Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nærum As
Juridisk navn:  Nærum As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 69013000
Nærumveien 24 Nærum Fax: 69013099
1580 Rygge 1580 Rygge
Fylke: Kommune:
Viken Moss
Org.nr: 979958579
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 6/19/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
370.22%
Resultat  
  
1808.41%
Egenkapital  
  
46.24%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 19.801.000 4.211.000 4.250.000 4.566.000 3.640.000
Resultat: 16.794.000 880.000 486.000 695.000 -1.511.000
Egenkapital: 41.431.000 28.331.000 27.645.000 27.067.000 19.095.000
Regnskap for  Nærum As
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 19.801.000 4.211.000 4.250.000 4.566.000 3.640.000
Driftskostnader -2.146.000 -2.360.000 -2.328.000 -2.379.000 -3.563.000
Driftsresultat 17.656.000 1.852.000 1.922.000 2.186.000 77.000
Finansinntekter 8.000 146.000 11.000 39.000 8.000
Finanskostnader -869.000 -1.118.000 -1.446.000 -1.530.000 -1.597.000
Finans -861.000 -972.000 -1.435.000 -1.491.000 -1.589.000
Resultat før skatt 16.794.000 880.000 486.000 695.000 -1.511.000
Skattekostnad -3.695.000 -194.000 -107.000 277.000 728.000
Årsresultat 13.099.000 686.000 379.000 972.000 -1.094.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 92.969.000 71.802.000 70.826.000 70.460.000 69.570.000
Sum omløpsmidler 1.712.000 6.976.000 7.672.000 3.126.000 7.330.000
Sum eiendeler 94.681.000 78.778.000 78.498.000 73.586.000 76.900.000
Sum opptjent egenkapital 27.085.000 13.986.000 13.950.000 13.372.000 12.399.000
Sum egenkapital 41.431.000 28.331.000 27.645.000 27.067.000 19.095.000
Sum langsiktig gjeld 50.524.000 46.161.000 49.212.000 40.017.000 43.119.000
Sum kortsiktig gjeld 2.726.000 4.285.000 1.642.000 6.501.000 14.686.000
Sum gjeld og egenkapital 94.681.000 78.778.000 78.500.000 73.586.000 76.900.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 4.176.000 4.154.000 4.250.000 4.566.000 3.640.000
Andre inntekter 15.625.000 58.000 0 0 0
Driftsinntekter 19.801.000 4.211.000 4.250.000 4.566.000 3.640.000
Varekostnad -101.000 -253.000 -59.000
Lønninger -549.000 -562.000 -579.000 -542.000 -487.000
Avskrivning -845.000 -862.000 -836.000 -789.000 -1.042.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -752.000 -936.000 -812.000 -795.000 -1.975.000
Driftskostnader -2.146.000 -2.360.000 -2.328.000 -2.379.000 -3.563.000
Driftsresultat 17.656.000 1.852.000 1.922.000 2.186.000 77.000
Finansinntekter 8.000 146.000 11.000 39.000 8.000
Finanskostnader -869.000 -1.118.000 -1.446.000 -1.530.000 -1.597.000
Finans -861.000 -972.000 -1.435.000 -1.491.000 -1.589.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 13.099.000 686.000 379.000 972.000 -1.094.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 90.667.000 70.291.000 68.648.000 68.125.000 67.705.000
Maskiner anlegg 2.282.000 1.492.000 2.159.000 2.316.000 1.846.000
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 92.950.000 71.783.000 70.807.000 70.441.000 69.551.000
Sum finansielle anleggsmidler 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Sum anleggsmidler 92.969.000 71.802.000 70.826.000 70.460.000 69.570.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 469.000 0 0 0
Andre fordringer 917.000 2.781.000 1.932.000 2.402.000 6.240.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 796.000 3.727.000 5.740.000 724.000 1.090.000
Sum omløpsmidler 1.712.000 6.976.000 7.672.000 3.126.000 7.330.000
Sum eiendeler 94.681.000 78.778.000 78.498.000 73.586.000 76.900.000
Sum opptjent egenkapital 27.085.000 13.986.000 13.950.000 13.372.000 12.399.000
Sum egenkapital 41.431.000 28.331.000 27.645.000 27.067.000 19.095.000
Sum avsetninger til forpliktelser 12.409.000 8.714.000 8.909.000 9.011.000 8.377.000
Gjeld til kredittinstitutt 311.000 2.678.000 889.000 2.339.000 2.169.000
Sum langsiktig gjeld 50.524.000 46.161.000 49.212.000 40.017.000 43.119.000
Leverandørgjeld 428.000 434.000 283.000 120.000 98.000
Betalbar skatt 0 0 20.000
Skyldig offentlige avgifter 29.000 30.000 27.000 44.000 27.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.958.000 1.143.000 443.000 3.998.000 12.371.000
Sum kortsiktig gjeld 2.726.000 4.285.000 1.642.000 6.501.000 14.686.000
Sum gjeld og egenkapital 94.681.000 78.778.000 78.500.000 73.586.000 76.900.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -1.014.000 2.691.000 6.030.000 -3.375.000 -7.356.000
Likviditetsgrad 1 0.6 1.6 4.7 0.5 0.5
Likviditetsgrad 2 0.6 1.6 4.7 0.5 0.5
Soliditet 43.8 36.0 35.2 36.8 24.8
Resultatgrad 89.2 44.0 45.2 47.9 2.1
Rentedekningsgrad 20.3 1.7 1.3 1.4 0
Gjeldsgrad 1.3 1.8 1.8 1.7 3
Total kapitalrentabilitet 18.7 2.5 2.5 3 0.1
Signatur
28.06.2021
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
28.06.2021
Daglig leder og styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex