Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Narvikregionen Næringsforening Sa
Juridisk navn:  Narvikregionen Næringsforening Sa
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95706300
Kongens Gate 51 Kongens Gate 51 Fax: 76967301
8514 Narvik 8514 Narvik
Fylke: Kommune:
Nordland Narvik
Org.nr: 975426319
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 1/22/1991
Foretakstype: SA
Regnskapsfører: Wi Regnskap Og Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.3%
Resultat  
  
159.3%
Egenkapital  
  
688.27%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016
Omsetning: 3.501.000 3.456.000 4.158.000 3.298.000
Resultat: 153.000 -258.000 -183.000 -57.000
Egenkapital: 1.906.000 -324.000 -65.000 118.000
Regnskap for  Narvikregionen Næringsforening Sa
Resultat 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 3.501.000 3.456.000 4.158.000 3.298.000
Driftskostnader -3.378.000 -3.723.000 -4.355.000 -3.374.000
Driftsresultat 123.000 -267.000 -198.000 -76.000
Finansinntekter 30.000 10.000 15.000 17.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 1.000
Finans 30.000 9.000 14.000 18.000
Resultat før skatt 153.000 -258.000 -183.000 -57.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 153.000 -258.000 -183.000 -57.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 21.000 10.000 10.000 10.000
Sum omløpsmidler 2.331.000 1.873.000 2.342.000 1.899.000
Sum eiendeler 2.352.000 1.883.000 2.352.000 1.909.000
Sum opptjent egenkapital 1.906.000 -324.000 -65.000 118.000
Sum egenkapital 1.906.000 -324.000 -65.000 118.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 446.000 2.206.000 2.418.000 1.791.000
Sum gjeld og egenkapital 2.352.000 1.882.000 2.353.000 1.909.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 228.000 0 0 0
Andre inntekter 3.274.000 3.456.000 4.158.000 3.298.000
Driftsinntekter 3.501.000 3.456.000 4.158.000 3.298.000
Varekostnad 0 0 0 0
Lønninger -1.681.000 -1.887.000 -2.176.000 -1.558.000
Avskrivning 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.697.000 -1.836.000 -2.179.000 -1.816.000
Driftskostnader -3.378.000 -3.723.000 -4.355.000 -3.374.000
Driftsresultat 123.000 -267.000 -198.000 -76.000
Finansinntekter 30.000 10.000 15.000 17.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 1.000
Finans 30.000 9.000 14.000 18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 153.000 -258.000 -183.000 -57.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 21.000 10.000 10.000 10.000
Sum anleggsmidler 21.000 10.000 10.000 10.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 664.000 1.201.000 1.942.000 1.143.000
Andre fordringer 627.000 9.000 29.000 17.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 1.040.000 663.000 371.000 739.000
Sum omløpsmidler 2.331.000 1.873.000 2.342.000 1.899.000
Sum eiendeler 2.352.000 1.883.000 2.352.000 1.909.000
Sum opptjent egenkapital 1.906.000 -324.000 -65.000 118.000
Sum egenkapital 1.906.000 -324.000 -65.000 118.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 163.000 81.000 230.000 116.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter -12.000 196.000 95.000 104.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 295.000 1.930.000 2.092.000 1.571.000
Sum kortsiktig gjeld 446.000 2.206.000 2.418.000 1.791.000
Sum gjeld og egenkapital 2.352.000 1.882.000 2.353.000 1.909.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.885.000 -333.000 -76.000 108.000
Likviditetsgrad 1 5.2 0.8 1 1.1
Likviditetsgrad 2 5.2 0.8 1 1.1
Soliditet 8 -17.2 -2.8 6.2
Resultatgrad 3.5 -7.7 -4.8 -2.3
Rentedekningsgrad - 7
Gjeldsgrad 0.2 -6.8 -37.2 15.2
Total kapitalrentabilitet 6.5 -13.7 -7.8 -3.1
Signatur
25.07.2022
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
25.07.2022
Daglig leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex