Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Myrland Turist Og Servicesenter AS
Juridisk navn:  Myrland Turist Og Servicesenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32088524
Fax: 32088504
3577 Hovet 3577 Hovet
Fylke: Kommune:
Viken Hol
Org.nr: 937578059
Aksjekapital: 126.000 NOK
Etableringsdato: 4/27/1987
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Geilo Regnskapskontor AS
Utvikling:
Omsetning  
  
5.17%
Resultat  
  
6%
Egenkapital  
  
7.91%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 61.000 58.000 58.000 59.000 59.000
Resultat: 53.000 50.000 33.000 160.000 14.000
Egenkapital: 150.000 139.000 127.000 195.000 281.000
Regnskap for  Myrland Turist Og Servicesenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 61.000 58.000 58.000 59.000 59.000
Driftskostnader -8.000 -8.000 -25.000 -44.000 -48.000
Driftsresultat 53.000 50.000 33.000 14.000 11.000
Finansinntekter 0 0 145.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 145.000 3.000
Resultat før skatt 53.000 50.000 33.000 160.000 14.000
Skattekostnad -12.000 -11.000 -10.000 -6.000 -5.000
Årsresultat 41.000 39.000 23.000 153.000 9.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 55.000 58.000 61.000 81.000 122.000
Sum omløpsmidler 170.000 121.000 169.000 366.000 172.000
Sum eiendeler 225.000 179.000 230.000 447.000 294.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 13.000 1.000 69.000 155.000
Sum egenkapital 150.000 139.000 127.000 195.000 281.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 75.000 40.000 103.000 253.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 225.000 179.000 230.000 448.000 294.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 61.000 58.000 58.000 59.000 59.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 61.000 58.000 58.000 59.000 59.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning 0 -18.000 -38.000 -38.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -8.000 -8.000 -7.000 -6.000 -10.000
Driftskostnader -8.000 -8.000 -25.000 -44.000 -48.000
Driftsresultat 53.000 50.000 33.000 14.000 11.000
Finansinntekter 0 0 145.000 3.000
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 145.000 3.000
Konsernbidrag -30.000 -27.000 0 0 0
Utbytte 0 -90.000 -240.000 0
Årsresultat 41.000 39.000 23.000 153.000 9.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 54.000 57.000 60.000 62.000 60.000
Fast eiendom 1.000 1.000 1.000 19.000 57.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.000 1.000 1.000 19.000 57.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 5.000
Sum anleggsmidler 55.000 58.000 61.000 81.000 122.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 0 169.000 366.000 172.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 170.000 121.000 169.000 366.000 172.000
Sum eiendeler 225.000 179.000 230.000 447.000 294.000
Sum opptjent egenkapital 24.000 13.000 1.000 69.000 155.000
Sum egenkapital 150.000 139.000 127.000 195.000 281.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 73.000 35.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 8.000 8.000 8.000
Skyldig offentlige avgifter 2.000 5.000 5.000 4.000 6.000
Utbytte 0 -90.000 -240.000 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 75.000 40.000 103.000 253.000 13.000
Sum gjeld og egenkapital 225.000 179.000 230.000 448.000 294.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 95.000 81.000 66.000 113.000 159.000
Likviditetsgrad 1 2.3 3 1.6 1.4 13.2
Likviditetsgrad 2 2.3 3 1.6 1.4 13.2
Soliditet 66.7 77.7 55.2 43.5 95.6
Resultatgrad 86.9 86.2 56.9 23.7 18.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.5 0.3 0.8 1.3 0
Total kapitalrentabilitet 23.6 27.9 14.3 35.5 4.8
Signatur
09.03.2022
STYRET.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex