Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Namsos Audio Senter AS
Juridisk navn:  Namsos Audio Senter AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74273533
Sverresgate 77 Sverresgate 77 Fax:
7800 Namsos 7800 Namsos
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsos 
Org.nr: 975785122
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 7/21/1995
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Namdal - Innherred As
Regnskapsfører: Økonomihuset Magnussen As
Utvikling:
Omsetning  
  
-17.62%
Resultat  
  
-380.51%
Egenkapital  
  
-87.54%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 6.808.000 8.264.000 8.208.000 6.347.000 7.282.000
Resultat: -567.000 -118.000 410.000 653.000 1.383.000
Egenkapital: 85.000 682.000 780.000 973.000 905.000
Regnskap for  Namsos Audio Senter AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 6.808.000 8.264.000 8.208.000 6.347.000 7.282.000
Driftskostnader -7.332.000 -8.346.000 -7.779.000 -5.678.000 -5.878.000
Driftsresultat -525.000 -81.000 429.000 670.000 1.404.000
Finansinntekter 6.000 9.000 9.000 11.000 16.000
Finanskostnader -48.000 -46.000 -28.000 -28.000 -37.000
Finans -42.000 -37.000 -19.000 -17.000 -21.000
Resultat før skatt -567.000 -118.000 410.000 653.000 1.383.000
Skattekostnad -30.000 21.000 -103.000 -174.000 -381.000
Årsresultat -598.000 -98.000 307.000 478.000 1.002.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 552.000 676.000 297.000 335.000 157.000
Sum omløpsmidler 942.000 2.025.000 2.539.000 2.307.000 2.395.000
Sum eiendeler 1.494.000 2.701.000 2.836.000 2.642.000 2.552.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 582.000 680.000 873.000 805.000
Sum egenkapital 85.000 682.000 780.000 973.000 905.000
Sum langsiktig gjeld 368.000 462.000 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.042.000 1.556.000 2.056.000 1.669.000 1.648.000
Sum gjeld og egenkapital 1.495.000 2.700.000 2.836.000 2.642.000 2.553.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.808.000 8.043.000 8.208.000 6.347.000 7.282.000
Andre inntekter 0 221.000 0 0 0
Driftsinntekter 6.808.000 8.264.000 8.208.000 6.347.000 7.282.000
Varekostnad -2.265.000 -2.499.000 -2.713.000 -1.074.000 -1.422.000
Lønninger -3.820.000 -4.330.000 -3.707.000 -3.327.000 -3.271.000
Avskrivning -93.000 -71.000 -44.000 -41.000 -57.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.154.000 -1.446.000 -1.315.000 -1.236.000 -1.128.000
Driftskostnader -7.332.000 -8.346.000 -7.779.000 -5.678.000 -5.878.000
Driftsresultat -525.000 -81.000 429.000 670.000 1.404.000
Finansinntekter 6.000 9.000 9.000 11.000 16.000
Finanskostnader -48.000 -46.000 -28.000 -28.000 -37.000
Finans -42.000 -37.000 -19.000 -17.000 -21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 -500.000 -410.000 -200.000
Årsresultat -598.000 -98.000 307.000 478.000 1.002.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 139.000 169.000 148.000 151.000 123.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 414.000 507.000 148.000 184.000 34.000
Sum varige driftsmidler 414.000 507.000 148.000 184.000 34.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 552.000 676.000 297.000 335.000 157.000
Varebeholdning 230.000 355.000 290.000 340.000 246.000
Kundefordringer 346.000 1.103.000 1.138.000 1.561.000 1.358.000
Andre fordringer 102.000 69.000 0 25.000 82.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 265.000 498.000 1.111.000 382.000 709.000
Sum omløpsmidler 942.000 2.025.000 2.539.000 2.307.000 2.395.000
Sum eiendeler 1.494.000 2.701.000 2.836.000 2.642.000 2.552.000
Sum opptjent egenkapital -15.000 582.000 680.000 873.000 805.000
Sum egenkapital 85.000 682.000 780.000 973.000 905.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 368.000 462.000 0 0 0
Leverandørgjeld 299.000 544.000 582.000 342.000 253.000
Betalbar skatt 0 0 100.000 179.000 384.000
Skyldig offentlige avgifter 193.000 343.000 315.000 166.000 268.000
Utbytte 0 0 -500.000 -410.000 -200.000
Annen kortsiktig gjeld 550.000 670.000 559.000 572.000 543.000
Sum kortsiktig gjeld 1.042.000 1.556.000 2.056.000 1.669.000 1.648.000
Sum gjeld og egenkapital 1.495.000 2.700.000 2.836.000 2.642.000 2.553.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -100.000 469.000 483.000 638.000 747.000
Likviditetsgrad 1 0.9 1.3 1.2 1.4 1.5
Likviditetsgrad 2 0.7 1.1 1.1 1.2 1.4
Soliditet 5.7 25.3 27.5 36.8 35.4
Resultatgrad -7.7 5.2 10.6 19.3
Rentedekningsgrad -10.9 -1.8 15.3 23.9 38.4
Gjeldsgrad 16.6 3 2.6 1.7 1.8
Total kapitalrentabilitet -34.7 -2.7 15.4 25.8 55.6
Signatur
05.01.2021
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex