Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Myrvoll Eiendom AS
Juridisk navn:  Myrvoll Eiendom AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Almestadbakken 3 Almestadbakken 3 Fax:
6062 Brandal 6062 Brandal
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Hareid
Org.nr: 982745683
Aksjekapital: 540.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/20/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-25.55%
Resultat  
  
-29166.67%
Egenkapital  
  
-63.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 772.000 1.037.000 1.300.000 2.323.000 1.645.000
Resultat: -872.000 3.000 3.000 258.000 14.000
Egenkapital: 505.000 1.377.000 1.373.000 1.499.000 1.530.000
Regnskap for  Myrvoll Eiendom AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 772.000 1.037.000 1.300.000 2.323.000 1.645.000
Driftskostnader -1.472.000 -934.000 -1.185.000 -1.955.000 -1.506.000
Driftsresultat -700.000 103.000 115.000 368.000 139.000
Finansinntekter 6.000 6.000 6.000 14.000 9.000
Finanskostnader -178.000 -106.000 -118.000 -124.000 -134.000
Finans -172.000 -100.000 -112.000 -110.000 -125.000
Resultat før skatt -872.000 3.000 3.000 258.000 14.000
Skattekostnad 0 -30.000 -69.000 -17.000
Årsresultat -872.000 3.000 -26.000 189.000 -4.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.590.000 3.754.000 3.835.000 3.997.000 4.860.000
Sum omløpsmidler 192.000 676.000 117.000 982.000 54.000
Sum eiendeler 3.782.000 4.430.000 3.952.000 4.979.000 4.914.000
Sum opptjent egenkapital -35.000 837.000 833.000 959.000 990.000
Sum egenkapital 505.000 1.377.000 1.373.000 1.499.000 1.530.000
Sum langsiktig gjeld 1.378.000 1.526.000 1.552.000 1.929.000 2.044.000
Sum kortsiktig gjeld 1.899.000 1.527.000 1.026.000 1.550.000 1.340.000
Sum gjeld og egenkapital 3.782.000 4.430.000 3.951.000 4.978.000 4.914.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 772.000 883.000 1.300.000 1.822.000 1.645.000
Andre inntekter 154.000 0 501.000 0
Driftsinntekter 772.000 1.037.000 1.300.000 2.323.000 1.645.000
Varekostnad -229.000 -329.000 -518.000 -1.059.000 -734.000
Lønninger -84.000 -16.000 0 0 0
Avskrivning -141.000 -134.000 -178.000 -176.000 -110.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.018.000 -455.000 -489.000 -720.000 -662.000
Driftskostnader -1.472.000 -934.000 -1.185.000 -1.955.000 -1.506.000
Driftsresultat -700.000 103.000 115.000 368.000 139.000
Finansinntekter 6.000 6.000 6.000 14.000 9.000
Finanskostnader -178.000 -106.000 -118.000 -124.000 -134.000
Finans -172.000 -100.000 -112.000 -110.000 -125.000
Konsernbidrag 0 -100.000 -220.000 -52.000
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -872.000 3.000 -26.000 189.000 -4.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 3.070.000 3.156.000 3.242.000 3.328.000 4.320.000
Maskiner anlegg 0 0 0 148.000
Driftsløsøre 135.000 102.000 150.000 222.000 164.000
Sum varige driftsmidler 3.204.000 3.257.000 3.391.000 3.549.000 4.632.000
Sum finansielle anleggsmidler 386.000 497.000 444.000 448.000 229.000
Sum anleggsmidler 3.590.000 3.754.000 3.835.000 3.997.000 4.860.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 13.000
Andre fordringer 192.000 60.000 27.000 68.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 10.000 24.000 2.000 18.000
Sum omløpsmidler 192.000 676.000 117.000 982.000 54.000
Sum eiendeler 3.782.000 4.430.000 3.952.000 4.979.000 4.914.000
Sum opptjent egenkapital -35.000 837.000 833.000 959.000 990.000
Sum egenkapital 505.000 1.377.000 1.373.000 1.499.000 1.530.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 208.000 224.000 285.000 589.000 0
Sum langsiktig gjeld 1.378.000 1.526.000 1.552.000 1.929.000 2.044.000
Leverandørgjeld 925.000 801.000 499.000 555.000 541.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 12.000 12.000 37.000 0 4.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 755.000 491.000 205.000 405.000 795.000
Sum kortsiktig gjeld 1.899.000 1.527.000 1.026.000 1.550.000 1.340.000
Sum gjeld og egenkapital 3.782.000 4.430.000 3.951.000 4.978.000 4.914.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.707.000 -851.000 -909.000 -568.000 -1.286.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.4 0.1 0.6 0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.4 0.1 0.6 0
Soliditet 13.4 31.1 34.8 30.1 31.1
Resultatgrad -90.7 9.9 8.8 15.8 8.4
Rentedekningsgrad -3.9 1 1 3 1
Gjeldsgrad 6.5 2.2 1.9 2.3 2.2
Total kapitalrentabilitet -18.4 2.5 3.1 7.7 3
Signatur
23.02.2011
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex