Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Næringsparken Senja As
Juridisk navn:  Næringsparken Senja As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Sparebank1 Regnskapshuset Nord-Norge Ringveien 49 c/o Sparebank1 Regnskapshuset Nord-Norge Ringveien 49 Fax:
9300 Finnsnes 9300 Finnsnes
Fylke: Kommune:
Troms og Finnmark Senja
Org.nr: 823474032
Aksjekapital: 118.920 NOK
Etableringsdato: 7/2/2019 1
Foretakstype: AS
Revisor: Kpmg AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge As
Hovedpunkter i regnskapet
2019
Omsetning: 1.967.000
Resultat: 500.000
Egenkapital: 551.000
Regnskap for  Næringsparken Senja As
Resultat 2019
Driftsinntekter 1.967.000
Driftskostnader -903.000
Driftsresultat 1.064.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -567.000
Finans -565.000
Resultat før skatt 500.000
Skattekostnad -110.000
Årsresultat 390.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 119.111.000
Sum omløpsmidler 4.811.000
Sum eiendeler 123.922.000
Sum opptjent egenkapital 407.000
Sum egenkapital 551.000
Sum langsiktig gjeld 120.360.000
Sum kortsiktig gjeld 3.011.000
Sum gjeld og egenkapital 123.922.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 1.967.000
Driftsinntekter 1.967.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning -889.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -14.000
Driftskostnader -903.000
Driftsresultat 1.064.000
Finansinntekter 2.000
Finanskostnader -567.000
Finans -565.000
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat 390.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 119.111.000
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 119.111.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 119.111.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 1.229.000
Andre fordringer 660.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 2.922.000
Sum omløpsmidler 4.811.000
Sum eiendeler 123.922.000
Sum opptjent egenkapital 407.000
Sum egenkapital 551.000
Sum avsetninger til forpliktelser 793.000
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 120.360.000
Leverandørgjeld 315.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 475.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 2.221.000
Sum kortsiktig gjeld 3.011.000
Sum gjeld og egenkapital 123.922.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.800.000
Likviditetsgrad 1 1.6
Likviditetsgrad 2 1.6
Soliditet 0.4
Resultatgrad 54.1
Rentedekningsgrad 1.9
Gjeldsgrad 223.9
Total kapitalrentabilitet 0.9
Signatur
13.01.2020
STYRETS LEDER ALENE.
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex