driftsinntekter 3.404.000 3.723.000 9.509.000
Varekostnad -1.500.000 -1.258.000 -5.423.000
Lønninger -1.631.000 -1.322.000 -961.000
Avskrivning -61.000 -66.000 -20.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -504.000 -567.000 -562.000
Driftskostnader -3.696.000 -3.213.000 -6.966.000
Driftsresultat -293.000 511.000 2.543.000
Finansinntekter 1.000 0
Finanskostnader -7.000 -18.000 -3.000
Finans -7.000 -17.000 -3.000
Konsernbidrag 0
Utbytte -200.000 -250.000
Årsresultat -291.000 384.000 1.980.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 315.000 290.000 225.000
Sum varige driftsmidler 315.000 290.000 225.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 315.000 290.000 225.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 329.000 567.000 88.000
Andre fordringer 8.000 7.000 3.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.371.000 1.903.000 2.606.000
Sum omløpsmidler 1.708.000 2.477.000 2.696.000
Sum eiendeler 2.023.000 2.767.000 2.921.000
Sum opptjent egenkapital 1.361.000 1.702.000 1.518.000
Sum egenkapital 1.429.000 1.771.000 1.587.000
Sum avsetninger til forpliktelser 8.000 9.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 136.000 169.000 190.000
Leverandørgjeld 109.000 67.000 46.000
Betalbar skatt 110.000 552.000
Skyldig offentlige avgifter 177.000 247.000 124.000
Utbytte -200.000 -250.000
Annen kortsiktig gjeld 172.000 203.000 173.000
Sum kortsiktig gjeld 458.000 826.000 1.144.000
Sum gjeld og egenkapital 2.023.000 2.765.000 2.920.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.250.000 1.651.000 1.552.000
Likviditetsgrad 1 3.7 3.0 2.4
Likviditetsgrad 2 3.7 3.0 2.4
Soliditet 70.6 64.0 54.3
Resultatgrad -8.6 13.7 26.7
Rentedekningsgrad -41.9 28.4 847.7
Gjeldsgrad 0.4 0.6 0.8
Total kapitalrentabilitet -14.5 18.5 87.1
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex