Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nærmiljø Hage Og Anlegg As
Juridisk navn:  Nærmiljø Hage Og Anlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40004182
Nye Sædalsveien 160 Nye Sædalsveien 160 Fax: 40004183
5099 Bergen 5099 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 986563407
Aksjekapital: 104.400 NOK
Antall ansatte: 30
Etableringsdato: 12/30/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Bjørgvin Revisjon As
Regnskapsfører: M7 Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-7.3%
Resultat  
  
-102.81%
Egenkapital  
  
-3.32%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 27.326.000 29.478.000 24.622.000 28.015.000 25.637.000
Resultat: -30.000 1.069.000 -3.357.000 77.000 295.000
Egenkapital: -933.000 -903.000 -1.971.000 399.000 322.000
Regnskap for  Nærmiljø Hage Og Anlegg As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 27.326.000 29.478.000 24.622.000 28.015.000 25.637.000
Driftskostnader -27.130.000 -28.045.000 -27.612.000 -27.801.000 -25.201.000
Driftsresultat 196.000 1.434.000 -2.990.000 215.000 436.000
Finansinntekter 37.000 36.000 13.000 26.000 50.000
Finanskostnader -263.000 -401.000 -381.000 -164.000 -191.000
Finans -226.000 -365.000 -368.000 -138.000 -141.000
Resultat før skatt -30.000 1.069.000 -3.357.000 77.000 295.000
Skattekostnad 0 337.000 0 -85.000
Årsresultat -30.000 1.069.000 -3.021.000 77.000 210.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.399.000 2.132.000 2.865.000 461.000 617.000
Sum omløpsmidler 7.950.000 8.283.000 7.367.000 9.393.000 7.072.000
Sum eiendeler 9.349.000 10.415.000 10.232.000 9.854.000 7.689.000
Sum opptjent egenkapital -1.678.000 -1.648.000 -2.716.000 304.000 227.000
Sum egenkapital -933.000 -903.000 -1.971.000 399.000 322.000
Sum langsiktig gjeld 2.807.000 3.315.000 3.869.000 1.856.000 326.000
Sum kortsiktig gjeld 7.474.000 8.002.000 8.334.000 7.598.000 7.041.000
Sum gjeld og egenkapital 9.348.000 10.414.000 10.232.000 9.853.000 7.689.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 27.326.000 29.472.000 24.477.000 27.996.000 25.495.000
Andre inntekter 6.000 145.000 19.000 142.000
Driftsinntekter 27.326.000 29.478.000 24.622.000 28.015.000 25.637.000
Varekostnad -8.428.000 -9.372.000 -9.368.000 -13.530.000 -12.460.000
Lønninger -11.459.000 -11.296.000 -11.903.000 -10.167.000 -9.149.000
Avskrivning -733.000 -777.000 -472.000 -137.000 -134.000
Nedskrivning -18.000 0 0 0
Andre driftskostnader -6.510.000 -6.582.000 -5.869.000 -3.967.000 -3.458.000
Driftskostnader -27.130.000 -28.045.000 -27.612.000 -27.801.000 -25.201.000
Driftsresultat 196.000 1.434.000 -2.990.000 215.000 436.000
Finansinntekter 37.000 36.000 13.000 26.000 50.000
Finanskostnader -263.000 -401.000 -381.000 -164.000 -191.000
Finans -226.000 -365.000 -368.000 -138.000 -141.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -30.000 1.069.000 -3.021.000 77.000 210.000
Balanse detaljer          
Goodwill 632.000 885.000 1.138.000 0 0
Sum Immatrielle midler 632.000 885.000 1.138.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 548.000 838.000 1.143.000 0 0
Driftsløsøre 219.000 408.000 584.000 461.000 462.000
Sum varige driftsmidler 766.000 1.246.000 1.727.000 461.000 462.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 155.000
Sum anleggsmidler 1.399.000 2.132.000 2.865.000 461.000 617.000
Varebeholdning 1.343.000 1.185.000 1.366.000 1.486.000 938.000
Kundefordringer 5.088.000 5.463.000 5.060.000 6.733.000 5.791.000
Andre fordringer 1.130.000 1.256.000 763.000 325.000 334.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 390.000 379.000 177.000 848.000 8.000
Sum omløpsmidler 7.950.000 8.283.000 7.367.000 9.393.000 7.072.000
Sum eiendeler 9.349.000 10.415.000 10.232.000 9.854.000 7.689.000
Sum opptjent egenkapital -1.678.000 -1.648.000 -2.716.000 304.000 227.000
Sum egenkapital -933.000 -903.000 -1.971.000 399.000 322.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 616.000 651.000 618.000 0 736.000
Sum langsiktig gjeld 2.807.000 3.315.000 3.869.000 1.856.000 326.000
Leverandørgjeld 2.666.000 3.325.000 2.820.000 4.055.000 3.771.000
Betalbar skatt 0 0 0 85.000
Skyldig offentlige avgifter 1.605.000 1.518.000 2.763.000 1.486.000 1.656.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.587.000 2.508.000 2.133.000 2.057.000 793.000
Sum kortsiktig gjeld 7.474.000 8.002.000 8.334.000 7.598.000 7.041.000
Sum gjeld og egenkapital 9.348.000 10.414.000 10.232.000 9.853.000 7.689.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 476.000 281.000 -967.000 1.795.000 31.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 0.9 1 1
Likviditetsgrad 2 0.9 0.9 0.7 1 0.9
Soliditet -10.0 -8.7 -19.3 4 4.2
Resultatgrad 0.7 4.9 -12.1 0.8 1.7
Rentedekningsgrad 0.7 3.6 -7.8 1.3 2.3
Gjeldsgrad -11.0 -12.5 -6.2 23.7 22.9
Total kapitalrentabilitet 2.5 14.1 -29.1 2.4 6.3
Signatur
02.03.2022
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.03.2022
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex