Naf Avd Asker Og Bærum
Juridisk navn:  Naf Avd Asker Og Bærum
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67543579
Postboks 356 Sandviksveien 163 Fax: 67522710
1301 Sandvika 1337 Sandvika
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 871488282
Aksjekapital: 2.898 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/21/1990
Foretakstype: FLI
Revisor: Partner Revisjon As
Hovedpunkter i regnskapet
2002
Omsetning: 1.770.000
Resultat: 93.000
Egenkapital: 2.898.000
Regnskap for  Naf Avd Asker Og Bærum
Resultat 2002
Driftsinntekter 1.770.000
Driftskostnader -1.875.000
Driftsresultat -105.000
Finansinntekter 200.000
Finanskostnader -2.000
Finans 198.000
Resultat før skatt 93.000
Skattekostnad
Årsresultat
Balanse          
Sum anleggsmidler 930.000
Sum omløpsmidler 2.291.000
Sum eiendeler 3.221.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 2.898.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 322.000
Sum gjeld og egenkapital 3.220.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter
Andre inntekter
Driftsinntekter 1.770.000
Varekostnad -201.000
Lønninger -739.000
Avskrivning -116.000
Nedskrivning
Andre driftskostnader -819.000
Driftskostnader -1.875.000
Driftsresultat -105.000
Finansinntekter 200.000
Finanskostnader -2.000
Finans 198.000
Konsernbidrag
Utbytte 0
Årsresultat
Balanse detaljer          
Goodwill
Sum Immatrielle midler
Fast eiendom
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre
Sum varige driftsmidler
Sum finansielle anleggsmidler
Sum anleggsmidler 930.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 1.299.000
Sum investeringer
Kasse, bank 992.000
Sum omløpsmidler 2.291.000
Sum eiendeler 3.221.000
Sum opptjent egenkapital
Sum egenkapital 2.898.000
Sum avsetninger til forpliktelser
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 24.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 9.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 289.000
Sum kortsiktig gjeld 322.000
Sum gjeld og egenkapital 3.220.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.969.000
Likviditetsgrad 1 7.1
Likviditetsgrad 2 7.2
Soliditet 90.0
Resultatgrad -5.9
Rentedekningsgrad 47.5
Gjeldsgrad 0.1
Total kapitalrentabilitet 3.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex