Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Nasta AS
Juridisk navn:  Nasta AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 33132600
Postboks 2100 Bommestadmoa 8 Fax: 33114552
3255 Larvik 3270 Larvik
Fylke: Kommune:
Vestfold og Telemark Larvik
Org.nr: 914523621
Aksjekapital: 1.465.000 NOK
Antall ansatte: 192
Etableringsdato: 12/6/1976
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Utvikling:
Omsetning  
  
12.73%
Resultat  
  
53.78%
Egenkapital  
  
-9.31%
Hovedpunkter i regnskapet
2021 2020 2019 2018 2017
Omsetning: 1.330.419.000 1.180.231.000 1.130.291.000 1.187.430.000 1.019.337.000
Resultat: 73.495.000 47.792.000 40.893.000 41.941.000 43.263.000
Egenkapital: 165.552.000 182.551.000 170.082.000 138.049.000 127.807.000
Regnskap for  Nasta AS
Resultat 2021 2020 2019 2018 2017
Driftsinntekter 1.330.419.000 1.180.231.000 1.130.291.000 1.187.430.000 1.019.337.000
Driftskostnader -1.255.164.000 -1.130.596.000 -1.088.547.000 -1.146.239.000 -975.601.000
Driftsresultat 75.256.000 49.635.000 41.743.000 41.192.000 43.737.000
Finansinntekter 214.000 1.164.000 1.885.000 2.104.000 1.099.000
Finanskostnader -1.975.000 -3.007.000 -2.734.000 -1.354.000 -1.573.000
Finans -1.761.000 -1.843.000 -849.000 750.000 -474.000
Resultat før skatt 73.495.000 47.792.000 40.893.000 41.941.000 43.263.000
Skattekostnad -16.205.000 -10.323.000 -8.860.000 -9.699.000 -10.299.000
Årsresultat 57.290.000 37.469.000 32.033.000 32.242.000 32.964.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 38.921.000 46.822.000 46.002.000 38.356.000 42.221.000
Sum omløpsmidler 590.314.000 517.633.000 567.502.000 478.214.000 449.315.000
Sum eiendeler 629.235.000 564.455.000 613.504.000 516.570.000 491.536.000
Sum opptjent egenkapital 164.087.000 181.086.000 168.617.000 136.584.000 126.342.000
Sum egenkapital 165.552.000 182.551.000 170.082.000 138.049.000 127.807.000
Sum langsiktig gjeld 9.513.000 11.800.000 13.800.000 11.400.000 10.000.000
Sum kortsiktig gjeld 454.171.000 370.104.000 429.622.000 367.121.000 353.729.000
Sum gjeld og egenkapital 629.236.000 564.455.000 613.504.000 516.570.000 491.536.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.327.889.000 1.177.248.000 1.128.481.000 1.185.235.000 1.018.676.000
Andre inntekter 2.531.000 2.983.000 1.811.000 2.195.000 661.000
Driftsinntekter 1.330.419.000 1.180.231.000 1.130.291.000 1.187.430.000 1.019.337.000
Varekostnad -996.617.000 -906.642.000 -855.273.000 -924.373.000 -784.245.000
Lønninger -164.460.000 -148.329.000 -154.509.000 -142.523.000 -127.092.000
Avskrivning -11.714.000 -9.780.000 -9.063.000 -7.776.000 -8.499.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -82.373.000 -65.845.000 -69.702.000 -71.567.000 -55.765.000
Driftskostnader -1.255.164.000 -1.130.596.000 -1.088.547.000 -1.146.239.000 -975.601.000
Driftsresultat 75.256.000 49.635.000 41.743.000 41.192.000 43.737.000
Finansinntekter 214.000 1.164.000 1.885.000 2.104.000 1.099.000
Finanskostnader -1.975.000 -3.007.000 -2.734.000 -1.354.000 -1.573.000
Finans -1.761.000 -1.843.000 -849.000 750.000 -474.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte -69.000.000 -25.000.000 0 -22.000.000 -9.000.000
Årsresultat 57.290.000 37.469.000 32.033.000 32.242.000 32.964.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 10.371.000 10.981.000 9.209.000 6.458.000 6.488.000
Fast eiendom 1.120.000 1.292.000 1.376.000 619.000 611.000
Maskiner anlegg 1.676.000 868.000 0 0
Driftsløsøre 27.431.000 27.585.000 29.259.000 25.990.000 25.317.000
Sum varige driftsmidler 28.551.000 30.552.000 31.503.000 26.609.000 25.929.000
Sum finansielle anleggsmidler 5.289.000 5.289.000 5.289.000 9.804.000
Sum anleggsmidler 38.921.000 46.822.000 46.002.000 38.356.000 42.221.000
Varebeholdning 466.621.000 434.873.000 471.093.000 386.690.000 382.447.000
Kundefordringer 91.244.000 45.775.000 67.869.000 68.330.000 47.986.000
Andre fordringer 19.045.000 25.264.000 17.408.000 13.164.000 11.919.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 13.405.000 11.721.000 11.131.000 10.030.000 6.963.000
Sum omløpsmidler 590.314.000 517.633.000 567.502.000 478.214.000 449.315.000
Sum eiendeler 629.235.000 564.455.000 613.504.000 516.570.000 491.536.000
Sum opptjent egenkapital 164.087.000 181.086.000 168.617.000 136.584.000 126.342.000
Sum egenkapital 165.552.000 182.551.000 170.082.000 138.049.000 127.807.000
Sum avsetninger til forpliktelser 9.513.000 11.800.000 13.800.000 11.400.000 10.000.000
Gjeld til kredittinstitutt 51.020.000 147.319.000 166.495.000 68.626.000 75.746.000
Sum langsiktig gjeld 9.513.000 11.800.000 13.800.000 11.400.000 10.000.000
Leverandørgjeld 225.731.000 123.056.000 186.696.000 197.886.000 202.029.000
Betalbar skatt 15.595.000 12.094.000 11.612.000 9.668.000 9.452.000
Skyldig offentlige avgifter 54.624.000 35.048.000 37.497.000 36.448.000 29.016.000
Utbytte -69.000.000 -25.000.000 0 -22.000.000 -9.000.000
Annen kortsiktig gjeld 107.201.000 52.586.000 27.322.000 54.493.000 37.486.000
Sum kortsiktig gjeld 454.171.000 370.104.000 429.622.000 367.121.000 353.729.000
Sum gjeld og egenkapital 629.236.000 564.455.000 613.504.000 516.570.000 491.536.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 136.143.000 147.529.000 137.880.000 111.093.000 95.586.000
Likviditetsgrad 1 1.3 1.4 1.3 1.3 1.3
Likviditetsgrad 2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2
Soliditet 26.3 32.3 27.7 26.7 2
Resultatgrad 5.7 4.2 3.7 3.5 4.3
Rentedekningsgrad 38.1 16.5 15.3 30.4 27.8
Gjeldsgrad 2.8 2.1 2.6 2.7 2.8
Total kapitalrentabilitet 12.0 9.0 7.1 8.4 9.1
Signatur
10.06.2021
STYRETS LEDER OG TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
10.06.2021
Daglig leder eller styrets leder alene.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2020
Normal beretning
Auditor Notes for 2019
Normal beretning
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex