Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nadderud Autosenter AS
Juridisk navn:  Nadderud Autosenter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67143728
Nadderudveien 55 Nadderudveien 55 Fax: 67146089
1357 Bekkestua 1357 Bekkestua
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 983386652
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 26
Etableringsdato: 5/11/2001
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.12%
Resultat  
  
34.88%
Egenkapital  
  
23.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 13.432.000 13.026.000 12.924.000 12.630.000 13.114.000
Resultat: 2.467.000 1.829.000 1.252.000 1.704.000 2.073.000
Egenkapital: 3.787.000 3.065.000 2.941.000 2.485.000 2.198.000
Regnskap for  Nadderud Autosenter AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 13.432.000 13.026.000 12.924.000 12.630.000 13.114.000
Driftskostnader -10.975.000 -11.205.000 -11.677.000 -10.933.000 -11.044.000
Driftsresultat 2.457.000 1.821.000 1.246.000 1.697.000 2.069.000
Finansinntekter 12.000 12.000 8.000 10.000 9.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -3.000 -3.000 -5.000
Finans 9.000 8.000 5.000 7.000 4.000
Resultat før skatt 2.467.000 1.829.000 1.252.000 1.704.000 2.073.000
Skattekostnad -545.000 -404.000 -296.000 -417.000 -525.000
Årsresultat 1.922.000 1.424.000 956.000 1.287.000 1.549.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 246.000 355.000 573.000 627.000 898.000
Sum omløpsmidler 6.421.000 5.664.000 4.675.000 4.629.000 4.782.000
Sum eiendeler 6.667.000 6.019.000 5.248.000 5.256.000 5.680.000
Sum opptjent egenkapital 3.687.000 2.965.000 2.841.000 2.385.000 2.098.000
Sum egenkapital 3.787.000 3.065.000 2.941.000 2.485.000 2.198.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.881.000 2.954.000 2.308.000 2.771.000 3.482.000
Sum gjeld og egenkapital 6.668.000 6.019.000 5.249.000 5.256.000 5.680.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.413.000 11.891.000 11.748.000 11.341.000 11.725.000
Andre inntekter 1.019.000 1.135.000 1.176.000 1.289.000 1.389.000
Driftsinntekter 13.432.000 13.026.000 12.924.000 12.630.000 13.114.000
Varekostnad -5.352.000 -5.000.000 -5.350.000 -4.915.000 -5.186.000
Lønninger -2.365.000 -2.873.000 -2.982.000 -2.822.000 -2.497.000
Avskrivning -99.000 -227.000 -324.000 -323.000 -407.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.159.000 -3.105.000 -3.021.000 -2.873.000 -2.954.000
Driftskostnader -10.975.000 -11.205.000 -11.677.000 -10.933.000 -11.044.000
Driftsresultat 2.457.000 1.821.000 1.246.000 1.697.000 2.069.000
Finansinntekter 12.000 12.000 8.000 10.000 9.000
Finanskostnader -3.000 -4.000 -3.000 -3.000 -5.000
Finans 9.000 8.000 5.000 7.000 4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -1.200.000 -1.300.000 -500.000 -1.000.000 -1.500.000
Årsresultat 1.922.000 1.424.000 956.000 1.287.000 1.549.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 99.000 109.000 100.000 84.000 65.000
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 126.000 225.000 452.000 522.000 812.000
Sum varige driftsmidler 126.000 225.000 452.000 522.000 812.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000
Sum anleggsmidler 246.000 355.000 573.000 627.000 898.000
Varebeholdning 896.000 847.000 876.000 1.042.000 963.000
Kundefordringer 93.000 52.000 161.000 161.000 32.000
Andre fordringer 38.000 95.000 21.000 30.000 23.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 5.395.000 4.671.000 3.618.000 3.397.000 3.764.000
Sum omløpsmidler 6.421.000 5.664.000 4.675.000 4.629.000 4.782.000
Sum eiendeler 6.667.000 6.019.000 5.248.000 5.256.000 5.680.000
Sum opptjent egenkapital 3.687.000 2.965.000 2.841.000 2.385.000 2.098.000
Sum egenkapital 3.787.000 3.065.000 2.941.000 2.485.000 2.198.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 421.000 588.000 762.000 611.000 559.000
Betalbar skatt 534.000 414.000 312.000 436.000 544.000
Skyldig offentlige avgifter 379.000 316.000 389.000 377.000 420.000
Utbytte -1.200.000 -1.300.000 -500.000 -1.000.000 -1.500.000
Annen kortsiktig gjeld 347.000 336.000 345.000 347.000 460.000
Sum kortsiktig gjeld 2.881.000 2.954.000 2.308.000 2.771.000 3.482.000
Sum gjeld og egenkapital 6.668.000 6.019.000 5.249.000 5.256.000 5.680.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.540.000 2.710.000 2.367.000 1.858.000 1.300.000
Likviditetsgrad 1 2.2 1.9 2 1.7 1.4
Likviditetsgrad 2 1.9 1.6 1.6 1.3 1.1
Soliditet 56.8 50.9 5 47.3 38.7
Resultatgrad 18.3 1 9.6 13.4 15.8
Rentedekningsgrad 819.0 455.3 415.3 565.7 413.8
Gjeldsgrad 0.8 1 0.8 1.1 1.6
Total kapitalrentabilitet 37.0 30.5 23.9 32.5 36.6
Signatur
07.06.2006
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex