Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nøsted Eiendom I As
Juridisk navn:  Nøsted Eiendom I As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grønviksveien 8 Grønviksveien 8 Fax:
4515 Mandal 4515 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 993362441
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/22/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
-5.32%
Resultat  
  
-8.38%
Egenkapital  
  
44.85%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.823.000 4.038.000 3.672.000 3.583.000 3.522.000
Resultat: 2.625.000 2.865.000 2.449.000 2.346.000 2.246.000
Egenkapital: 6.614.000 4.566.000 13.283.000 11.442.000 9.701.000
Regnskap for  Nøsted Eiendom I As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.823.000 4.038.000 3.672.000 3.583.000 3.522.000
Driftskostnader -1.104.000 -1.027.000 -1.058.000 -1.041.000 -1.042.000
Driftsresultat 2.719.000 3.011.000 2.614.000 2.542.000 2.481.000
Finansinntekter 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader -94.000 -147.000 -165.000 -197.000 -238.000
Finans -94.000 -147.000 -165.000 -196.000 -235.000
Resultat før skatt 2.625.000 2.865.000 2.449.000 2.346.000 2.246.000
Skattekostnad -578.000 -630.000 -608.000 -604.000 -598.000
Årsresultat 2.048.000 2.234.000 1.840.000 1.742.000 1.648.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.547.000 6.369.000 13.910.000 8.170.000 9.128.000
Sum omløpsmidler 5.448.000 14.614.000 5.915.000 10.912.000 9.482.000
Sum eiendeler 10.995.000 20.983.000 19.825.000 19.082.000 18.610.000
Sum opptjent egenkapital 6.514.000 4.466.000 13.183.000 11.342.000 9.601.000
Sum egenkapital 6.614.000 4.566.000 13.283.000 11.442.000 9.701.000
Sum langsiktig gjeld 3.553.000 4.647.000 5.740.000 6.833.000 7.927.000
Sum kortsiktig gjeld 828.000 11.770.000 802.000 806.000 983.000
Sum gjeld og egenkapital 10.995.000 20.983.000 19.825.000 19.081.000 18.611.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 3.823.000 4.038.000 3.672.000 3.583.000 3.522.000
Driftsinntekter 3.823.000 4.038.000 3.672.000 3.583.000 3.522.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -931.000 -931.000 -961.000 -1.019.000 -1.019.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -173.000 -96.000 -97.000 -22.000 -23.000
Driftskostnader -1.104.000 -1.027.000 -1.058.000 -1.041.000 -1.042.000
Driftsresultat 2.719.000 3.011.000 2.614.000 2.542.000 2.481.000
Finansinntekter 0 0 1.000 3.000
Finanskostnader -94.000 -147.000 -165.000 -197.000 -238.000
Finans -94.000 -147.000 -165.000 -196.000 -235.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -10.951.000 0 0 0
Årsresultat 2.048.000 2.234.000 1.840.000 1.742.000 1.648.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 1.146.000 1.037.000 995.000 946.000 885.000
Fast eiendom 4.401.000 5.332.000 12.915.000 7.224.000 8.243.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 4.401.000 5.332.000 12.915.000 7.224.000 8.243.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.547.000 6.369.000 13.910.000 8.170.000 9.128.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 3.380.000 0 0 0
Andre fordringer 4.793.000 10.951.000 5.844.000 10.275.000 8.993.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 655.000 284.000 71.000 637.000 489.000
Sum omløpsmidler 5.448.000 14.614.000 5.915.000 10.912.000 9.482.000
Sum eiendeler 10.995.000 20.983.000 19.825.000 19.082.000 18.610.000
Sum opptjent egenkapital 6.514.000 4.466.000 13.183.000 11.342.000 9.601.000
Sum egenkapital 6.614.000 4.566.000 13.283.000 11.442.000 9.701.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 3.553.000 4.647.000 5.740.000 6.833.000 7.927.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 687.000 672.000 657.000 665.000 656.000
Skyldig offentlige avgifter 137.000 138.000 135.000 131.000 131.000
Utbytte -10.951.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.000 10.960.000 10.000 9.000 195.000
Sum kortsiktig gjeld 828.000 11.770.000 802.000 806.000 983.000
Sum gjeld og egenkapital 10.995.000 20.983.000 19.825.000 19.081.000 18.611.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.620.000 2.844.000 5.113.000 10.106.000 8.499.000
Likviditetsgrad 1 6.6 1.2 7.4 13.5 9.6
Likviditetsgrad 2 6.6 1.2 7.4 13.5 9.6
Soliditet 60.2 21.8 6 6 52.1
Resultatgrad 71.1 74.6 71.2 70.9 70.4
Rentedekningsgrad 28.9 20.5 15.8 12.9 10.4
Gjeldsgrad 0.7 3.6 0.5 0.7 0.9
Total kapitalrentabilitet 24.7 14.3 13.2 13.3 13.3
Signatur
08.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex