Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Næringsparken Tvedestrand AS
Juridisk navn:  Næringsparken Tvedestrand AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 37161610
Industriveien 8 Industriveien 8 Fax:
4900 Tvedestrand 4900 Tvedestrand
Fylke: Kommune:
Agder Tvedestrand
Org.nr: 982778379
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 12/14/2000
Foretakstype: AS
Revisor: Kjell Johansen Revisjon ANS
Utvikling:
Omsetning  
  
6.68%
Resultat  
  
48.87%
Egenkapital  
  
16.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 7.031.000 6.591.000 4.547.000 3.683.000 3.426.000
Resultat: 3.284.000 2.206.000 1.892.000 2.308.000 1.519.000
Egenkapital: 18.019.000 15.457.000 13.929.000 12.536.000 10.753.000
Regnskap for  Næringsparken Tvedestrand AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 7.031.000 6.591.000 4.547.000 3.683.000 3.426.000
Driftskostnader -3.618.000 -4.189.000 -2.418.000 -1.091.000 -1.544.000
Driftsresultat 3.412.000 2.402.000 2.130.000 2.592.000 1.882.000
Finansinntekter 495.000 248.000 172.000 138.000 113.000
Finanskostnader -623.000 -444.000 -410.000 -423.000 -476.000
Finans -128.000 -196.000 -238.000 -285.000 -363.000
Resultat før skatt 3.284.000 2.206.000 1.892.000 2.308.000 1.519.000
Skattekostnad -723.000 -485.000 -499.000 -525.000 -351.000
Årsresultat 2.562.000 1.721.000 1.393.000 1.783.000 1.168.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 60.520.000 35.805.000 37.256.000 30.006.000 30.097.000
Sum omløpsmidler 6.048.000 2.393.000 1.941.000 1.681.000 566.000
Sum eiendeler 66.568.000 38.198.000 39.197.000 31.687.000 30.663.000
Sum opptjent egenkapital 17.019.000 14.457.000 12.929.000 11.536.000 9.753.000
Sum egenkapital 18.019.000 15.457.000 13.929.000 12.536.000 10.753.000
Sum langsiktig gjeld 38.785.000 16.084.000 18.712.000 18.530.000 19.502.000
Sum kortsiktig gjeld 9.764.000 6.657.000 6.555.000 621.000 409.000
Sum gjeld og egenkapital 66.568.000 38.198.000 39.196.000 31.687.000 30.664.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 7.031.000 6.591.000 4.547.000 3.683.000 3.426.000
Driftsinntekter 7.031.000 6.591.000 4.547.000 3.683.000 3.426.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -762.000 -503.000 -246.000 -209.000 -429.000
Avskrivning -1.013.000 -475.000 -476.000 -228.000 -228.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.843.000 -3.211.000 -1.696.000 -654.000 -887.000
Driftskostnader -3.618.000 -4.189.000 -2.418.000 -1.091.000 -1.544.000
Driftsresultat 3.412.000 2.402.000 2.130.000 2.592.000 1.882.000
Finansinntekter 495.000 248.000 172.000 138.000 113.000
Finanskostnader -623.000 -444.000 -410.000 -423.000 -476.000
Finans -128.000 -196.000 -238.000 -285.000 -363.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.562.000 1.721.000 1.393.000 1.783.000 1.168.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 42.085.000 14.211.000 15.746.000 8.666.000 8.894.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 42.085.000 14.211.000 15.746.000 8.666.000 8.894.000
Sum finansielle anleggsmidler 18.435.000 21.594.000 21.511.000 21.340.000 21.203.000
Sum anleggsmidler 60.520.000 35.805.000 37.256.000 30.006.000 30.097.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.952.000 1.648.000 614.000 577.000 483.000
Andre fordringer 2.085.000 682.000 100.000 49.000 12.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.011.000 63.000 1.226.000 1.054.000 72.000
Sum omløpsmidler 6.048.000 2.393.000 1.941.000 1.681.000 566.000
Sum eiendeler 66.568.000 38.198.000 39.197.000 31.687.000 30.663.000
Sum opptjent egenkapital 17.019.000 14.457.000 12.929.000 11.536.000 9.753.000
Sum egenkapital 18.019.000 15.457.000 13.929.000 12.536.000 10.753.000
Sum avsetninger til forpliktelser 744.000 663.000 659.000 677.000 688.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 38.785.000 16.084.000 18.712.000 18.530.000 19.502.000
Leverandørgjeld 2.396.000 1.000 265.000 24.000 14.000
Betalbar skatt 642.000 427.000 518.000 536.000 0
Skyldig offentlige avgifter 40.000 292.000 7.000 25.000 41.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.190.000 1.442.000 211.000 37.000 354.000
Sum kortsiktig gjeld 9.764.000 6.657.000 6.555.000 621.000 409.000
Sum gjeld og egenkapital 66.568.000 38.198.000 39.196.000 31.687.000 30.664.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -3.716.000 -4.264.000 -4.614.000 1.060.000 157.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 0.3 2.7 1.4
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.3 2.7 1.4
Soliditet 27.1 40.5 35.5 39.6 35.1
Resultatgrad 48.5 36.4 46.8 70.4 54.9
Rentedekningsgrad 5.5 5.4 5.2 6.1 4
Gjeldsgrad 2.7 1.5 1.8 1.5 1.9
Total kapitalrentabilitet 5.9 6.9 5.9 8.6 6.5
Signatur
04.03.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex