Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Næra Purkering As
Juridisk navn:  Næra Purkering As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 62340920
Næravegen 741 Moseviken Fax:
2372 Brøttum 2365 Åsmarka
Fylke: Kommune:
Innlandet Ringsaker
Org.nr: 987059575
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 7/1/2004 1
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: R2 Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
27.23%
Resultat  
  
-48.65%
Egenkapital  
  
8.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 14.967.000 11.764.000 11.108.000 11.448.000 11.795.000
Resultat: 687.000 1.338.000 -66.000 671.000 1.113.000
Egenkapital: 6.569.000 6.053.000 5.024.000 5.103.000 3.263.000
Regnskap for  Næra Purkering As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 14.967.000 11.764.000 11.108.000 11.448.000 11.795.000
Driftskostnader -14.319.000 -10.450.000 -11.186.000 -10.822.000 -10.803.000
Driftsresultat 647.000 1.314.000 -77.000 627.000 992.000
Finansinntekter 40.000 36.000 37.000 43.000 182.000
Finanskostnader -12.000 -26.000 0 -62.000
Finans 40.000 24.000 11.000 43.000 120.000
Resultat før skatt 687.000 1.338.000 -66.000 671.000 1.113.000
Skattekostnad -152.000 -295.000 14.000 -141.000 -268.000
Årsresultat 536.000 1.043.000 -51.000 530.000 844.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.499.000 602.000 719.000 860.000 1.006.000
Sum omløpsmidler 8.528.000 7.586.000 6.068.000 6.414.000 4.128.000
Sum eiendeler 10.027.000 8.188.000 6.787.000 7.274.000 5.134.000
Sum opptjent egenkapital 6.469.000 5.953.000 4.924.000 5.003.000 3.163.000
Sum egenkapital 6.569.000 6.053.000 5.024.000 5.103.000 3.263.000
Sum langsiktig gjeld 460.000 417.000 614.000 998.000 1.047.000
Sum kortsiktig gjeld 2.998.000 1.718.000 1.150.000 1.173.000 824.000
Sum gjeld og egenkapital 10.027.000 8.188.000 6.788.000 7.274.000 5.134.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.332.000 1.902.000 1.858.000 2.132.000 2.211.000
Andre inntekter 12.634.000 9.863.000 9.250.000 9.316.000 9.583.000
Driftsinntekter 14.967.000 11.764.000 11.108.000 11.448.000 11.795.000
Varekostnad -7.276.000 -5.742.000 -6.451.000 -6.320.000 -6.375.000
Lønninger -1.351.000 -1.163.000 -1.087.000 -1.068.000 -1.046.000
Avskrivning -174.000 -139.000 -141.000 -141.000 -119.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -5.518.000 -3.406.000 -3.507.000 -3.293.000 -3.263.000
Driftskostnader -14.319.000 -10.450.000 -11.186.000 -10.822.000 -10.803.000
Driftsresultat 647.000 1.314.000 -77.000 627.000 992.000
Finansinntekter 40.000 36.000 37.000 43.000 182.000
Finanskostnader -12.000 -26.000 0 -62.000
Finans 40.000 24.000 11.000 43.000 120.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -19.000 -15.000 -27.000 -27.000 -17.000
Årsresultat 536.000 1.043.000 -51.000 530.000 844.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.430.000 539.000 624.000 709.000 799.000
Fast eiendom 53.000 42.000 62.000 82.000 102.000
Maskiner anlegg 16.000 21.000 0 0 0
Driftsløsøre 33.000 69.000 105.000
Sum varige driftsmidler 69.000 63.000 95.000 151.000 207.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.499.000 602.000 719.000 860.000 1.006.000
Varebeholdning 5.661.000 5.343.000 4.436.000 4.475.000 2.905.000
Kundefordringer 1.413.000 1.157.000 1.374.000 1.316.000 941.000
Andre fordringer 500.000 292.000 204.000 230.000 229.000
Sum investeringer 14.000 14.000 14.000 14.000 14.000
Kasse, bank 940.000 779.000 40.000 379.000 39.000
Sum omløpsmidler 8.528.000 7.586.000 6.068.000 6.414.000 4.128.000
Sum eiendeler 10.027.000 8.188.000 6.787.000 7.274.000 5.134.000
Sum opptjent egenkapital 6.469.000 5.953.000 4.924.000 5.003.000 3.163.000
Sum egenkapital 6.569.000 6.053.000 5.024.000 5.103.000 3.263.000
Sum avsetninger til forpliktelser 460.000 417.000 276.000 301.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 96.000 0 -125.000
Sum langsiktig gjeld 460.000 417.000 614.000 998.000 1.047.000
Leverandørgjeld 2.647.000 1.293.000 823.000 735.000 434.000
Betalbar skatt 110.000 153.000 11.000 234.000 274.000
Skyldig offentlige avgifter 84.000 97.000 74.000 84.000 99.000
Utbytte -19.000 -15.000 -27.000 -27.000 -17.000
Annen kortsiktig gjeld 139.000 161.000 118.000 93.000 123.000
Sum kortsiktig gjeld 2.998.000 1.718.000 1.150.000 1.173.000 824.000
Sum gjeld og egenkapital 10.027.000 8.188.000 6.788.000 7.274.000 5.134.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 5.530.000 5.868.000 4.918.000 5.241.000 3.304.000
Likviditetsgrad 1 2.8 4.4 5.3 5.5 5
Likviditetsgrad 2 1.0 1.3 1.4 1.7 1.5
Soliditet 65.5 73.9 7 70.2 63.6
Resultatgrad 4.3 11.2 -0.7 5.5 8.4
Rentedekningsgrad 109.5 1
Gjeldsgrad 0.5 0.4 0.4 0.4 0.6
Total kapitalrentabilitet 6.9 16.5 -0.6 9.2 22.9
Signatur
15.01.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.08.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex