Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
N.k.s. Kvamsgrindkollektivet AS
Juridisk navn:  N.k.s. Kvamsgrindkollektivet AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73825410
Bratsbergveien 255 Bratsbergveien 255 Fax: 73825411
7036 Trondheim 7036 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 992085452
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 31
Etableringsdato: 12/11/2007
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
0.94%
Resultat  
  
55.61%
Egenkapital  
  
21.15%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 31.225.000 30.935.000 34.496.000 32.360.000 31.403.000
Resultat: 3.691.000 2.372.000 3.147.000 1.700.000 2.307.000
Egenkapital: 21.146.000 17.455.000 15.083.000 11.936.000 10.237.000
Regnskap for  N.k.s. Kvamsgrindkollektivet AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 31.225.000 30.935.000 34.496.000 32.360.000 31.403.000
Driftskostnader -27.675.000 -28.650.000 -31.398.000 -30.751.000 -29.183.000
Driftsresultat 3.549.000 2.285.000 3.098.000 1.609.000 2.221.000
Finansinntekter 214.000 161.000 122.000 93.000 87.000
Finanskostnader -73.000 -74.000 -74.000 -2.000 -1.000
Finans 141.000 87.000 48.000 91.000 86.000
Resultat før skatt 3.691.000 2.372.000 3.147.000 1.700.000 2.307.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.691.000 2.372.000 3.147.000 1.700.000 2.307.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.436.000 3.996.000 4.152.000 4.413.000 4.597.000
Sum omløpsmidler 27.214.000 23.027.000 16.056.000 12.447.000 10.738.000
Sum eiendeler 29.650.000 27.023.000 20.208.000 16.860.000 15.335.000
Sum opptjent egenkapital 21.046.000 17.355.000 14.983.000 11.836.000 10.137.000
Sum egenkapital 21.146.000 17.455.000 15.083.000 11.936.000 10.237.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 8.504.000 9.568.000 5.124.000 4.923.000 5.099.000
Sum gjeld og egenkapital 29.650.000 27.023.000 20.207.000 16.859.000 15.336.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 31.160.000 30.813.000 34.181.000 31.990.000 31.057.000
Andre inntekter 65.000 122.000 314.000 370.000 347.000
Driftsinntekter 31.225.000 30.935.000 34.496.000 32.360.000 31.403.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -20.878.000 -22.213.000 -24.070.000 -23.500.000 -22.376.000
Avskrivning -421.000 -590.000 -492.000 -523.000 -671.000
Nedskrivning -1.140.000 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.236.000 -5.847.000 -6.836.000 -6.728.000 -6.136.000
Driftskostnader -27.675.000 -28.650.000 -31.398.000 -30.751.000 -29.183.000
Driftsresultat 3.549.000 2.285.000 3.098.000 1.609.000 2.221.000
Finansinntekter 214.000 161.000 122.000 93.000 87.000
Finanskostnader -73.000 -74.000 -74.000 -2.000 -1.000
Finans 141.000 87.000 48.000 91.000 86.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.691.000 2.372.000 3.147.000 1.700.000 2.307.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.412.000 2.769.000 2.986.000 3.202.000 3.255.000
Maskiner anlegg 0 0 618.000 741.000 943.000
Driftsløsøre 385.000 590.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.797.000 3.359.000 3.603.000 3.944.000 4.197.000
Sum finansielle anleggsmidler 639.000 637.000 548.000 469.000 400.000
Sum anleggsmidler 2.436.000 3.996.000 4.152.000 4.413.000 4.597.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 44.000 43.000 43.000 33.000 281.000
Andre fordringer 2.220.000 2.363.000 2.200.000 877.000 802.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 24.950.000 20.621.000 13.813.000 11.537.000 9.655.000
Sum omløpsmidler 27.214.000 23.027.000 16.056.000 12.447.000 10.738.000
Sum eiendeler 29.650.000 27.023.000 20.208.000 16.860.000 15.335.000
Sum opptjent egenkapital 21.046.000 17.355.000 14.983.000 11.836.000 10.137.000
Sum egenkapital 21.146.000 17.455.000 15.083.000 11.936.000 10.237.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 884.000 938.000 947.000 789.000 883.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.376.000 1.484.000 1.481.000 1.653.000 1.599.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.244.000 7.146.000 2.696.000 2.481.000 2.616.000
Sum kortsiktig gjeld 8.504.000 9.568.000 5.124.000 4.923.000 5.099.000
Sum gjeld og egenkapital 29.650.000 27.023.000 20.207.000 16.859.000 15.336.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.710.000 13.459.000 10.932.000 7.524.000 5.639.000
Likviditetsgrad 1 3.2 2.4 3.1 2.5 2.1
Likviditetsgrad 2 3.2 2.4 3.1 2.5 2.2
Soliditet 71.3 64.6 74.6 70.8 66.8
Resultatgrad 11.4 7.4 9 5 7.1
Rentedekningsgrad 48.6 30.9 41.9 804.5 2308.0
Gjeldsgrad 0.4 0.5 0.3 0.4 0.5
Total kapitalrentabilitet 12.7 9.1 15.9 10.1 15.0
Signatur
13.11.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
13.11.2020
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex