Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Mysen Tannteknikk AS
Juridisk navn:  Mysen Tannteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69891676
Postboks 132 David Blids Gate 16 Fax:
1851 Mysen 1850 Mysen
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 963434839
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/2/1992 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Km Regnskap Kjell Martinsen
Utvikling:
Omsetning  
  
-11%
Resultat  
  
-460%
Egenkapital  
  
-12.08%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 1.651.000 1.855.000 1.955.000 2.084.000 1.700.000
Resultat: -18.000 5.000 24.000 41.000 -37.000
Egenkapital: 131.000 149.000 145.000 121.000 80.000
Regnskap for  Mysen Tannteknikk AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.651.000 1.855.000 1.955.000 2.084.000 1.700.000
Driftskostnader -1.670.000 -1.850.000 -1.932.000 -2.044.000 -1.737.000
Driftsresultat -18.000 4.000 24.000 40.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Resultat før skatt -18.000 5.000 24.000 41.000 -37.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 5.000 24.000 41.000 -37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 98.000 89.000 80.000 98.000 79.000
Sum omløpsmidler 371.000 283.000 333.000 383.000 199.000
Sum eiendeler 469.000 372.000 413.000 481.000 278.000
Sum opptjent egenkapital 31.000 49.000 45.000 21.000 -20.000
Sum egenkapital 131.000 149.000 145.000 121.000 80.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 338.000 222.000 268.000 360.000 197.000
Sum gjeld og egenkapital 469.000 371.000 413.000 481.000 277.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.639.000 1.855.000 1.955.000 2.084.000 1.700.000
Andre inntekter 12.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.651.000 1.855.000 1.955.000 2.084.000 1.700.000
Varekostnad -428.000 -458.000 -525.000 -530.000 -426.000
Lønninger -970.000 -1.153.000 -1.101.000 -1.171.000 -1.009.000
Avskrivning -26.000 -19.000 -18.000 -15.000 -14.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -246.000 -220.000 -288.000 -328.000 -288.000
Driftskostnader -1.670.000 -1.850.000 -1.932.000 -2.044.000 -1.737.000
Driftsresultat -18.000 4.000 24.000 40.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -18.000 5.000 24.000 41.000 -37.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 23.000 27.000 30.000 34.000 0
Maskiner anlegg 21.000 36.000 50.000 64.000 79.000
Driftsløsøre 54.000 27.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 98.000 89.000 80.000 98.000 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 98.000 89.000 80.000 98.000 79.000
Varebeholdning 39.000 41.000 35.000 49.000 45.000
Kundefordringer 159.000 149.000 198.000 274.000 63.000
Andre fordringer 0 4.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 172.000 94.000 97.000 60.000 90.000
Sum omløpsmidler 371.000 283.000 333.000 383.000 199.000
Sum eiendeler 469.000 372.000 413.000 481.000 278.000
Sum opptjent egenkapital 31.000 49.000 45.000 21.000 -20.000
Sum egenkapital 131.000 149.000 145.000 121.000 80.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 52.000 20.000 37.000 97.000 18.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 175.000 155.000 112.000 143.000 103.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 110.000 47.000 119.000 119.000 77.000
Sum kortsiktig gjeld 338.000 222.000 268.000 360.000 197.000
Sum gjeld og egenkapital 469.000 371.000 413.000 481.000 277.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 33.000 61.000 65.000 23.000 2.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.3 1.2 1.1 1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 1.1 0.9 0.8
Soliditet 27.9 40.2 35.1 25.2 28.9
Resultatgrad -1.1 0.2 1.2 1.9 -2.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.6 1.5 1.8 3 2.5
Total kapitalrentabilitet -3.8 1.1 5.8 8.3 -13.4
Signatur
08.02.2021
STYREFORMANNEN ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex