Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nøsted Eiendom Ii As
Juridisk navn:  Nøsted Eiendom Ii As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Grønviksveien 8 Grønviksveien 8 Fax:
4515 Mandal 4515 Mandal
Fylke: Kommune:
Agder Lindesnes
Org.nr: 993362506
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 8/22/2008
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.81%
Resultat  
  
4.89%
Egenkapital  
  
27.55%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 2.639.000 2.592.000 2.533.000 2.474.000 2.429.000
Resultat: 1.909.000 1.820.000 1.741.000 1.640.000 1.498.000
Egenkapital: 6.894.000 5.405.000 9.400.000 8.053.000 6.802.000
Regnskap for  Nøsted Eiendom Ii As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 2.639.000 2.592.000 2.533.000 2.474.000 2.429.000
Driftskostnader -610.000 -596.000 -601.000 -613.000 -671.000
Driftsresultat 2.029.000 1.996.000 1.933.000 1.861.000 1.758.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -120.000 -176.000 -192.000 -221.000 -262.000
Finans -120.000 -176.000 -192.000 -220.000 -261.000
Resultat før skatt 1.909.000 1.820.000 1.741.000 1.640.000 1.498.000
Skattekostnad -420.000 -400.000 -395.000 -389.000 -370.000
Årsresultat 1.489.000 1.419.000 1.346.000 1.252.000 1.127.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 10.563.000 11.107.000 11.651.000 12.205.000 12.781.000
Sum omløpsmidler 1.953.000 6.261.000 5.790.000 4.804.000 3.906.000
Sum eiendeler 12.516.000 17.368.000 17.441.000 17.009.000 16.687.000
Sum opptjent egenkapital 6.794.000 5.305.000 9.300.000 7.953.000 6.702.000
Sum egenkapital 6.894.000 5.405.000 9.400.000 8.053.000 6.802.000
Sum langsiktig gjeld 5.059.000 6.041.000 7.014.000 7.984.000 8.948.000
Sum kortsiktig gjeld 563.000 5.923.000 1.027.000 971.000 937.000
Sum gjeld og egenkapital 12.516.000 17.369.000 17.441.000 17.008.000 16.687.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0
Andre inntekter 2.639.000 2.592.000 2.533.000 2.474.000 2.429.000
Driftsinntekter 2.639.000 2.592.000 2.533.000 2.474.000 2.429.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -544.000 -544.000 -554.000 -576.000 -631.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -66.000 -52.000 -47.000 -37.000 -40.000
Driftskostnader -610.000 -596.000 -601.000 -613.000 -671.000
Driftsresultat 2.029.000 1.996.000 1.933.000 1.861.000 1.758.000
Finansinntekter 0 0 1.000 1.000
Finanskostnader -120.000 -176.000 -192.000 -221.000 -262.000
Finans -120.000 -176.000 -192.000 -220.000 -261.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -5.414.000 0 0 0
Årsresultat 1.489.000 1.419.000 1.346.000 1.252.000 1.127.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 10.563.000 11.107.000 11.651.000 12.205.000 12.781.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 10.563.000 11.107.000 11.651.000 12.205.000 12.781.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 10.563.000 11.107.000 11.651.000 12.205.000 12.781.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 0 268.000 517.000 256.000
Andre fordringer 29.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 741.000 818.000 262.000 532.000 695.000
Sum omløpsmidler 1.953.000 6.261.000 5.790.000 4.804.000 3.906.000
Sum eiendeler 12.516.000 17.368.000 17.441.000 17.009.000 16.687.000
Sum opptjent egenkapital 6.794.000 5.305.000 9.300.000 7.953.000 6.702.000
Sum egenkapital 6.894.000 5.405.000 9.400.000 8.053.000 6.802.000
Sum avsetninger til forpliktelser 139.000 137.000 126.000 113.000 93.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 528.000 489.000 464.000
Sum langsiktig gjeld 5.059.000 6.041.000 7.014.000 7.984.000 8.948.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0
Betalbar skatt 418.000 390.000 382.000 369.000 349.000
Skyldig offentlige avgifter 97.000 98.000 96.000 93.000 96.000
Utbytte -5.414.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 49.000 5.435.000 22.000 21.000 28.000
Sum kortsiktig gjeld 563.000 5.923.000 1.027.000 971.000 937.000
Sum gjeld og egenkapital 12.516.000 17.369.000 17.441.000 17.008.000 16.687.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.390.000 338.000 4.763.000 3.833.000 2.969.000
Likviditetsgrad 1 3.5 1.1 5.6 4.9 4.2
Likviditetsgrad 2 3.5 1.1 5.6 4.9 4.2
Soliditet 55.1 31.1 53.9 47.3 40.8
Resultatgrad 76.9 7 76.3 75.2 72.4
Rentedekningsgrad 16.9 11.3 10.1 8.4 6.7
Gjeldsgrad 0.8 2.2 0.9 1.1 1.5
Total kapitalrentabilitet 16.2 11.5 11.1 10.9 10.5
Signatur
08.03.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex