Nassau-Norport As
Juridisk navn:  Nassau-Norport As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 32161310
Strandveien 33 Strandveien 33 Fax: 32161311
3050 Mjøndalen 3050 Mjøndalen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 927441799
Aksjekapital: 228.600 NOK
Antall ansatte: 24
Etableringsdato: 1/3/1977 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Pricewaterhousecoopers AS
Utvikling:
Omsetning  
  
22.45%
Resultat  
  
-398.29%
Egenkapital  
  
-31.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2020 2019 2018 2017 2016
Omsetning: 48.871.000 39.911.000 35.125.000 39.811.000 55.231.000
Resultat: -2.789.000 935.000 1.213.000 5.520.000 18.848.000
Egenkapital: 4.790.000 6.968.000 1.979.000 2.338.000 2.352.000
Regnskap for  Nassau-Norport As
Resultat 2020 2019 2018 2017 2016
Driftsinntekter 48.871.000 39.911.000 35.125.000 39.811.000 55.231.000
Driftskostnader -51.381.000 -38.895.000 -33.817.000 -34.182.000 -36.380.000
Driftsresultat -2.510.000 1.017.000 1.308.000 5.629.000 18.851.000
Finansinntekter 402.000 111.000 26.000 14.000 62.000
Finanskostnader -682.000 -192.000 -121.000 -124.000 -66.000
Finans -280.000 -81.000 -95.000 -110.000 -4.000
Resultat før skatt -2.789.000 935.000 1.213.000 5.520.000 18.848.000
Skattekostnad 611.000 184.000 -274.000 -1.316.000 -4.699.000
Årsresultat -2.178.000 1.119.000 939.000 4.204.000 14.149.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 379.000 330.000 466.000 567.000 700.000
Sum omløpsmidler 16.214.000 21.670.000 11.128.000 15.077.000 27.286.000
Sum eiendeler 16.593.000 22.000.000 11.594.000 15.644.000 27.986.000
Sum opptjent egenkapital 1.540.000 4.653.000 1.750.000 2.109.000 2.123.000
Sum egenkapital 4.790.000 6.968.000 1.979.000 2.338.000 2.352.000
Sum langsiktig gjeld 170.000 99.000 212.000 320.000
Sum kortsiktig gjeld 11.803.000 14.862.000 9.517.000 13.094.000 25.314.000
Sum gjeld og egenkapital 16.592.000 22.000.000 11.595.000 15.644.000 27.986.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 48.649.000 39.738.000 34.935.000 39.760.000 55.086.000
Andre inntekter 221.000 173.000 190.000 51.000 145.000
Driftsinntekter 48.871.000 39.911.000 35.125.000 39.811.000 55.231.000
Varekostnad -20.363.000 -14.536.000 -11.885.000 -13.958.000 -17.064.000
Lønninger -19.253.000 -15.577.000 -13.843.000 -13.088.000 -12.533.000
Avskrivning -128.000 -140.000 -186.000 -229.000 -280.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.637.000 -8.642.000 -7.903.000 -6.907.000 -6.503.000
Driftskostnader -51.381.000 -38.895.000 -33.817.000 -34.182.000 -36.380.000
Driftsresultat -2.510.000 1.017.000 1.308.000 5.629.000 18.851.000
Finansinntekter 402.000 111.000 26.000 14.000 62.000
Finanskostnader -682.000 -192.000 -121.000 -124.000 -66.000
Finans -280.000 -81.000 -95.000 -110.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte -934.000 0 0 0 0
Årsresultat -2.178.000 1.119.000 939.000 4.204.000 14.149.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 178.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 103.000 179.000 265.000 277.000 351.000
Driftsløsøre 98.000 151.000 201.000 290.000 349.000
Sum varige driftsmidler 202.000 330.000 466.000 567.000 700.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 379.000 330.000 466.000 567.000 700.000
Varebeholdning 4.098.000 5.398.000 5.351.000 4.774.000 5.128.000
Kundefordringer 8.939.000 9.562.000 5.023.000 6.684.000 9.800.000
Andre fordringer 3.177.000 6.710.000 754.000 706.000 804.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 2.913.000 11.554.000
Sum omløpsmidler 16.214.000 21.670.000 11.128.000 15.077.000 27.286.000
Sum eiendeler 16.593.000 22.000.000 11.594.000 15.644.000 27.986.000
Sum opptjent egenkapital 1.540.000 4.653.000 1.750.000 2.109.000 2.123.000
Sum egenkapital 4.790.000 6.968.000 1.979.000 2.338.000 2.352.000
Sum avsetninger til forpliktelser 170.000 99.000 212.000 320.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 1.814.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 170.000 99.000 212.000 320.000
Leverandørgjeld 3.307.000 3.416.000 2.153.000 2.085.000 1.522.000
Betalbar skatt 0 0 92.000 350.000
Skyldig offentlige avgifter 3.451.000 3.313.000 1.786.000 2.491.000 2.314.000
Utbytte -934.000 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 4.111.000 8.133.000 3.764.000 8.427.000 21.128.000
Sum kortsiktig gjeld 11.803.000 14.862.000 9.517.000 13.094.000 25.314.000
Sum gjeld og egenkapital 16.592.000 22.000.000 11.595.000 15.644.000 27.986.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.411.000 6.808.000 1.611.000 1.983.000 1.972.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1.5 1.2 1.2 1.1
Likviditetsgrad 2 1.0 1.1 0.6 0.8 0.9
Soliditet 28.9 31.7 17.1 14.9 8.4
Resultatgrad -5.1 2.5 3.7 14.1 34.1
Rentedekningsgrad -3.7 5.3 10.8 45.4 285.6
Gjeldsgrad 2.5 2.2 4.9 5.7 10.9
Total kapitalrentabilitet -12.7 5.1 11.5 36.1 67.6
Signatur
08.06.2021
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
04.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Skattetrekk ikke behandlet i samsvar med bestemmelser
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex