Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
N-M Ventilasjon Og Storkjøkken Nizam Mroueh
Juridisk navn:  N-M Ventilasjon Og Storkjøkken Nizam Mroueh
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 90090367
Ole Deviks vei 16 -13 Ole Deviks Vei 16 -13 Fax:
0666 Oslo 666 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 884837642
Aksjekapital: 0
Etableringsdato: 9/10/2002
Foretakstype: ENK
Regnskapsfører: Data Og Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
82%
Resultat  
  
180.72%
Egenkapital  
  
246.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2006 2005
Omsetning: 2.477.000 1.361.000 1.812.000
Resultat: 561.000 -695.000 37.000
Egenkapital: 578.000 -395.000 -172.000
Regnskap for  N-M Ventilasjon Og Storkjøkken Nizam Mroueh
Resultat 2020 2006 2005
Driftsinntekter 2.477.000 1.361.000 1.812.000
Driftskostnader -1.915.000 -2.057.000 -1.775.000
Driftsresultat 561.000 -695.000 37.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 561.000 -695.000 37.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat 561.000 -695.000 37.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 76.000 34.000 13.000
Sum omløpsmidler 622.000 110.000 115.000
Sum eiendeler 698.000 144.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 578.000
Sum egenkapital 578.000 -395.000 -172.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 121.000 539.000 299.000
Sum gjeld og egenkapital 699.000 144.000 127.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.386.000
Andre inntekter 91.000
Driftsinntekter 2.477.000 1.361.000 1.812.000
Varekostnad -1.307.000 -894.000 -892.000
Lønninger -419.000 -318.000
Avskrivning -19.000 -8.000 -3.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -589.000 -736.000 -562.000
Driftskostnader -1.915.000 -2.057.000 -1.775.000
Driftsresultat 561.000 -695.000 37.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag
Utbytte 0 0
Årsresultat 561.000 -695.000 37.000
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 21.000 0
Driftsløsøre 76.000
Sum varige driftsmidler 76.000
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 76.000 34.000 13.000
Varebeholdning 41.000 75.000
Kundefordringer 156.000 0 0
Andre fordringer 39.000 42.000 26.000
Sum investeringer
Kasse, bank 427.000 28.000 14.000
Sum omløpsmidler 622.000 110.000 115.000
Sum eiendeler 698.000 144.000 128.000
Sum opptjent egenkapital 578.000
Sum egenkapital 578.000 -395.000 -172.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 45.000 219.000 72.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 76.000 -37.000 10.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 357.000 217.000
Sum kortsiktig gjeld 121.000 539.000 299.000
Sum gjeld og egenkapital 699.000 144.000 127.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 501.000 -429.000 -184.000
Likviditetsgrad 1 5.1 0.2 0.4
Likviditetsgrad 2 5.1 0.2 0.2
Soliditet 82.7 -274.3 -135.4
Resultatgrad 22.6 -51.1 2.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.2 -1.4 -1.7
Total kapitalrentabilitet 80.3 -482.6 29.1
Prokurister
30.08.2012
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2006
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2005
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex