Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Namdal Vedproduksjon AS
Juridisk navn:  Namdal Vedproduksjon AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74288771
Storlavika Storlavika Fax: 74288772
7770 Flatanger 7770 Flatanger
Fylke: Kommune:
Trøndelag Flatanger
Org.nr: 983982808
Aksjekapital: 675.190 NOK
Etableringsdato: 11/21/2001
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomi & Regnskapstjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
0%
Egenkapital  
  
-15.38%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -2.000
Egenkapital: -15.000 -13.000 -11.000 -9.000 -6.000
Regnskap for  Namdal Vedproduksjon AS
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -2.000
Driftsresultat -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -2.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -2.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -116.000 -113.000 -111.000 -109.000 -106.000
Sum egenkapital -15.000 -13.000 -11.000 -9.000 -6.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 15.000 13.000 11.000 9.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital -1.000 0 0 0 0
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -2.000
Driftskostnader -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -2.000
Driftsresultat -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -2.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -2.000 -2.000 -2.000 -3.000 -2.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0 0 0
Sum eiendeler 0 0 0 0 0
Sum opptjent egenkapital -116.000 -113.000 -111.000 -109.000 -106.000
Sum egenkapital -15.000 -13.000 -11.000 -9.000 -6.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 15.000 13.000 11.000 9.000 6.000
Sum kortsiktig gjeld 15.000 13.000 11.000 9.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital -1.000 0 0 0 0
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -15.000 -13.000 -11.000 -9.000 -6.000
Likviditetsgrad 1 0 0 0 0 0
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0
Soliditet
Resultatgrad
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet
Signatur
13.12.2021
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
Prokurister
13.12.2021
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex