Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Namsskogan Familiepark AS
Juridisk navn:  Namsskogan Familiepark AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 74333700
Parkveien 1 Fax: 74333713
7892 Trones 7892 Trones
Fylke: Kommune:
Trøndelag Namsskogan
Org.nr: 948195658
Aksjekapital: 365.500 NOK
Antall ansatte: 35
Etableringsdato: 8/9/1988 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Bakkan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
2.75%
Resultat  
  
120.51%
Egenkapital  
  
6.64%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 16.886.000 16.434.000 18.333.000 21.606.000 18.568.000
Resultat: 713.000 -3.476.000 -1.586.000 1.160.000 657.000
Egenkapital: 8.705.000 8.163.000 10.933.000 12.203.000 11.500.000
Regnskap for  Namsskogan Familiepark AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 16.886.000 16.434.000 18.333.000 21.606.000 18.568.000
Driftskostnader -15.694.000 -19.471.000 -19.578.000 -20.113.000 -17.579.000
Driftsresultat 1.192.000 -3.038.000 -1.246.000 1.494.000 989.000
Finansinntekter 81.000 77.000 73.000 90.000 105.000
Finanskostnader -560.000 -516.000 -413.000 -425.000 -437.000
Finans -479.000 -439.000 -340.000 -335.000 -332.000
Resultat før skatt 713.000 -3.476.000 -1.586.000 1.160.000 657.000
Skattekostnad -171.000 706.000 316.000 -310.000 -38.000
Årsresultat 542.000 -2.770.000 -1.270.000 849.000 619.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.104.000 17.953.000 18.803.000 16.679.000 17.631.000
Sum omløpsmidler 5.304.000 4.061.000 4.383.000 8.178.000 6.457.000
Sum eiendeler 21.408.000 22.014.000 23.186.000 24.857.000 24.088.000
Sum opptjent egenkapital 6.073.000 5.531.000 8.301.000 9.571.000 8.868.000
Sum egenkapital 8.705.000 8.163.000 10.933.000 12.203.000 11.500.000
Sum langsiktig gjeld 9.286.000 10.306.000 8.189.000 8.928.000 9.642.000
Sum kortsiktig gjeld 3.417.000 3.545.000 4.064.000 3.726.000 2.946.000
Sum gjeld og egenkapital 21.409.000 22.015.000 23.187.000 24.858.000 24.089.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 16.261.000 15.812.000 17.838.000 20.556.000 17.709.000
Andre inntekter 624.000 622.000 495.000 1.050.000 859.000
Driftsinntekter 16.886.000 16.434.000 18.333.000 21.606.000 18.568.000
Varekostnad -1.604.000 -2.070.000 -2.513.000 -2.855.000 -2.377.000
Lønninger -6.698.000 -8.896.000 -8.788.000 -9.126.000 -8.067.000
Avskrivning -1.496.000 -1.601.000 -1.500.000 -1.500.000 -1.442.000
Nedskrivning 0 0 -500.000 -159.000 -925.000
Andre driftskostnader -5.896.000 -6.904.000 -6.277.000 -6.527.000 -4.789.000
Driftskostnader -15.694.000 -19.471.000 -19.578.000 -20.113.000 -17.579.000
Driftsresultat 1.192.000 -3.038.000 -1.246.000 1.494.000 989.000
Finansinntekter 81.000 77.000 73.000 90.000 105.000
Finanskostnader -560.000 -516.000 -413.000 -425.000 -437.000
Finans -479.000 -439.000 -340.000 -335.000 -332.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -146.000 -146.000
Årsresultat 542.000 -2.770.000 -1.270.000 849.000 619.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.003.000 2.174.000 1.468.000 1.152.000 1.463.000
Fast eiendom 8.996.000 9.616.000 10.362.000 8.130.000 6.272.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.235.000 3.997.000 4.509.000 4.932.000 7.431.000
Sum varige driftsmidler 12.231.000 13.613.000 14.870.000 13.061.000 13.703.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.870.000 2.165.000 2.465.000 2.465.000 2.465.000
Sum anleggsmidler 16.104.000 17.953.000 18.803.000 16.679.000 17.631.000
Varebeholdning 404.000 796.000 848.000 779.000 795.000
Kundefordringer 283.000 32.000 558.000 252.000 498.000
Andre fordringer 684.000 308.000 927.000 498.000 249.000
Sum investeringer 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
Kasse, bank 3.924.000 2.914.000 2.039.000 6.640.000 4.905.000
Sum omløpsmidler 5.304.000 4.061.000 4.383.000 8.178.000 6.457.000
Sum eiendeler 21.408.000 22.014.000 23.186.000 24.857.000 24.088.000
Sum opptjent egenkapital 6.073.000 5.531.000 8.301.000 9.571.000 8.868.000
Sum egenkapital 8.705.000 8.163.000 10.933.000 12.203.000 11.500.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 999.000 737.000 0
Sum langsiktig gjeld 9.286.000 10.306.000 8.189.000 8.928.000 9.642.000
Leverandørgjeld 1.192.000 1.249.000 1.193.000 541.000 770.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 211.000 309.000 342.000 287.000 268.000
Utbytte 0 0 0 -146.000 -146.000
Annen kortsiktig gjeld 2.014.000 1.987.000 1.530.000 2.160.000 1.908.000
Sum kortsiktig gjeld 3.417.000 3.545.000 4.064.000 3.726.000 2.946.000
Sum gjeld og egenkapital 21.409.000 22.015.000 23.187.000 24.858.000 24.089.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.887.000 516.000 319.000 4.452.000 3.511.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.1 1.1 2 2.2
Likviditetsgrad 2 1.4 0.9 0.9 2 2.0
Soliditet 40.7 37.1 47.2 49.1 47.7
Resultatgrad 7.1 -18.5 -6.8 6.9 5.3
Rentedekningsgrad 2.1 -5.9 3.5 2.5
Gjeldsgrad 1.5 1.7 1.1 1 1.1
Total kapitalrentabilitet 5.9 -13.5 -5.1 6.4 4.5
Signatur
02.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
02.03.2021
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex