Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Næringsparkvegen 2 Holding As
Juridisk navn:  Næringsparkvegen 2 Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
c/o Malling & Co Forvaltning AS Postboks 1883 Vika c/o Malling & Co Forvaltning AS Dronning Mauds gate 15 Fax:
0124 Oslo 250 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 921014775
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/5/2018 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Malling & Co Forvaltning AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-35.17%
Egenkapital  
  
-2126.67%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018
Omsetning: 0 0 0
Resultat: -638.000 -472.000 0
Egenkapital: -608.000 30.000 30.000
Regnskap for  Næringsparkvegen 2 Holding As
Resultat 2020 2019 2018
Driftsinntekter 0 0 0
Driftskostnader -44.000 -49.000 -312.000
Driftsresultat -44.000 -49.000 -312.000
Finansinntekter 4.603.000 4.554.000 1.105.000
Finanskostnader -5.197.000 -4.978.000 -793.000
Finans -594.000 -424.000 312.000
Resultat før skatt -638.000 -472.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -638.000 -472.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 101.768.000 97.051.000 95.329.000
Sum omløpsmidler 3.646.000 4.276.000 2.295.000
Sum eiendeler 105.414.000 101.327.000 97.624.000
Sum opptjent egenkapital -638.000 0 0
Sum egenkapital -608.000 30.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 106.011.000 101.286.000 97.293.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 10.000 301.000
Sum gjeld og egenkapital 105.414.000 101.326.000 97.624.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -44.000 -49.000 -312.000
Driftskostnader -44.000 -49.000 -312.000
Driftsresultat -44.000 -49.000 -312.000
Finansinntekter 4.603.000 4.554.000 1.105.000
Finanskostnader -5.197.000 -4.978.000 -793.000
Finans -594.000 -424.000 312.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -638.000 -472.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 101.768.000 97.051.000 95.329.000
Sum anleggsmidler 101.768.000 97.051.000 95.329.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 13.000 10.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 520.000 563.000 1.399.000
Sum omløpsmidler 3.646.000 4.276.000 2.295.000
Sum eiendeler 105.414.000 101.327.000 97.624.000
Sum opptjent egenkapital -638.000 0 0
Sum egenkapital -608.000 30.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 106.011.000 101.286.000 97.293.000
Leverandørgjeld 11.000 10.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 301.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 10.000 301.000
Sum gjeld og egenkapital 105.414.000 101.326.000 97.624.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.635.000 4.266.000 1.994.000
Likviditetsgrad 1 331.5 427.6 7.6
Likviditetsgrad 2 331.5 427.6 7.6
Soliditet -0.6 0 0
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.4
Gjeldsgrad -174.4 3376.5 3253.1
Total kapitalrentabilitet 4.3 4.4 0.8
Signatur
19.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex