Narvik Dyreklinikk AS
Juridisk navn:  Narvik Dyreklinikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 76960292
Torgveien 6 Torgveien 6 Fax:
8520 Ankenes 8520 Ankenes
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 987753870
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 15
Etableringsdato: 1/1/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Regnskapsfører: Wi Regnskap Og Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
7.29%
Resultat  
  
-47.45%
Egenkapital  
  
-14.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 12.322.000 11.485.000 10.698.000 10.075.000 9.687.000
Resultat: 216.000 411.000 172.000 595.000 885.000
Egenkapital: 2.670.000 3.121.000 3.122.000 3.004.000 2.537.000
Regnskap for  Narvik Dyreklinikk AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 12.322.000 11.485.000 10.698.000 10.075.000 9.687.000
Driftskostnader -12.108.000 -11.079.000 -10.537.000 -9.485.000 -8.809.000
Driftsresultat 215.000 406.000 161.000 590.000 877.000
Finansinntekter 3.000 5.000 13.000 6.000 9.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 2.000 5.000 12.000 5.000 9.000
Resultat før skatt 216.000 411.000 172.000 595.000 885.000
Skattekostnad -68.000 -111.000 -54.000 -128.000 -195.000
Årsresultat 148.000 299.000 118.000 467.000 691.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 164.000 316.000 541.000 645.000 743.000
Sum omløpsmidler 4.847.000 4.805.000 3.987.000 3.812.000 3.223.000
Sum eiendeler 5.011.000 5.121.000 4.528.000 4.457.000 3.966.000
Sum opptjent egenkapital 2.570.000 3.021.000 3.022.000 2.904.000 2.437.000
Sum egenkapital 2.670.000 3.121.000 3.122.000 3.004.000 2.537.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 2.341.000 2.000.000 1.406.000 1.453.000 1.429.000
Sum gjeld og egenkapital 5.011.000 5.121.000 4.528.000 4.457.000 3.966.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 12.316.000 11.483.000 10.678.000 10.075.000 9.687.000
Andre inntekter 6.000 2.000 20.000 0 0
Driftsinntekter 12.322.000 11.485.000 10.698.000 10.075.000 9.687.000
Varekostnad -2.926.000 -2.656.000 -2.853.000 -2.678.000 -2.520.000
Lønninger -7.527.000 -6.944.000 -5.936.000 -5.433.000 -5.118.000
Avskrivning -174.000 -225.000 -215.000 -185.000 -173.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -1.481.000 -1.254.000 -1.533.000 -1.189.000 -998.000
Driftskostnader -12.108.000 -11.079.000 -10.537.000 -9.485.000 -8.809.000
Driftsresultat 215.000 406.000 161.000 590.000 877.000
Finansinntekter 3.000 5.000 13.000 6.000 9.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -1.000 0
Finans 2.000 5.000 12.000 5.000 9.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -600.000 0 0 0
Årsresultat 148.000 299.000 118.000 467.000 691.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 8.000 34.000 60.000 86.000
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 164.000 308.000 507.000 548.000 535.000
Sum varige driftsmidler 164.000 316.000 541.000 607.000 621.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 37.000 123.000
Sum anleggsmidler 164.000 316.000 541.000 645.000 743.000
Varebeholdning 715.000 715.000 783.000 901.000 833.000
Kundefordringer 238.000 191.000 178.000 173.000 258.000
Andre fordringer 61.000 55.000 66.000 42.000 349.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 3.833.000 3.844.000 2.961.000 2.696.000 1.784.000
Sum omløpsmidler 4.847.000 4.805.000 3.987.000 3.812.000 3.223.000
Sum eiendeler 5.011.000 5.121.000 4.528.000 4.457.000 3.966.000
Sum opptjent egenkapital 2.570.000 3.021.000 3.022.000 2.904.000 2.437.000
Sum egenkapital 2.670.000 3.121.000 3.122.000 3.004.000 2.537.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 260.000 172.000 207.000 201.000 193.000
Betalbar skatt 68.000 111.000 54.000 128.000 195.000
Skyldig offentlige avgifter 737.000 532.000 507.000 507.000 510.000
Utbytte -600.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.276.000 1.184.000 638.000 617.000 531.000
Sum kortsiktig gjeld 2.341.000 2.000.000 1.406.000 1.453.000 1.429.000
Sum gjeld og egenkapital 5.011.000 5.121.000 4.528.000 4.457.000 3.966.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.506.000 2.805.000 2.581.000 2.359.000 1.794.000
Likviditetsgrad 1 2.1 2.4 2.8 2 2.3
Likviditetsgrad 2 1.8 2.0 2.3 2 1.7
Soliditet 53.3 60.9 68.9 67.4 6
Resultatgrad 1.7 3.5 1.5 5.9 9.1
Rentedekningsgrad 215.0 1 5
Gjeldsgrad 0.9 0.6 0.5 0.5 0.6
Total kapitalrentabilitet 4.4 8.0 3.8 13.4 22.3
Signatur
09.11.2020
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2021
Normal beretning
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex