N M Thune AS
Juridisk navn:  N M Thune AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 81001857
Postboks 6482 Etterstad Nils Hansens Vei 8 Fax: 22700841
0605 Oslo 667 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 933312402
Aksjekapital: 2.805.000 NOK
Antall ansatte: 25
Etableringsdato: 8/14/1986
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Akershus As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.06%
Resultat  
  
162.81%
Egenkapital  
  
28.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 90.494.000 82.974.000 74.784.000 68.852.000 64.315.000
Resultat: 23.516.000 8.948.000 5.818.000 9.833.000 8.104.000
Egenkapital: 43.047.000 33.432.000 31.477.000 26.579.000 25.212.000
Regnskap for  N M Thune AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 90.494.000 82.974.000 74.784.000 68.852.000 64.315.000
Driftskostnader -79.373.000 -76.087.000 -70.857.000 -64.255.000 -62.027.000
Driftsresultat 11.121.000 6.888.000 3.927.000 4.597.000 2.288.000
Finansinntekter 15.935.000 5.393.000 3.855.000 7.901.000 7.174.000
Finanskostnader -3.540.000 -3.333.000 -1.964.000 -2.665.000 -1.358.000
Finans 12.395.000 2.060.000 1.891.000 5.236.000 5.816.000
Resultat før skatt 23.516.000 8.948.000 5.818.000 9.833.000 8.104.000
Skattekostnad -2.900.000 -1.993.000 -1.309.000 -1.423.000 -1.030.000
Årsresultat 20.616.000 6.954.000 4.509.000 8.410.000 7.074.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 9.532.000 9.661.000 8.185.000 9.051.000 8.800.000
Sum omløpsmidler 80.426.000 70.505.000 59.724.000 66.619.000 58.469.000
Sum eiendeler 89.958.000 80.166.000 67.909.000 75.670.000 67.269.000
Sum opptjent egenkapital 39.582.000 29.967.000 28.012.000 23.114.000 21.747.000
Sum egenkapital 43.047.000 33.432.000 31.477.000 26.579.000 25.212.000
Sum langsiktig gjeld 14.000.000 24.000.000 17.000.000 20.009.000 15.773.000
Sum kortsiktig gjeld 32.910.000 22.734.000 19.432.000 29.082.000 26.283.000
Sum gjeld og egenkapital 89.957.000 80.166.000 67.909.000 75.670.000 67.268.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 78.705.000 73.025.000 63.128.000 57.336.000 54.363.000
Andre inntekter 11.790.000 9.949.000 11.656.000 11.516.000 9.953.000
Driftsinntekter 90.494.000 82.974.000 74.784.000 68.852.000 64.315.000
Varekostnad -52.923.000 -50.605.000 -42.868.000 -39.213.000 -38.228.000
Lønninger -14.024.000 -11.911.000 -13.568.000 -12.024.000 -11.321.000
Avskrivning -897.000 -633.000 -679.000 -585.000 -639.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -11.529.000 -12.938.000 -13.742.000 -12.433.000 -11.839.000
Driftskostnader -79.373.000 -76.087.000 -70.857.000 -64.255.000 -62.027.000
Driftsresultat 11.121.000 6.888.000 3.927.000 4.597.000 2.288.000
Finansinntekter 15.935.000 5.393.000 3.855.000 7.901.000 7.174.000
Finanskostnader -3.540.000 -3.333.000 -1.964.000 -2.665.000 -1.358.000
Finans 12.395.000 2.060.000 1.891.000 5.236.000 5.816.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -8.000.000 0 -7.000.000 -6.000.000
Årsresultat 20.616.000 6.954.000 4.509.000 8.410.000 7.074.000
Balanse detaljer          
Goodwill 26.000 34.000 69.000 30.000 18.000
Sum Immatrielle midler 96.000 63.000 89.000 30.000 18.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 2.725.000 2.888.000 1.387.000 1.820.000 1.580.000
Sum varige driftsmidler 2.725.000 2.888.000 1.387.000 1.820.000 1.580.000
Sum finansielle anleggsmidler 6.710.000 6.710.000 6.710.000 7.201.000 7.201.000
Sum anleggsmidler 9.532.000 9.661.000 8.185.000 9.051.000 8.800.000
Varebeholdning 17.867.000 17.288.000 14.748.000 12.837.000 11.789.000
Kundefordringer 9.361.000 10.041.000 8.620.000 10.130.000 7.051.000
Andre fordringer 65.000 45.000 383.000 385.000 362.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 36.265.000 27.907.000 16.161.000 11.873.000 7.053.000
Sum omløpsmidler 80.426.000 70.505.000 59.724.000 66.619.000 58.469.000
Sum eiendeler 89.958.000 80.166.000 67.909.000 75.670.000 67.269.000
Sum opptjent egenkapital 39.582.000 29.967.000 28.012.000 23.114.000 21.747.000
Sum egenkapital 43.047.000 33.432.000 31.477.000 26.579.000 25.212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 9.000 59.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 879.000 1.847.000
Sum langsiktig gjeld 14.000.000 24.000.000 17.000.000 20.009.000 15.773.000
Leverandørgjeld 12.972.000 12.095.000 9.854.000 12.165.000 10.520.000
Betalbar skatt 2.597.000 2.002.000 1.338.000 1.271.000 1.036.000
Skyldig offentlige avgifter 5.258.000 4.463.000 4.112.000 3.720.000 3.086.000
Utbytte -8.000.000 0 -7.000.000 -6.000.000
Annen kortsiktig gjeld 4.084.000 4.174.000 4.128.000 4.046.000 3.794.000
Sum kortsiktig gjeld 32.910.000 22.734.000 19.432.000 29.082.000 26.283.000
Sum gjeld og egenkapital 89.957.000 80.166.000 67.909.000 75.670.000 67.268.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 47.516.000 47.771.000 40.292.000 37.537.000 32.186.000
Likviditetsgrad 1 2.4 3.1 3.1 2.3 2.2
Likviditetsgrad 2 1.9 2.3 2.3 1.8 1.8
Soliditet 47.9 41.7 46.4 35.1 37.5
Resultatgrad 12.3 8.3 5.3 6.7 3.6
Rentedekningsgrad 3.1 2.1 2 1.7 1.7
Gjeldsgrad 1.1 1.4 1.2 1.8 1.7
Total kapitalrentabilitet 30.1 15.3 11.5 16.5 14.1
Signatur
10.09.2021
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
10.09.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex